คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดดาวน์โหลดเพลงมาร์ชเทศบาลคลิกเพื่ออ่านรายละเอียดคลิกเพื่ออ่านรายละเอียดคู่มืออ่านเตรียมสอบท้องถิ่น ภาค กติวสอบ
การเบิกค่ารักษาพยาบาลโดยตรงของข้าราชการส่วนท้องถิ่น


นายแพทย์วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) บรรยายในหัวข้อ การเบิกค่ารักษาพยาบาลโดยตรงของข้าราชการส่วนท้องถิ่นและการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ในงานสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2555 ณ ห้องพระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ดาวน์โหลดเอกสารการประชุมได้ที่นี่ คลืก http://www.samyakcity.com/tessaban/serminar55.rar

สมัครเข้ารับการอบรมสัมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555
ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี
ระหว่างวันที่ 30,31 กรกฎาคม ถึง วันที่ 1 สิงหาคม 2555

ชื่อ :
นามสกุล :
อีเมล์ :
เพศ : ชาย หญิง
ตำแหน่ง :
สังกัด:
ที่อยู่ :
รหัสไปรษณีย์:
โทรศัพท์:
โทรสาร:
สนใจเข้าร่วมสัมนา : การบริหารงานบุคคล การเงินงบประมาณ การกระจายอำนาจ
ท่านทราบข่าวสัมนาจาก :

รับเขียนเว็บไซร์คลิกอ่านรายละเอียดซิครับ ประกาศเมื่อ 02 กรกฏาคม 2012 เวลา 07:40:30 เปิดอ่าน 2349 ครั้ง
รับออกแบบเว็บไซร์ เขียนสคริป โครงงานโดยนายพนมไพร ปารมี กรรมการฝ่ายวิชาการ nomonline@gmail.com