คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดดาวน์โหลดเพลงมาร์ชเทศบาลคลิกเพื่ออ่านรายละเอียดคลิกเพื่ออ่านรายละเอียดคู่มืออ่านเตรียมสอบท้องถิ่น ภาค กติวสอบ
กฤษฎีกา..คลอดโบนัสท้องถิ่นแล้ว....วันนี้ นายสรณะ เทพเนาว์ นายกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย ได้ประสานงานกับ คุณธนาวัฒน์ สังข์ทอง ผู้อำนวยการกฎหมายกลางคณะกรรมการกฤษฎีกา แจ้งให้ทราบว่า คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 1 โดยมี ท่าน มีชัย ฤชุพันธ์ เป็นประธานได้ประชุม วินิจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น หรือโบนัสของท้องถิ่น แล้ว มีมติเห็นชอบตามที่ หลักการที่กระทรวงมหาดไทย เสนอทุกประการ โดยไม่ได้มีการแก้ไขใด ๆๆ ตอนนี้อยู่ กำลังอยู่ในขั้นตอน การลงนามของ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ส่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น(โบนัส) กลับมายังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อเสนอให้ รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ลงนาม ประกาศใช้ต่อ ไป ก็คิดว่าคงไม่เกินเดือนมกราคม 2557 ระเบียบคงจะได้รับการลงนามจากรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย สำหร้บหน่วยงานไหน ได้ผ่านขั้นตอนการประเมินต่างๆ แล้ว ก็คงจะนำไปดำเนินการเบิกจ่ายได้ต่อไป
ทั้ง นี้ สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย ต้องขอบคุณท่าน ธนาวัฒน์ สังข์ทอง ผู้อำนวยการกฎหมายกลางคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นอย่างมากที่ ช่วยประสานและผลักดันเรื่องดังกล่าวด้วยดีเสมอมา
รับเขียนเว็บไซร์คลิกอ่านรายละเอียดซิครับ ประกาศเมื่อ 25 ธันวาคม 2013 เวลา 15:36:41 เปิดอ่าน 21816 ครั้ง
รับออกแบบเว็บไซร์ เขียนสคริป โครงงานโดยนายพนมไพร ปารมี กรรมการฝ่ายวิชาการ nomonline@gmail.com