หน้าแรก
ความเคลื่อนไหวของสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
เขียนโดย พนมไพร ปารมี กรรมการฝ่ายวิชาการ   
Thursday, 11 November 2010
New Document ความเคลื่อนไหวของสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย กิจกรรมสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย


........"อาลัยยิ่ง" พี่น้องเพื่อนร่วมงานชาวพนักงานเทศบาล ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัว นายประสิทธิ์ สินธุอุทัย ปลัดเทศบาลตำบลมะกรูด อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ที่สูญเสียชีวิตอย่างไม่มีวันกลับ จากเหตุการณ์ความไม่สงบ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทางสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทยประสานผ่าน นายสุภชัย นาคสุวรรณ์ ปลัดเทศบาลตำบลพิปูน จ.นครศรีธรรมราช ปลัดเต็มดวง วงศา ปลัด อบต.ดอนทราย อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี เครือข่ายช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว ‪#‎วอนรัฐ‬ เจ้าหน้าที่ปกครองและตำรวจ ทหาร ช่วยปกป้องคุ้มครองพนักงานท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดด้วยครับ ‪#‎ขอบคุณครับ‬
ดาวน์โหลดเพลงมาร์ชเทศบาล

สมาพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย ร่วมเสนอ ทางออกประเทศไทย เพื่อคืนความสุขสู่ประชาชน
เผยแพร่เมื่อ 23 ก.พ. 2013 รายการห้องข่าวสุดสัปดาห์ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องสุวรรณภูมิ สัมภาษณ์ นายสรณะ เทพเนาว์ นายกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย ในประเด็น "ร่วมคิดร่วมปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย" ออกอากาศในวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 เวลา 19.30 - 20.30 น.

สั่งซื้อหนังสือ

เรียนท่านสมาชิกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย ที่รักทุกท่านข่าวประชาสัมพันธ์ ความเคลื่อนไหวต่างๆ
สมาคมฯใคร่ขอให้ท่านได้โปรดเข้ามากรอกข้อมูลที่เป็นชื่อ จริง นามสกุลจริง รายละเอียดอื่นๆของท่าน เนื่องจาก สมาคมฯจะจัดทำบัตรสมาชิกใหม่ให้กับทุกท่านโดยเป็นระบบมาตรฐานและฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ มีแถบแม่เหล็ก และจะใช้เป็นบัตร สะสมแต้มในการเข้าร่วมรายการต่างๆ กับบริษัทเอกชนที่เข้าร่วมกิจกรรมกับสมาคมฯทั้งเพื่อให้ได้ฐานข้อมูลที่ทันสมัยถูกต้องและสามารถติดต่อข้อมูลข่าวกับสมาชิกได้สะดวกรวดเร็ว ช่วงนี้สมาคมฯเปิดรับสม้ครสมาชิกใหม่ฟรีในระบบออนไลน์ ขอให้ท่านได้เข้าไปกรอกข้อมูลที่ คลิกเข้าไปกรอกข้อมูลที่นี่

วันนี้ได้มีโอกาสนำคณะกรรมการบริหารสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย เข้าพบ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มท. 1 นายจารุพงษ์ เรืองสุวรรณ ณ กระทรวงมหาดไทย เพื่อนำข้อเรียกร้อง ให้ดูแลสวัสดิการรักษาพยาบาล เงินเดือน ที่ล้าหลังกว่าราชการพลเรือน ร่างกฎหมายของข้าราชการส่วนท้องถิ่น การหารือการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่เป็นประโยชน์ต่อคนท้องถิ่น 17 ธ.ค. 55
คลิกอ่านวารสารทั้งฉบับ

คลิกอ่านรายละเอียด

สมัครสมาชิกสมาคมฯ คลิกที่นี่

 ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นปัญหาอุปสรรค์ต่อการบริหารงานของ อปท.

