คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดดาวน์โหลดเพลงมาร์ชเทศบาลคลิกเพื่ออ่านรายละเอียดคลิกเพื่ออ่านรายละเอียดคู่มืออ่านเตรียมสอบท้องถิ่น ภาค กติวสอบ
อุณหภูมิโบนัสท้องถิ่นร้อนระอุ...รัฐมนตรีประชาสัมภาษณ์เนชั่น


มหาดไทยแจงเงินโบนัสท้องถิ่น หลังปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ทำหนังสือแจ้งเวียนทั่วประเทศให้ ท้องถิ่นคืนเงินโบนัส โดย นายประชา ประสพดี รัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทย กำกับดูแลกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ให้สัมภาษณ์ สถานีโทรศัพท์ ของเนชั่น ในรายการ ผู้นำทำจริง 11 ก.ย. 56

การให้สัมภาษณ์ของท่านรัฐมนตรีประชาสรุป

1. ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น(โบนัส) พ.ศ......จะต้องลงนามแน่นอน

2.หลักการจะต้องให้มีผลย้อนหลังครอบคลุมการเบิกจ่ายมาแล้วทั้งหมด

3.การจ่ายเงินโบนัส จะจ่ายได้ต้องไม่เกินร้อยละ 40 ตามกฎหมายบุคคลท้องถิ่น

4.ให้ ก.กลาง และ ก.จังหวัด ไป ออกหลักเกณฑ์การจ่ายเงินดังกล่าว

คลิกดูรายวีดีโอการให้สัมภาษณ์ ของท่าน รัฐมนตรีประชา คลิกที่นี่

 

และมีอีกกรณีที่หลายท่านกังวลใจเป็นอย่างมาก ที่สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย (มท.2) ได้ทำบันทึกสอบถามอำนาจการออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น(โบนัส) พ.ศ.2556 ว่า เกินอำนาจหรือเปล่า สามารถทำให้มีผลย้อนหลังได้หรือไม่ ตามระเบียบข้อ 7 ข้อ 8 ซึ่ง ในความเห็นส่วนตัวผมเอง น่าจะออกได้ เพราะว่า ก่อนหน้านั้นในปี 2555 กระทรวงมหาดไทย ได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม  พ.ศ.2555 ข้อ 6 สามารถให้มีผลย้อนหลังได้ ซึ่งก็เป็นกรณีเดียวกับเงินโบนัสท้องถิ่น ที่ สตง.ไล่บี้ เป็นตัวแรก ตัวต่อมาก็ เป็นโบนัส ตาม ด้วยทุนการศึกษา และเงินสมทบประกันสังคม ล้วนแล้วแต่ ไม่มีระเบียบรองรับการเบิกจ่ายทั้งสิ้นแต่ กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมฯได้ทำหนังสือซักซ้อมแจ้งเวียนแนวทางการปฏิบัติมาให้ท้องถิ่นถือปฏิบัติ โดยท้องถิ่นไม่ได้ ดำเนินการตามอำเภอใจ แต่ดำเนินการตาม แนวทางการซักซ้อมของกระทรวงมหาดไทยทั้งสิ้น ดูรายละเอียดระระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม  พ.ศ.2555  ที่มีผลย้อนหลังได้ คลิกที่นี่


นายสรณะ  เทพเนาว์ นายกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย ได้โทรศัพท์ สอบถามไปยัง ท่าน วัลลภ พริ้ง พง ษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถึงแนวทางการออกระเบียบดังกล่าว และข้อสอบถามของ สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย (มท.2) ท่านอธิบดีได้ชี้แจงว่า การออกระเบียบดังกล่าว เป็นการออกมาเพื่อรับรองสิทธิของพนักงานท้องถิ่น ซึ่งมีสิทธิอยู่แล้วเพียงแต่ไม่มีระเบียบรองรับเหมือนข้าราชการอื่น เลยต้องออกระเบียบ มารองรับ สิทธิ เท่านั้น สามารถกระทำได้เพราะไม่ใช่เป็นการกำหดนสิทธิขึ้นมาใหม่ ประกอบกับตอนนี้ กรมส่งเสริมฯเองได้ร่างหลักเกณฑ์ แนวทางการเบิกจ่ายต่างๆ เอาไว้หมดแล้ว ....ท่าน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกล่าว


รับเขียนเว็บไซร์คลิกอ่านรายละเอียดซิครับ ประกาศเมื่อ 26 กันยายน 2013 เวลา 14:53:42 เปิดอ่าน 4769 ครั้ง
รับออกแบบเว็บไซร์ เขียนสคริป โครงงานโดยนายพนมไพร ปารมี กรรมการฝ่ายวิชาการ nomonline@gmail.com