คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดดาวน์โหลดเพลงมาร์ชเทศบาลคลิกเพื่ออ่านรายละเอียดคลิกเพื่ออ่านรายละเอียดคู่มืออ่านเตรียมสอบท้องถิ่น ภาค กติวสอบ
กถ ให้สำรวจด่วน ตำแหน่งใด ควรได้เงิน ประจำตำแหน่ง


ด้วย มติ คณะอนุ กถ ได้มีมติ เห็นชอบในหลักการว่า ควรให้เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง หัวหน้าส่วนราชการ รอง ปลัด ระดับ 6 ระดับ 7และให้ฝ่ายเลขา ไปจัดทำรายละเอียดมาว่า จะใช้เม็ดเงิน เท่าใด พร้อมทั้งให้ไปสำรวจมาทั้งหมดเลยว่ามีตำแหน่งใดควรได้รับ อีกบ้าง โดยให้ระบุราย ละเอียด หลักการและเหตุผลประกอบ อย่างชัดเจน และให้ระบุด้วยควรว่าเท่าใด เชิญท่านได้ร่วมแสดงความ ด่วน คลิกแสดงความเห็นตามลิงค์นี้
รับเขียนเว็บไซร์คลิกอ่านรายละเอียดซิครับ ประกาศเมื่อ 05 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 16:30:00 เปิดอ่าน 7298 ครั้ง
รับออกแบบเว็บไซร์ เขียนสคริป โครงงานโดยนายพนมไพร ปารมี กรรมการฝ่ายวิชาการ nomonline@gmail.com