>
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 16 September 2014 )
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
สาระสำคัญการอบรมและศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น
เขียนโดย พนมไพร ปารมี กรรมการฝ่ายวิชาการ   
Tuesday, 20 October 2009
เค้าโครงความเป็นอิสระของท้องถิ่นในญ่ปุ้น
ระบบการปกครองท้องถิ่นญี่ปุ่นเป็นระบบสองชั้น ประกอบด้วย จังหวัด และเทศบาล แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสภา และผู้บริหารที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจหน้าที่มากกว่ารัฐบาลกลางสถานภาพของการปกครองตนเองของท้องถิ่นในรัฐธรรมนูญญี่ปุ่น มาตรา ๙๒ บัญญัติให้กฎ ระเบียบเกี่ยวกับองค์กรและการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องกำหนดไว้เป็นกฏหมายที่สอดคล้องกับหลักความเป็นอิสระของท้องถิ่น มาตรา ๙๓ บัญญัติให้มีการจัดตั้งสภาท้องถิ่นตามกฎหมาย และผู้บริหารท้องถิ่นมีตามที่กฏหมายบัญญัติ โดยมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน มาตรา ๙๔ บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิที่จะจัดการกับทรัพยสิน กิจการ และบริหารงานตามที่กฎหมายบัญญัติ มาตรา ๙๕ บัญญัติว่า การที่จะมีการออกกฎหมายพิเศษเป็นการเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับเสียงข้างมาจากสภาผู้แทนราษฎรก่อนประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งออกเป็นจังหวัด และเทศบาล โดยมีจำนวน ๔๗ จังหวัด และ ๑,๗๗๗ เทศบาล นอกจากนี้ยังมีการปกครองท้องถิ่นรูปพิเศษคือ โตเกียวมหานคร ซึ่งมีเขตปกครองตนเองย่อย (ward) อีก ๒๓ แห่
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Sunday, 31 July 2011 )
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
การปกครองท้องถิ่นในอังกฤษและญี่ปุ่น
เขียนโดย พนมไพร ปารมี กรรมการฝ่ายวิชาการ   
Thursday, 18 June 2009

การปกครองท้องถิ่นในประเทศอังกฤษ
มีลักษณะโครงสร้างแบบผสม ระหว่างส่วนที่เป็นโครงสร้างแบบชั้นเดียว (single-tier) และส่วนที่เป็นโครงสร้างแบบสองชั้น (two-tier)
  1. โครงสร้างชั้นเดียว ได้แก่ Metropolitan District Councils 36 แห่ง และ Unitary authorities 46 แห่ง
  2. โครงสร้างสองชั้น ได้แก่ County Councils 34 แห่ง และ District Councils 238 แห่ง รวมถึงโครงสร้างการบริหารงานในลอนดอน ซึ่งมี Greater London Authority และ London Borough Councils 33 แห่ง
แนวโน้มของการปฏิรูปและการปรับตัวของท้องถิ่น
 การสถาปนารัฐสภาแห่งสก็อตแลนด์ เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือ หรือที่เรียกว่าปรากฏการณ์ devolution
 ปรากฏการณ์ดังกล่าวทำให้สหราชอาณาจักรมีลักษณะใกล้เคียงกับสหพันธรัฐ (federal state) มากยิ่งขึ้น
 ปรากฏการณ์เช่นนี้ ช่วยลดความตึงเครียดภายในอันก่อนเกิดจากความแตกต่างในเชิงชาติพันธุ์และวัฒนธรรม
แนวโน้มของการปฏิรูปและการปรับตัวของท้องถิ่น

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Sunday, 31 July 2011 )
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>


