คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดดาวน์โหลดเพลงมาร์ชเทศบาลคลิกเพื่ออ่านรายละเอียดคลิกเพื่ออ่านรายละเอียดคู่มืออ่านเตรียมสอบท้องถิ่น ภาค กติวสอบ
ความคืบหน้าเรื่องการแก้ปัญหาโบนัสท้องถิ่น


ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ทำหนังสือหาคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ และคณะกรรมการกฤษฎีกาได้วินิจฉัย เรื่อง เสร็จที่ 165/2556 เป็นอันว่าท้องถิ่นไม่สามารถเบิกจ่ายเงินโบนัสให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างส่วนท้องถิ่น ได้ เพราะไม่ มีระเบียบกระทรวงมหาดไทยให้เบิกจ่าย ถ้ายังต้องการจะให้มีการจ่ายเงินโบนัสแก่ท้องถิ่นอยู่ก็ให้ไปออกระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ให้สามารถเบิกจ่ายได้ก่อนจึงจะสามารถเบิกจ่ายได้
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาทำหน้าที่จัดทำและพิจารณาร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงาจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ...... และในร่างฯได้ระบุไว้ด้วยว่าเงินโบนัสที่เบิกไปแล้ว ก็ถือว่าเบิกได้ตามระเบียบนี้ ต่อไปเราก็มาลุ้นกันต่อนะครับว่าออกมาบังคับใช้ในวันไหน พวกเราจะได้เดินหน้า ตั้งหน้าตั้งตาทำงานรับใช้ประชาชน ด้วยขวัญและกำลังใจที่เต็มเปี่ยม**ใจหายกันมานานแล้วว่าจะได้คืนเงินโบนัสหรือเปล่า ถ้าตามร่างฯที่เห็นก็ไม่ต้องคืนนะครับตั้งใจทำงานกันต่อไป และให้เครดิตกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด้วยที่ไม่ได้นิ่งนอนใจรีบ ออกมาแก้ไขปัญหาให้โดยรวดเร็ว สำหรับ โบนัสปี 2556 ก็ยังคงทำการประเมินกันต่อไปนะครับ ส่วนการเบิกจ่ายก็ต้องรอระเีบียบตัวนี้ออกมาบังคับใช้ก่อน ส่วนเรื่องหลักเกณฑ์ ต่างๆ ก.กลาง คงกำหนดรองรับไว้หมดแล้วครับ
รายละเอียดหนังสือกรมเสริมส่งการปกครองท้องถิ่น แจ้ง คลิกอ่านรายละเอียดได้ที่นี่
ร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงาจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ..... คลิกอ่านรายละเอียดได้ที่นี่
รับเขียนเว็บไซร์คลิกอ่านรายละเอียดซิครับ ประกาศเมื่อ 04 เมษายน 2013 เวลา 14:28:50 เปิดอ่าน 18601 ครั้ง
รับออกแบบเว็บไซร์ เขียนสคริป โครงงานโดยนายพนมไพร ปารมี กรรมการฝ่ายวิชาการ nomonline@gmail.com