****ภาพรวมงานสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2559 ที่โรงแรมปาล์มบีช พัทยา ชลบุรี ***