คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดดาวน์โหลดเพลงมาร์ชเทศบาลคลิกเพื่ออ่านรายละเอียดคลิกเพื่ออ่านรายละเอียดคู่มืออ่านเตรียมสอบท้องถิ่น ภาค กติวสอบ
ข่าวดี..ค่าตอบแทนพิเศษ หัวหน้ากอง ผอ.กอง รองปลัด คลอดแล้ว


            วันนี้ ได้รับแจ้งจากนายสรณะ เทพเนาว์ นายกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย ว่า คณะอนุกรรมการโครงสร้างและอัตรากำลังพนักงานเทศบาล ได้มีมติเห็นชอบให้ค่าตอบแทนพิเศษกับ หัวหน้าส่วนราชการสายบริหารทุกตำแหน่งของเทศบาลดังนี้

             รองปลัด  หัวหน้าสำนักปลัด ผอ.กอง หัวหน้าฝ่าย ระดับ 7  รับค่าตอบแทน  2,500 บาท

               รองปลัด  หัวหน้าสำนักปลัด  ผอ.กอง หัวหน้าฝ่าย ระดับ 6 รับค่าตอบแทน  1,500 บาท

    ซึ่งคณะอนุกรรมการโครงสร้างและอัตรากำลังพนักงานเทศบาล  จะนำเสนอต่อ ก.ท.เพื่อพิจารณาต่อไป

สมาคมฯขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่เป็นสายบริหารดังกล่าวหลังจากเรียกร้องกันมานานและต้องขอขอบคุณท่านนายกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย และ คณะกรรมการทุกคน ท่าน ผอ.สมศักดิ์  พนากิจสุวรรณ อผ.ส่งเสริมฯ ที่ช่วยกันผลักดันในเรื่องนี้จนสำเร็จ ที่ขาดไม่ได้เลย ขอเพราะความกรุณาของ ท่าน รอง รองวสันต์ วรรณวโรทร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   ที่ท่านกรุณาร่วมในการผลักดัน

สำหรับ ประกาศ ก.ท.จะนำมานำเรียนให้ทราบอีกครั้งนะครับ  รอหน่อย หลังการประชุม ของ กท.เสร็จ ประมาณ วันที่ 29 พ.ย.53

 

 

รับเขียนเว็บไซร์คลิกอ่านรายละเอียดซิครับ ประกาศเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2010 เวลา 15:52:23 เปิดอ่าน 6050 ครั้ง
รับออกแบบเว็บไซร์ เขียนสคริป โครงงานโดยนายพนมไพร ปารมี กรรมการฝ่ายวิชาการ nomonline@gmail.com