คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดดาวน์โหลดเพลงมาร์ชเทศบาลคลิกเพื่ออ่านรายละเอียดคลิกเพื่ออ่านรายละเอียดคู่มืออ่านเตรียมสอบท้องถิ่น ภาค กติวสอบ
ระเบียบการเดินทางไปราชการฉบับใหม่ 2555


กระทรวงมหาดไทย ประกาศใช้ระเบียบว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2555 เป็นต้น
สาระสำคัญเหมือนฉบับเดิมที่แตกจากเดิมที่สำคัญคือ
1.การขออนุญาตไปต่างประเทศของผู้บริหารถ้าผู้ว่าราชการไม่อนุญาตสามารถอุทธรณ์ได้ตาม ป.วิปกครอง 2539
2.การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น
3.การเิดินไปราชการถ้าเกิน 6 ชั่วโมง สามารถเบิกเบี้ยเลี้ยงได้ครึ่งวัน
ดาวน์ได้ที่นี่
รับเขียนเว็บไซร์คลิกอ่านรายละเอียดซิครับ ประกาศเมื่อ 13 ธันวาคม 2012 เวลา 15:24:00 เปิดอ่าน 62754 ครั้ง
รับออกแบบเว็บไซร์ เขียนสคริป โครงงานโดยนายพนมไพร ปารมี กรรมการฝ่ายวิชาการ nomonline@gmail.com