คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดดาวน์โหลดเพลงมาร์ชเทศบาลคลิกเพื่ออ่านรายละเอียดคลิกเพื่ออ่านรายละเอียดคู่มืออ่านเตรียมสอบท้องถิ่น ภาค กติวสอบ
ข้าราชการท้องถิ่นเตรียมเข้าสู่ระบบแท่งเหมือน ก.พ.


นางเลื่อมใส ใจแจ้ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารงานท้องถิ่น ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนา การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๖ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการให้มีการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่นจากระบบซีเป็นโครงสร้าง ระดับชั้นงานแบบแท่งเหมือนข้าราชการพลเรือนแต่ปรับปรุงหรือเพิ่มระดับเฉพาะของข้าราชการส่วนท้องถิ่น และให้นำเสนอ ก.ถ. พิจารณาต่อไปรับเขียนเว็บไซร์คลิกอ่านรายละเอียดซิครับ ประกาศเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 15:15:34 เปิดอ่าน 8690 ครั้ง
รับออกแบบเว็บไซร์ เขียนสคริป โครงงานโดยนายพนมไพร ปารมี กรรมการฝ่ายวิชาการ nomonline@gmail.com