คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดดาวน์โหลดเพลงมาร์ชเทศบาลคลิกเพื่ออ่านรายละเอียดคลิกเพื่ออ่านรายละเอียดคู่มืออ่านเตรียมสอบท้องถิ่น ภาค กติวสอบ
ข่าวด่วน นัด ทุกท้องถิ่นรวมตัวหน้าทำเนียบรัฐบาล เรื่องค่าครองชีพชั่วคราว


ด้วยสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประัเทศไทย ได้เรียนเชิญ เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศไทย จัดรถตู้หน่วยงานละ 1 คัน พร้อม พนักงาน ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจำนวน 10 คน แต่งกายเครื่องแบบชุดสีกากี(ชุดเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี) พร้อมกันที่ทำเนียบรัฐบาล ประตูตรงข้ามกระทรวงศึกษาธิการ ในวันอังคารที่ 4 กันยายน 2555 เวลา 08.00 น. เพื่อขอพบฯพณฯนายกรัฐมนตรี เรื่องผลกระทบค่าครองชีพชั่วคราวของบุคคลที่ได้รับเงินเดือนขั้นต่ำ 9,000 บาท ปริญญาตรี 15,000 บาท และค่าแรงขั้นต่ำวันละ 300 บาท เนืืองจาก องค์กรปกครองท้องถิ่นบางแห่งไม่สามารถจ่ายได้เนื่องจากรัฐบาลไม่ได้จัดเม็ดเงินตรงนี้เพิ่มให้กับท้องถิ่นทำให้เกิดปัญหากระทบกับการบริหารงบประมาณของท้องถิ่น ขัดแย้งกับมาตรา 35 แห่ง พรบ.การบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ.2542
จึงขอให้ทุำกหน่วยงานได้จัดเตรียมรถตู้และกำลังคนดังกล่าวและออกเดินทางไปพบกันที่นัดหมายตามวันเวลาข้างต้น ทั้งนี้สมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทยจะออกหนังสือเชิญท่านอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้การเดินทางไปครั้งนี้เป็นการเดินทางไปราชการสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้.
รับเขียนเว็บไซร์คลิกอ่านรายละเอียดซิครับ ประกาศเมื่อ 28 สิงหาคม 2012 เวลา 17:13:48 เปิดอ่าน 2273 ครั้ง
รับออกแบบเว็บไซร์ เขียนสคริป โครงงานโดยนายพนมไพร ปารมี กรรมการฝ่ายวิชาการ nomonline@gmail.com