หน้าแรก
ความเคลื่อนไหวของสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
เขียนโดย พนมไพร ปารมี กรรมการฝ่ายวิชาการ   
Thursday, 11 November 2010
New Document ความเคลื่อนไหวของสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย กิจกรรมสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย

ดาวน์โหลดเพลงมาร์ชเทศบาล

สมาพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย ร่วมเสนอ ทางออกประเทศไทย เื่พื่อคืนความสุขสู่ประชาชน
เผยแพร่เมื่อ 23 ก.พ. 2013 รายการห้องข่าวสุดสัปดาห์ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องสุวรรณภูมิ สัมภาษณ์ นายสรณะ เทพเนาว์ นายกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย ในประเด็น "ร่วมคิดร่วมปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย" ออกอากาศในวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 เวลา 19.30 - 20.30 น.

สั่งซื้อหนังสือ

เรียนท่านสมาชิกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย ที่รักทุกท่านข่าวประชาสัมพันธ์ ความเคลื่อนไหวต่างๆ
สมาคมฯใคร่ขอให้ท่านได้โปรดเข้ามากรอกข้อมูลที่เป็นชื่อ จริง นามสกุลจริง รายละเอียดอื่นๆของท่าน เนื่องจาก สมาคมฯจะจัดทำบัตรสมาชิกใหม่ให้กับทุกท่านโดยเป็นระบบมาตรฐานและฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ มีแถบแม่เหล็ก และจะใช้เป็นบัตร สะสมแต้มในการเข้าร่วมรายการต่างๆ กับบริษัทเอกชนที่เข้าร่วมกิจกรรมกับสมาคมฯทั้งเพื่อให้ได้ฐานข้อมูลที่ทันสมัยถูกต้องและสามารถติดต่อข้อมูลข่าวกับสมาชิกได้สะดวกรวดเร็ว ช่วงนี้สมาคมฯเปิดรับสม้ครสมาชิกใหม่ฟรีในระบบออนไลน์ ขอให้ท่านได้เข้าไปกรอกข้อมูลที่ คลิกเข้าไปกรอกข้อมูลที่นี่

วันนี้ได้มีโอกาสนำคณะกรรมการบริหารสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย เข้าพบ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มท. 1 นายจารุพงษ์ เรืองสุวรรณ ณ กระทรวงมหาดไทย เพื่อนำข้อเรียกร้อง ให้ดูแลสวัสดิการรักษาพยาบาล เงินเดือน ที่ล้าหลังกว่าราชการพลเรือน ร่างกฎหมายของข้าราชการส่วนท้องถิ่น การหารือการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่เป็นประโยชน์ต่อคนท้องถิ่น 17 ธ.ค. 55
คลิกอ่านวารสารทั้งฉบับ

คลิกอ่านรายละเอียด

สมัครสมาชิกสมาคมฯ คลิกที่นี่

 ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นปัญหาอุปสรรค์ต่อการบริหารงานของ อปท.