ดูกระทู้ทั้งหมดที่มี ตั้งกระทู้ใหม่
ข่าวประชาสัมพันธ์ บทความที่น่าสนใจจากทีมงานและผู้สนับสนุน http://www.tessaban.com ดูข่าวทั้งหมด
ประชุม อนุกรรมการโครงสร้าง ฯ อ่าน 479 ครั้ง
แนวคิดการลัดจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่้อให้เหลือจำนวนทีพอดี เหมาะสมกับการบริหารงาน อ่าน 617 ครั้ง
ข่าวหนังสือพิมพ์สยามรัฐรายวัน ฉบับวันพุธที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ <ข้อสังเกตแนวทางการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูป (สปช.) อ่าน 107 ครั้ง
หนังสือพิมพ์สยามรัฐรายวัน ฉบับวันพุธที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ หน้า "การเมืองท้องถิ่น"< สถ.ติวเข้มสมาชิกสภาท้องถิ่นสรรหา อ่าน 285 ครั้ง
นายกสมาคมฯแสดงความเห็น คสช.งดเลือกตั้งท้องถิ่น ผ่าน ทีวี อ่าน 246 ครั้ง
“นายกฯตู่” หย่าศึก “มล.ปนัดดา-อปท.” อ่าน 398 ครั้ง
สุขสันต์วันเกิดท่านปนัดดา อ่าน 166 ครั้ง
ให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี อ่าน 119 ครั้ง
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ในรายการ"จับข่าวคุย" สถานีโทรทัศน์ช่องสุวรรณภูมิ อ่าน 123 ครั้ง
แก้ปัญหา อปท.เลิกจ้างเนื่องจากการบริหารงานบุคคลเกิน ๔๐% อ่าน 521 ครั้ง
สมาคมฯขอยินดีกับ ฯพณฯ สุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงหมหาดไทย อ่าน 426 ครั้ง
"โบนัส" เป็นสิ่งที่เราคาดหวัง***คลอดแล้ว** อ่าน 1252 ครั้ง
"การปฏิรูปประเทศไทย ๒๕๕๘" อ่าน 393 ครั้ง
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย ได้เสนอชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ อ่าน 302 ครั้ง
คสช.รื้อใหญ่"ระบบราชการ" วิษณุเผยปรับโครงสร้าง-กฎระเบียบใหม่ คมนาคมชงตั้งกรมขนส่งทางราง อ่าน 749 ครั้ง
โผ ครม.เฉพาะกาล คสช.คุมกระทรวงเกรดเอ อ่าน 383 ครั้ง
3 สมาคมข้าราชการ อปท.ค้านยุบ อบจ. อ่าน 545 ครั้ง
แนะนำกลุ่ม "ปฏิรูปท้องถิ่น:เดินหน้าประเทศไทย" อ่าน 337 ครั้ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ อ่าน 125 ครั้ง
สมาคมฯสนับสนุน การปฏิรูปเพื่อคืนความสุขให้คนในชาติ อ่าน 112 ครั้ง
ต้องการรับข่าวสารหรือต้องการให้สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทยส่งข่าวสารต่างๆให้กรุณาฝาก E- Mail ของท่านไว้นะครับ

สมัครรับข่าวสาร
ยกเลิกรับข่าวสาร
ภาพกิจกรรม 5 อัลบั๊มล่าสุด <<<คลิกดูภาพทุกอัลบั๊มที่มี>>>
กิจกรรมการสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทยในยุคปฏิรูป
กิจกรรมการสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทยในยุคปฏิรูป
 
"เหลียวหลังแลหน้า ๘ ทศวรรษ อภิวัฒน์สังคมไทย"
๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ นายกสมาคมฯเข้าร่วมในฐานะศิษย์เก่าลูกแม่โดม มธ. ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ ๘๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ "เหลียวหลังแลหน้า ๘ ทศวรรษ อภิวัฒน์สังคมไทย" ณ หอประชุมศรีบูรพา มธ.ท่าพระจันทร์ เสวนาเรื่อง "เหลียวหลังแลหน้าการอภิวัฒน์กระบวนการยุติธรรม"โดย นายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ และ ศ.ดร.คณิต ณ นคร ประธานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย อดีตอัยการสูงสุด
 
งานพบปะสังสรรปีใหม่ของ สปร. โดยมี นายสีมา สีมานันท์อดีตเลขาธิการ กพ. และกรรมการกฤษฎีกา
งานพบปะสังสรรปีใหม่ของ สปร. โดยมี นายสีมา สีมานันท์อดีตเลขาธิการ กพ. และกรรมการกฤษฎีกา นายปรีชา วัชราภัย อดีตเลขาธิการ กพ. กรรมการกฤษฎีกาและ ผอ.สปร. นางศรีพนม บุนนาค อดีตรองเลขาธิการ กพ. และรอง ผอ.สปร. นายวินัย ชาคริยานุโยค ที่ปรึกษา สปร. คุณดารัตน์ บริพันธกุล (กพร.) และคุณชลิดา โชติยกุล (กพ.) ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี
 
การประชุม ก.ท. ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๔๕ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี
การประชุม ก.ท. ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๔๕ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี
 
วันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช.
วันนี้มาร่วมงานวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ ๑๔ ปี รวมพลังสร้างสังคมคุณธรรมโปร่งใส ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ พร้อมถ่ายภาพร่วมกับ นายชูศักดิ์ ปริปุญโญ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยครับ...
 
President of association
Poll
Service
BumQ