คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดดาวน์โหลดเพลงมาร์ชเทศบาลคลิกเพื่ออ่านรายละเอียดคลิกเพื่ออ่านรายละเอียดคู่มืออ่านเตรียมสอบท้องถิ่น ภาค กติวสอบ
ข้อสงสัย บัญชีเงินเดือนใหม่ของ ก.ถ.


ตามที่ ก.ถ.ได้มีการ ออกประกาศ ก.ถ.เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 เมษายน 2556 แก้ไข มาตรฐาน ข้อ 6 สรุปใจความคือ ให้ ก.ถ.มีอำนาจในการจัดทำโครงสร้างอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนได้เอง และ ก.ถ.ยังสามารถนำ โครงสร้างอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนขององค์กรใดมาใช้ก็ได้ ก็จะทำให้การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ เรื่องอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นสามารถทำได้คล่องตัวยิ่งขึ้น และภายใต้ประกาศฉบับ นี้ ก.ถ.ได้จัดทำบัญชีเงินเดือนขึ้นมาใหม่จำนวน 2 ฉบับ และบัญชีเงินประจำตำแหน่ง ขึ้นมาอีก 1 ฉบับ ทำให้หลายท่านสงสัยว่าจะใช้ได้เมื่อไร ก็ต้องเป็นหน้าที่ของ ก.ท.ต่อไปนะครับ ในการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการในการเบิกจ่ายต่างๆ ออกมาให้สอดคล้องกับ ประกาศ ก.ถ.ต่อไป สำหรับท่านใดยังไม่มีประกาศ ก.ถ.ดังกล่าวก็ คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่
รับเขียนเว็บไซร์คลิกอ่านรายละเอียดซิครับ ประกาศเมื่อ 14 พฤษภาคม 2013 เวลา 10:44:35 เปิดอ่าน 13279 ครั้ง
รับออกแบบเว็บไซร์ เขียนสคริป โครงงานโดยนายพนมไพร ปารมี กรรมการฝ่ายวิชาการ nomonline@gmail.com