คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดดาวน์โหลดเพลงมาร์ชเทศบาลคลิกเพื่ออ่านรายละเอียดคลิกเพื่ออ่านรายละเอียดคู่มืออ่านเตรียมสอบท้องถิ่น ภาค กติวสอบ
สมาพันปลัดฯนำทีมพบ"มาร์ค"


วันที่ 02 กันยายน พ.ศ. 2552 ปีที่ 32 ฉบับที่ 11498 มติชนรายวัน
ชง3ข้อ-พิจารณาร่างกม.ขรก.ท้องถิ่น ต้าน"กถ."สังกัดมท.-หวั่นถูกครอบงำวันที่ 1 กันยายน นายทวีศักดิ์ ศรีทองกิติกูล ประธานสมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า กรรมการบริหารสมาพันธ์ฯ สมาคมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย และ กรรมการบริหารสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย มีมติจะเดินทางเข้าพบนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการกระจายอำนาจที่อาคารรัฐสภา เพื่อขอทราบความชัดเจนกรณีคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ....ของกระทรวงมหาดไทยและของคณะกรรมการกระจายอำนาจ โดยให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กถ.) เป็นส่วนราชการระดับกรมสังกัดกระทรวงมหาดไทย เนื่องจากขณะนี้ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมการกฤษฎีกา และทราบว่ามีแนวโน้มจะใช้ร่าง พ.ร.บ.ที่เสนอโดยกระทรวงมหาดไทยและของคณะกรรมการกระจายอำนาจฯเป็นหลัก

"3 สมาคมข้าราชการท้องถิ่น จะขอเป็นคณะกรรมาธิการร่วมในการพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าว พร้อมยื่นข้อเรียกร้อง 3 ประการต่อนายกฯ คือ 1.ต้องการให้ กถ.สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธาน ให้มีการข้าราชการท้องถิ่นสังกัด กถ. 2.ต้องการให้มีกองทุนเงินเดือนและค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการท้องถิ่น เนื่องจากที่ผ่านมา มีข้าราชการท้องถิ่นทั่วประเทศมีปัญหาจากการบริหารงบประมาณจากต้นสังกัด และ 3.ต้องการให้ กถ.มีกรรมการพิทักษ์คุณธรรมที่มีอำนาจสั่งการวินิจฉัยระงับยับยั้งข้อพิพาทในเบื้องต้นได้จริงมากกว่าเป็นยักษ์ที่ไม่มีกระบอง

นายสรณะ เทพเนาว์ นายกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เห็นด้วยกับร่าง พ.ร.บ.ฯที่เสนอโดยนายถวิล ไพรสณฑ์ ส.ส. กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปัตย์ และประธานที่ปรึกษา คณะกรรมการสามัญการปกครองส่วนท้องถิ่น สภาผู้แทนราษฎร โดยเฉพาะมาตรา 59 วรรคสาม กรณีผู้บริหารท้องถิ่นไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของ กถ.หรือไม่ดำเนินการภายในเวลาที่ กถ.กำหนด ให้กถ.มีอำนาจ แก้ไขหรือเพิกถอนคำสั่งได้ โดยถือว่าผู้บริหารท้องถิ่นละเลยการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย เป็นเหตุให้ผู้บริหารต้องพ้นจากตำแหน่ง

"คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่นต้องปลอดจากครอบงำของนักการเมือง จึงจะสามารถพิทักษ์คุณธรรมข้าราชการท้องถิ่นได้จริง" นายสรณะกล่าว


หน้า 8
รับเขียนเว็บไซร์คลิกอ่านรายละเอียดซิครับ ประกาศเมื่อ 02 กันยายน 2009 เวลา 15:44:59 เปิดอ่าน 1983 ครั้ง
รับออกแบบเว็บไซร์ เขียนสคริป โครงงานโดยนายพนมไพร ปารมี กรรมการฝ่ายวิชาการ nomonline@gmail.com