คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดดาวน์โหลดเพลงมาร์ชเทศบาลคลิกเพื่ออ่านรายละเอียดคลิกเพื่ออ่านรายละเอียดคู่มืออ่านเตรียมสอบท้องถิ่น ภาค กติวสอบ
มท.1 เห็นชอบให้จัดตั้ง อบต.เป็นเทศบาลทั่วประเทศไทย


มหาดไทยเห็นชอบให้มีการรับฟังความคิดเห็นในการจัดตั้ง อบต.ทั่วประเไทศเป็นเทศบาลตำบล ทั้งหมด เหมือนครั้งที่มีการยกฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลในปี 2542 แต่แตกกันที่สุขาภิบาลเดิมมีโครงสร้างการบริหารงานขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญเลยต้องมีการจัดตั้งสุขาภิบาลทั้งหมดเป็นเทศบาลตำบลทั่วประเทศ เลย แต่ในกรณีของ อบต.เพื่อให้การบริหารงานคล่องตัวมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญลดจำนวนสมาชิก อบต.ลงจากหมู่บ้านละ 2 คน เหลือ สมาชิกสภาเทศบาลเพียง 6 คน ทั้งเทศบาล **ในความเห็นส่วนตัวผมเห็นด้วยนะครับต่อไป พวกเราชาวท้องถิิ่นจะได้มีความคล่องตัวในการบริหารงานบุคคลมีความก้าวหน้ามากขึ้น ไม่ต้องรอทำเรื่องยกฐานะ อบต.เป็นเทศบาลทีละแห่งๆ ออก กฎหมายมายกฐานะพร้อมกันเลย ครับ ตำแหน่ง ท่านปลัีดระดับ 8 ผอ.ระดับ 8 คงอยู่ไม่ไกลแล้ว ดีจริงๆ ครับไม่ต้องอาศัยนักการเมืองท้องถิ่น ในการยกฐานะ เพราะบางแห่ง ส.อบต.หรือนายก อบต.ท่านก็ไม่เห็นด้วย ดังนั้นสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทยจึงได้นำเรื่องนี้ขึ้นเป็นหัวข้อเสวนาในการประชุมสัมนาทางวิชาการและการประชุมใหญ่ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 30 - 31 ก.ค. - 1 ส.ค.55 จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมนาได้แสดงความจำนงเข้าอบรมโดยการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์นี้แล้วเจ้าหน้าที่สมาคมฯจะติดต่อท่านกลับไป

สมัครเข้ารับการอบรมสัมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555
ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี
ระหว่างวันที่ 30,31 กรกฎาคม ถึง วันที่ 1 สิงหาคม 2555

ชื่อ :
นามสกุล :
อีเมล์ :
เพศ : ชาย หญิง
ตำแหน่ง :
สังกัด:
ที่อยู่ :
รหัสไปรษณีย์:
โทรศัพท์:
โทรสาร:
สนใจเข้าร่วมสัมนา : การบริหารงานบุคคล การเงินงบประมาณ การกระจายอำนาจ
ท่านทราบข่าวสัมนาจาก :

draf obt.jpg
รายละเอียดร่าง พรบ.ยกฐานะ อบต.เป็นเทศบาล
รับเขียนเว็บไซร์คลิกอ่านรายละเอียดซิครับ ประกาศเมื่อ 15 มิถุนายน 2012 เวลา 13:09:59 เปิดอ่าน 27906 ครั้ง
รับออกแบบเว็บไซร์ เขียนสคริป โครงงานโดยนายพนมไพร ปารมี กรรมการฝ่ายวิชาการ nomonline@gmail.com