>
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 18 July 2014 )
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
สาระสำคัญการอบรมและศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น
เขียนโดย พนมไพร ปารมี กรรมการฝ่ายวิชาการ   
Tuesday, 20 October 2009
เค้าโครงความเป็นอิสระของท้องถิ่นในญ่ปุ้น
ระบบการปกครองท้องถิ่นญี่ปุ่นเป็นระบบสองชั้น ประกอบด้วย จังหวัด และเทศบาล แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสภา และผู้บริหารที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจหน้าที่มากกว่ารัฐบาลกลางสถานภาพของการปกครองตนเองของท้องถิ่นในรัฐธรรมนูญญี่ปุ่น มาตรา ๙๒ บัญญัติให้กฎ ระเบียบเกี่ยวกับองค์กรและการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องกำหนดไว้เป็นกฏหมายที่สอดคล้องกับหลักความเป็นอิสระของท้องถิ่น มาตรา ๙๓ บัญญัติให้มีการจัดตั้งสภาท้องถิ่นตามกฎหมาย และผู้บริหารท้องถิ่นมีตามที่กฏหมายบัญญัติ โดยมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน มาตรา ๙๔ บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิที่จะจัดการกับทรัพยสิน กิจการ และบริหารงานตามที่กฎหมายบัญญัติ มาตรา ๙๕ บัญญัติว่า การที่จะมีการออกกฎหมายพิเศษเป็นการเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับเสียงข้างมาจากสภาผู้แทนราษฎรก่อนประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งออกเป็นจังหวัด และเทศบาล โดยมีจำนวน ๔๗ จังหวัด และ ๑,๗๗๗ เทศบาล นอกจากนี้ยังมีการปกครองท้องถิ่นรูปพิเศษคือ โตเกียวมหานคร ซึ่งมีเขตปกครองตนเองย่อย (ward) อีก ๒๓ แห่
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Sunday, 31 July 2011 )
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
การปกครองท้องถิ่นในอังกฤษและญี่ปุ่น
เขียนโดย พนมไพร ปารมี กรรมการฝ่ายวิชาการ   
Thursday, 18 June 2009

การปกครองท้องถิ่นในประเทศอังกฤษ
มีลักษณะโครงสร้างแบบผสม ระหว่างส่วนที่เป็นโครงสร้างแบบชั้นเดียว (single-tier) และส่วนที่เป็นโครงสร้างแบบสองชั้น (two-tier)
  1. โครงสร้างชั้นเดียว ได้แก่ Metropolitan District Councils 36 แห่ง และ Unitary authorities 46 แห่ง
  2. โครงสร้างสองชั้น ได้แก่ County Councils 34 แห่ง และ District Councils 238 แห่ง รวมถึงโครงสร้างการบริหารงานในลอนดอน ซึ่งมี Greater London Authority และ London Borough Councils 33 แห่ง
แนวโน้มของการปฏิรูปและการปรับตัวของท้องถิ่น
 การสถาปนารัฐสภาแห่งสก็อตแลนด์ เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือ หรือที่เรียกว่าปรากฏการณ์ devolution
 ปรากฏการณ์ดังกล่าวทำให้สหราชอาณาจักรมีลักษณะใกล้เคียงกับสหพันธรัฐ (federal state) มากยิ่งขึ้น
 ปรากฏการณ์เช่นนี้ ช่วยลดความตึงเครียดภายในอันก่อนเกิดจากความแตกต่างในเชิงชาติพันธุ์และวัฒนธรรม
แนวโน้มของการปฏิรูปและการปรับตัวของท้องถิ่น

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Sunday, 31 July 2011 )
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>


