คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดดาวน์โหลดเพลงมาร์ชเทศบาลคลิกเพื่ออ่านรายละเอียดคลิกเพื่ออ่านรายละเอียดคู่มืออ่านเตรียมสอบท้องถิ่น ภาค กติวสอบ
ฮือฮากรมส่งเสริมสั่งยกเลิกโบนัสท้องถิ่น


มท.2 นายชูชาติ หาญสวัสดิ์ ประธาน ก.กลาง มีนโยบายให้กรมส่งเสริมยกเลิกโบนัสท้องถิ่น อธิบดีกรมส่งเสริมฯรับลูกชงให้ประชุมอนุกรรมการโครงสร้าง พร้อมร่างประกาศยกเลิกโบนัสท้องถิ่น ทันที ในขณะที่ ก.พ.เสนอรัฐบาลจ่ายโบนัส ข้าราชการพลเรื่อนและข้าราชการอื่นแต่ท้องถิ่นโดนรัฐบาลมีนโยบายให้ยกเลิกโบนัส
สมาคมท้องถิ่นเริ่มเคลื่อนไหว ให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาข้าราชการท้องถิ่นในหลายๆ เรื่อง เกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆ ของข้าราชการท้องถิ่นให้เสมอเท่าเทียมกับ กพ.
นโยบายรัฐบาลเกียวกับการทำงาน เช่น น้ำท่วมภัยแล้ง ยาเสพติด สั่งการถึงท้องถิ่นทันที และขอ(บังคับ)ท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณในการทำงานด้วย แต่ถ้าเป็นเรื่องสวัสดิการเช่น การขึ้นเงินเดือน การเบิกตรงค่ารักษาพยาบาล เงินเพิ่มตามวุฒิ และอื่นๆ ต้องมาออกเป็น ก.จังหวัด ก.กลาง ก่อนจึงทำได้ เบิกจ่ายได้ แต่ทำไมนโบายการทำงานเบื่องต้นไม่ออก ประกาศ ก.กลาง ก.จังหวัดก่อนค่อยปฏิบัติได้ อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่
***** ขอให้ตัวแทนแต่ละจังหวัดได้ติดตามข่าวสารจากสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทยผ่านเว็บไซส์นี้หรือตัวแทนของสมาคมท้องถิ่น เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป
รับเขียนเว็บไซร์คลิกอ่านรายละเอียดซิครับ ประกาศเมื่อ 21 พฤษภาคม 2012 เวลา 10:17:32 เปิดอ่าน 7310 ครั้ง
รับออกแบบเว็บไซร์ เขียนสคริป โครงงานโดยนายพนมไพร ปารมี กรรมการฝ่ายวิชาการ nomonline@gmail.com