คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดดาวน์โหลดเพลงมาร์ชเทศบาลคลิกเพื่ออ่านรายละเอียดคลิกเพื่ออ่านรายละเอียดคู่มืออ่านเตรียมสอบท้องถิ่น ภาค กติวสอบ
ว.20 ให้ปรับเพิ่มเดือนเงินตามวุฒิอีก แล้ว


  ปรับอีกแล้ว...การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556

            ข้าราชการพลเรือนสามัญ รวมทั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เตรียมปรับเงินเดือนใหม่อีกแล้ว เป็นรอบที่ 1 สำหรับปีนี้ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว 20 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2555 เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง ได้แจ้งเวียนให้ทุกกระทรวง กรม จังหวัดได้ทราบและถือปฏิบัติ...

           ถ้าจบสถานศึกษาในประเทศ สำหรับวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ประเภทและระดับปฏิบัติการ อัตราเงินเดือนเดิม 19,000 - 20,900 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 ปรับเป็นอัตราเงินเดือนใหม่ 20,000 - 22,000 บาท ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556

           สำหรับวุฒิปริญญาโททั่วไป หรือเทียบเท่า ประเภทและระดับตำแหน่งวิชาการระดับปฏิบัติการ อัตราเงินเดือนเดิม 15,300 - 16,830 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 ปรับเป็นอัตราเงินเดือนใหม่ 16,400 - 18,040 บาท ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556

           สำหรับวุฒิปริญญาตรี ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ อัตราเงินเดือนเดิม 11,680 - 12,850 บาท ปรับเป็นอัตราเงินเดือนใหม่ 13,300 - 14,630 บาท ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556

           ส่วนสถานศึกษาในต่างประเทศให้ศึกษาได้ตามรายละเอียดของหนังสือตามนี้          

รายละเอียดหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว 20 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2555 เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

     ซึ่งก็เป็นการปฏบิติตาม ครม.เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555 อ่านรายละเอียด

ยอมรับว่าตามไม่ทันกันจริงๆ ครับ สำหรับเม็ดเงินที่จะนำมาจ่ายคงเป็นปัญหากับท้องถิ่นตามเคย เพราะเรื่องเดิม เงินเพิ่มตามวุฒิ อนุ ก.ถ.พึ่งมติเห็นชอบให้นำ ว.3 ของ ก.พ.มาปรับใช้กับท้องถิ่น ในการประชุมครั้งที่ 4 /2555 เมื่อวันที่27 ธันวาคม 2555 ก็วันเดียวกับที่ ก.พ.ออกหนังสือ ว.20 นั่นแหละครับ (ในวันนั้น ตัวแทน ก.พ.ไม่ได้มาร่วมประชุมด้วย)  และข่าวสารที่ได้ยินได้ฟังมาเรื่องกับเงินเดือนของ ท้องถิ่นก็เป็นปัญหาใหญ่จริงๆ กล่าวคือ

1.ข่าวว่า ผู้รับผิดชอบกำลังทำการปรับปรุงบัญชีเงินเดือน ท้องถิ่นใหม่ให้สอดคล้องกับ ของ ก.พ.ซึ่งเป็นระบบแท่ง ไปแล้วแต่จะพยายามทำให้สอดคล้องกันให้ได้ แต่ก็เจอทางตันว่าหลายท้องถิ่น เงินเกิน 40 % เลยต้องหาทางออกไปพร้อมกันจะแก้ไขปัญหาอย่างไร

2.หลาย อปท.และสันนิบาตจังหวัดหลายแห่งยังเป็นกังวลว่า รัฐบาลจะจัดสรรเม็ดเงินจำนวน 6,020 ล้านมาเป็นเงินเดือนให้กับ ข้าราชการ ลูกจ้างลูกถิ่นตามนโยบายแห่งรัฐ จากผลกระทบ การปรับเงินเดือน 9,000 บาท และ 15,000 บาท ทุกปีหรือไม่ หรือให้ปีเดียว แล้วหายไปเลย และยังกังวลต่อว่าถ้าให้จะไป ตัดในส่วนที่ท้องถิ่นควรจะได้จากคณะกรรมการกระจายอำนาจเหมือน ปีที่ผ่านมาหรือเปล่า เพราะ เค็กมีก้อนเดียว ขนาดเท่าเดิมแต่มาตัดใหม่แล้ว เขียนชื่อกำกับแต่ละชิ้นว่า เป็นเงินอะไร ก็มีค่าเท่าไรเดิม เพราะเม็ดเงินท้องถิ่นโดยรวมไม่ได้เพิ่มขึ้นเลย

3.คงต้องมีหลายคนที่อยู่ในข่ายถามกันใหญ่ว่าเมื่อไร ท้องถิ่นจะได้ตาม ว.20 สักที

4.เร็วๆ นี้สำนักงาน ก.ถ.เห็นชอบให้นำ ระบบแท่งตามที่ได้มอบหมายให้ สปร.ไปศึกษา มาใช้กับท้องถิ่น เป็น 4 แท่งเหมือนระบบราชการ

**สรุปแล้ว ผู้รับผิดชอบจะทำตัวไหนกันก่อนดีครับ จะปรับปรุงบัญชีเงินเดือนก่อน หรือจะ นำ ว.20 มาใช้โดยอนุโลมหรือ ว.3 ก่อน หรือจะ รอไว้เข้าแท่ง ก่อนแล้วไปทั้งระบบเลย  เอาไงกันดีครับ คงไม่เหมือนการร่าง พรบ.บริหารงานบุคคลท้องถิ่นนะครับ ตั้งแต่ รัฐธรรมนูญ 50 บังคับใช้ท้องถิ่นก็ไม่มีกฎหมายการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นที่สมบูรณ์ตามรัฐธรรมนูญใช้ ร่างกันมา ปีที่ 6 แล้ว ครับ รัฐธรรมนุญกรรมการให้มีคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 4 ฝ่าย แต่ท้องถิ่นเรายังใช้กฎหมายเดิม 3 ฝ่ายกันอยู่จนปัจจุบัน ****

รับเขียนเว็บไซร์คลิกอ่านรายละเอียดซิครับ ประกาศเมื่อ 11 มกราคม 2013 เวลา 16:34:07 เปิดอ่าน 41900 ครั้ง
รับออกแบบเว็บไซร์ เขียนสคริป โครงงานโดยนายพนมไพร ปารมี กรรมการฝ่ายวิชาการ nomonline@gmail.com