ดูกระทู้ทั้งหมดที่มี ตั้งกระทู้ใหม่
ข่าวประชาสัมพันธ์ บทความที่น่าสนใจจากทีมงานและผู้สนับสนุน http://www.tessaban.com ดูข่าวทั้งหมด
ความคืบหน้า โบนัสท้องถิ่นไทย...ในยุคปฎิรูป อ่าน 390 ครั้ง
รัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 อ่าน 84 ครั้ง
"ในประเด็น "คสช.สั่งงดเลือกตั้งท้องถิ่นชั่วคราว" อ่าน 227 ครั้ง
" การปฏิรูปกฎหมายท้องถิ่น ภายใต้กระแสการปฏิรูปการเมือง" อ่าน 363 ครั้ง
วาระการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ตามความคิดเห็นของอดีต ส.ส.ถวิล ไพรสณฑ์ อ่าน 246 ครั้ง
การปรับจากระบบซีเป็นระบบแท่ง อ่าน 617 ครั้ง
ชลอ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ตามประกาศ คสช. อ่าน 123 ครั้ง
"เหลียวหลังแลหน้า ๘ ทศวรรษ อภิวัฒน์สังคมไทย" อ่าน 221 ครั้ง
การปฏิรูปกฎหมายท้องถิ่น ภายใต้กระแสการปฎิรูปการเมือง วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 อ่าน 672 ครั้ง
การสมัครเป็นสมาชิก กระดาษเวบบอร์ดสมาคม อ่าน 84 ครั้ง
โหลดเอกสารนัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ อ่าน 290 ครั้ง
เชิญประชุมคณะกรรมการ เพื่อหารือแนวทางการปฏิรูปท้องถิ่น อ่าน 275 ครั้ง
เงินเดือนขึ้นอีกแล้ว บัญชี 3 อ่าน 1201 ครั้ง
ประชุมคณะทำงานประสานงานและอำนวยการการคุ้มครองความมั่นคงสิทธิด้านการรับบริการสาธารณสุข อ่าน 162 ครั้ง
การประชุมและสัมมนาสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ อ่าน 126 ครั้ง
สาระการประชุม ก.กลาง เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ อ่าน 832 ครั้ง
สมาคมฯช่วยเหลือครอบตรัว ปลัดกฤตนัย โชติชวาล ที่เสียชีวิต อ่าน 153 ครั้ง
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินโบนัส..กำลังจะคลอดแล้ว ประชุมวันนี้คร๊าบบบ อ่าน 1220 ครั้ง
สปสช.-แนวทางปฏิบัติในการเบิกระบบใบเสร็จฯกรณีสิทธิ อปท. อ่าน 607 ครั้ง
นายกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย อ่าน 519 ครั้ง
ต้องการรับข่าวสารหรือต้องการให้สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทยส่งข่าวสารต่างๆให้กรุณาฝาก E- Mail ของท่านไว้นะครับ

สมัครรับข่าวสาร
ยกเลิกรับข่าวสาร
ภาพกิจกรรม 5 อัลบั๊มล่าสุด <<<คลิกดูภาพทุกอัลบั๊มที่มี>>>
"เหลียวหลังแลหน้า ๘ ทศวรรษ อภิวัฒน์สังคมไทย"
๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ นายกสมาคมฯเข้าร่วมในฐานะศิษย์เก่าลูกแม่โดม มธ. ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ ๘๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ "เหลียวหลังแลหน้า ๘ ทศวรรษ อภิวัฒน์สังคมไทย" ณ หอประชุมศรีบูรพา มธ.ท่าพระจันทร์ เสวนาเรื่อง "เหลียวหลังแลหน้าการอภิวัฒน์กระบวนการยุติธรรม"โดย นายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ และ ศ.ดร.คณิต ณ นคร ประธานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย อดีตอัยการสูงสุด
 
งานพบปะสังสรรปีใหม่ของ สปร. โดยมี นายสีมา สีมานันท์อดีตเลขาธิการ กพ. และกรรมการกฤษฎีกา
งานพบปะสังสรรปีใหม่ของ สปร. โดยมี นายสีมา สีมานันท์อดีตเลขาธิการ กพ. และกรรมการกฤษฎีกา นายปรีชา วัชราภัย อดีตเลขาธิการ กพ. กรรมการกฤษฎีกาและ ผอ.สปร. นางศรีพนม บุนนาค อดีตรองเลขาธิการ กพ. และรอง ผอ.สปร. นายวินัย ชาคริยานุโยค ที่ปรึกษา สปร. คุณดารัตน์ บริพันธกุล (กพร.) และคุณชลิดา โชติยกุล (กพ.) ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี
 
การประชุม ก.ท. ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๔๕ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี
การประชุม ก.ท. ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๔๕ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี
 
วันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช.
วันนี้มาร่วมงานวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ ๑๔ ปี รวมพลังสร้างสังคมคุณธรรมโปร่งใส ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ พร้อมถ่ายภาพร่วมกับ นายชูศักดิ์ ปริปุญโญ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยครับ...
 
หลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นมืออาชีพระดับสูง รุ่น 1(ดูงานอังกฤษ)
หลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นมืออาชีพระดับสูง รุ่น 1(ดูงานอังกฤษ)
 
President of association
Poll
Service
BumQ