คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดดาวน์โหลดเพลงมาร์ชเทศบาลคลิกเพื่ออ่านรายละเอียดคลิกเพื่ออ่านรายละเอียดคู่มืออ่านเตรียมสอบท้องถิ่น ภาค กติวสอบ
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.2552


      หลังจากที่ข้าราชการพลเรือนสามัญ เข้าสู่ระบบแท่งมาเป็นระยะเวลา จะครบปี ใน เดือนธันวาคม 2552 นี้ ก็มีข่าวดีขึ้นมาทันทีนั้นก็คือ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.2552  ได้คลอดออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและมีเฮกันทั้งคนเลยเพราะเงินเดือนที่ได้เลื่อนนั้น มีจำนวนมากกว่าอยู่ในระบบ ซี มากว่า 100 % เลยทีเดียวเนื่องจากมีการคิดคำนวนจากค่ากลางของ แต่ประเภท ตามตารางฐานในการคำนวณ  ซึ่ง ก.พ.ได้มีหนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.1/ว28 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2552  ให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติแล้ว (ยกเว้นท้องถิ่นเพราะเรายังเป็นระบบซีอยู่) และ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552  ก็คือว่า กฎ ก.พ.ฉบับนี้สมบูรณ์เป็นจริงปฏิบัติได้
        แล้วมันน่าตื่นเด้นตรงนั้นละ.......?  ไม่เห็นมีอะไร กฎ ก.พ.ออกมา ข้าราชการพลเรือนก็ใช้ไป    ไม่เกี่ยวอะไรกับท้องถิ่น   ........แต่ผมว่ามีอะไรน่าติดตามนะครับ มาเล่าเรื่องราวความหลังเพื่อให้ท่านได้ทำความเข้าใจนะครับ แต่ถ้าท่านใดถึงบางอ้อ แล้วก็ไม่ว่ากัน แค่ข้อมูลที่ผมทำลิงค์ให้ข้างบนก็น่าจะเพียงพอแล้ว.. แต่ถ้าท่านใดสงสัยมาดูความเป็นมากันครับ
              การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องดังนี้  

มาตรา 45  ตามร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ2551 กำหนดระดับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนไว้ดังนี้

1.      ตำแหน่งประเภทบริหาร  มีระดับ

(ก)   ระดับต้น

(ข)   ระดับสูง

2.   ตำแหน่งประเภทอำนวยการ  มีระดับ

(ก) ระดับต้น

(ข) ระดับสูง

3.   ตำแหน่งประเภทวิชาการ  มีระดับ

(ก)   ระดับปฏิบัติการ

(ข)   ระดับชำนาญการ

(ค)   ระดับชำนาญการพิเศษ

(ง)    ระดับเชี่ยวชาญ

(จ)   ระ ดับทรงคุณวุฒิ

4.  ตำแหน่งประเภททั่วไป  มีระดับ

(ก) ระดับปฏิบัติงาน

(ข) ระดับชำนาญงาน

(ค) ระดับอาวุโส

(ง) ระดับทักษะพิเศษ

         

เป็นอย่างไรครับ เมื่อท่านได้อ่านมาทั้งหมดแล้ว คงเข้าใจระบบแท่งพอสมควรแล้วนะครับ ทีนี้มาดูเรื่องความแตกในการเลือนขั้นเงินเดือนในระบบ แท่ง ตาม ตารางฐานในการคำนวณ  ทุกประเภททุกระดับจะมี ค่ากลางในการพิจารณาเลือนขั้นเงินเดือน  เลื่อนได้ทั้งปี ฐานรวมไม่เกิน 6 % สามารถเลือนได้ ไม่เกิน 12% ของค่า กลาง เช่นตอนนี้คุณเป็นระดับ 7 เดิม พอเข้าแท่งเป็นประเภทวิชาการ ระดับ ชำนาญการ เงินเดือนคุณ 23,320 บาท ค่ากลางในการเลือนเงินเดือนตามกฎ ก.พ. คือ ช่วงเงินเดือน 12,530 - 25,180 ฐานคำนวน ในระดับล่าง ค่ากลางในการคำนวน คือ 20,350 บาท 

 ถ้าคุณได้รับการประเมินให้เลือนขั้นได้ 1 ขั้นเดิม ได้ ประมาณ 900 บาท ใหม่คือ 6 % ของค่ากลาง จะเป็นเงิน 1,221 บาท ในขณะที่ระบบซีจะได้เลือนน้อยกว่าระบบแท่ง           

 ถ้าคุณได้รับการพิจารณา ทั้งปี 2 ขั้นละ คุณจะได้ ประมาณ 1,858 บาท (ของเดิมคือ 8 %ของเงินเดือน) ระบบแท่งจะได้ เป็น 12 %ของ 20,350 บาท  จะได้ 2,442 บาท

เป็นอย่างไรครับพอจะเห็นความแตกต่างหรือเปล่าครับ ถ้าเห็นแล้ว เรามาทำความเข้าใจกันก่อนนะครับ ถ้าเรายังเข้าแท่งไม่ได้แสดงว่าเราต้องได้รับการพิจารณาเลือนขั้นเงินเดือนน้อยกว่าข้าราชการพลเรือนสามัญหรือไม่  ...ในอตีดที่ผ่านมาเราจะอ้างอิงกับข้าราชการพลเรือนมาโดยตลอดในเรื่องเกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆ อีกทั้ง กฎหมายการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นก็ได้กำหนดไว้ให้ข้าราชการท้องถิ่นต้องมีสิทธิสวัสดิการไม่น้อยไปกว่าข้าราชการพลเรือน ดังนั้น ถึงแม้เราจะยังไม่เข้าแท่งแต่ สำนักงาน ก.ถ ซึ่งเป็นองค์กรกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สามารถที่จะแก้ไขบัญชีเงินเดือนข้าราชการ/พนักงานท้องถิ่นได้.......ครับ..

 

รับเขียนเว็บไซร์คลิกอ่านรายละเอียดซิครับ ประกาศเมื่อ 05 ธันวาคม 2009 เวลา 17:31:42 เปิดอ่าน 26057 ครั้ง
รับออกแบบเว็บไซร์ เขียนสคริป โครงงานโดยนายพนมไพร ปารมี กรรมการฝ่ายวิชาการ nomonline@gmail.com