คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดดาวน์โหลดเพลงมาร์ชเทศบาลคลิกเพื่ออ่านรายละเอียดคลิกเพื่ออ่านรายละเอียดคู่มืออ่านเตรียมสอบท้องถิ่น ภาค กติวสอบ
ออกกันเสียที บัญชีเงินเดือนใหม่ และเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ


ออกกันเสียที บัญชีเงินเดือนใหม่ และเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการทที่มีฐานะเทียบเท่ากอง รวมถึงท่านรองปลัด ด้วย คิดว่าน่าจะทันภายในปีงบประมาณ นี้ นะครับ ติดตามเรื่องที่ ก.จังหวัดของท่านเลยครับ ซึ่งต้องทำให้แล้วเสร็จภายใน 45 วันนับแต่ได้รับหนังสือ จาก ก.กลาง ถือว่าเป็นข่าวดีรับปีงบประมาณใหม่ 2557 เลยทีเดียว คลิกอ่านรายละเอียดกันที่นี่นะครับ
สำหรับข่าวดีอีกอย่างต้องรอลุ้นกันในวันที่ 5 กันยายน 2556 นั่นคือ การลงนามในร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงาจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ...... ซึ่งคาดว่าน่าจะลงนามภายในวันที่ 5 กันยายน 2556 นี้
คลิกอ่านรายละเอียดกันที่นี่นะครับ
รับเขียนเว็บไซร์คลิกอ่านรายละเอียดซิครับ ประกาศเมื่อ 05 กันยายน 2013 เวลา 00:56:39 เปิดอ่าน 21142 ครั้ง
รับออกแบบเว็บไซร์ เขียนสคริป โครงงานโดยนายพนมไพร ปารมี กรรมการฝ่ายวิชาการ nomonline@gmail.com