ข่าวประชาสัมพันธ์ บทความที่น่าสนใจจากทีมงานและผู้สนับสนุน http://www.tessaban.com
งานพระราชทานเพลิงศพ นายสิทธิภาพ เมืองคุ้ม อดีตปลัดเมืองพัทยา อ่าน 244 ครั้ง
ท้องถิ่นจะเข้าแทงจริงหรือ ต้นปี 58 ติดตามที่นี่ครับ อ่าน 968 ครั้ง
ประชุม กท.๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี อ่าน 526 ครั้ง
ขอแสดงความเสียใจ และไว้อาลัยจากการจากไป ของ ภรรยา คุณ ชาลี ประสมเพชร อ่าน 354 ครั้ง
การประชุมคณะ อ.ก.ท.วันที่ 6 ก.พ.57 อ่าน 2296 ครั้ง
มหันตภัย..ของข้าราชการท้องถิ่น... อ่าน 2195 ครั้ง
รัฐมนตรีมหาดไทย หารือ กกต.ลงนาม ระเบียบโบนัสท้องถิ่น อ่าน 3230 ครั้ง
การประชุม ก.ท.ประจำเดือน มกราคม 2557 และการเสนอลงนาม ระเบียบโบนัส อ่าน 2093 ครั้ง
สรุปบทบาทและผลการทำงานปีที่ผ่านมา ..หนังสือพิมพ์สยามรัฐ อ่าน 508 ครั้ง
นายกสมาคมฯเข้าพบ อธิบดี สถ.และหาเรื่อง เงินโบนัส สวัีสดิการข้าราชการท้องถิ่น อ่าน 2710 ครั้ง
ดูแลเรื่อง สวัสดิการข้าราชการท้องถิ่น อ่าน 1301 ครั้ง
กฤษฎีกา..คลอดโบนัสท้องถิ่นแล้ว.... อ่าน 15749 ครั้ง
เลื่อน!!!การสอบบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ท้องถิ่น ออกไปติดเลือกตั้ง... อ่าน 2629 ครั้ง
งานคนไทยรักในหลวง 86 พรรษา มหาราชา อ่าน 364 ครั้ง
ความคืบหน้า เรื่องเงินโบนัส ท้องถิ่น อ่าน 3404 ครั้ง
ตัวแทนขัาราชการท้องถิ่นเรียกร้องให้ข้าราชการท้องถิ่นวางตัวเป็นกลาง อ่าน 564 ครั้ง
ตัวแทนข้ารชการท้องถิ่น แถลงจัดตั้งพรรครักท้องถิ่นไทย อ่าน 698 ครั้ง
ประกาศ กสถ. เรื่องรับสมัครสอบการแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น อ่าน 1924 ครั้ง
เยี่ยมสำนักงาน ปปช. อ่าน 553 ครั้ง
ประชุม อ.ก.ท.โครงสร้างครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ อ่าน 1634 ครั้ง
ความคืบหน้า ร่าง พรบ.การบริหารงานบุคคลท้องถิ่น อ่าน 1353 ครั้ง
ข่าวความคืบ การจัดสอบ บรรจุ ข้าราชการท้องถิ่น ระดับ 1,2,3 อ่าน 923 ครั้ง
การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่ อปท.ปีงบประมาณ 2557 อ่าน 1761 ครั้ง
ข่าวความคืบหน้าโบนัสที่สมาคมฯติดตามเพื่อ ขรก.และลูกจ้างท้องถิ่น อ่าน 2253 ครั้ง
เอกสารโครงการอบรมสัมมนาเชิงวิชาการฯ วันที่ 30 ต.ค - 2 พ.ย 2556 อ่าน 830 ครั้ง
จากท้องถนน สู่ฝันที่เป็นจริง อ่าน 1789 ครั้ง
ข้าราชการท้องถิ่นรัฐมนตรีประชา ประสพดี เรียกร้องโบนัส อ่าน 3736 ครั้ง
อุณหภูมิโบนัสท้องถิ่นร้อนระอุ...รัฐมนตรีประชาสัมภาษณ์เนชั่น อ่าน 3326 ครั้ง
ออกกันเสียที บัญชีเงินเดือนใหม่ และเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ อ่าน 14039 ครั้ง
สรุปแล้วประธานฟันธงเลือก ม.ราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์สอบตามภูมิภาค ม.เสนอระยะเวลาประมาณ 4 เดือน อ่าน 1246 ครั้ง
สิ่งที่ผ่านมา:10 กว่าปี กระจายอำนาจ อ่าน 1168 ครั้ง
รวมภาพกิจกรรมที่น่าสนใจ อ่าน 527 ครั้ง
คู่มือหนังสืออ่านเตรียมสอบ เป็นข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น อ่าน 2322 ครั้ง
สตง.ยืนยันท้องถิ่นต้องคืนเงิน รางวัลประจำปี (โบนัส) อ่าน 11191 ครั้ง
สมาคมฯจัดอบรมเข้มเตรียมสอบเป็นข้าราชการให้กับ พนักงานจ้าง ลูกจ้าง เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบ รุ่นที่ 2 อ่าน 7697 ครั้ง
ข่าวการจัดสอบ ข้าราชการท้องถิ่น อ่าน 2166 ครั้ง
ที่ปรึกษากิตติมศักด์ประธานวุฒิสภา ด้านการเมือง การปกครอง อ่าน 632 ครั้ง
ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาโบนัสท้องถิ่น อ่าน 12066 ครั้ง
ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเข้ารับข้าราชการท้องถิ่นของ สถ. กว่า 9,000 อัตรา อ่าน 2030 ครั้ง
ความคืบหน้าเกี่ยวกับกองทุนค่ารักษาพยาบาลของท้องถิ่นเบิกจ่ายตรงของท้องถิ่น อ่าน 1459 ครั้ง
ความคืบหน้าเรื่องการออกระเบียบการเบิกจ่ายโบนัส... อ่าน 6178 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมาธิการการปกครองส่วนท้องถิ่น อ่าน 1222 ครั้ง
โครงการหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นมืออาชีพระดับสูง รุ่นที่ 1 (นบสถ. อ่าน 863 ครั้ง
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.ครั้งที่ 5/2556 วันที่ 25 มิถุนายน 2556 อ่าน 2963 ครั้ง
วิธีโพสต์ข้อมูลในกระดานข่าว(webboard) สมาคมพน้กงานเทศบาลแห่งประเทศไทย อ่าน 814 ครั้ง
หารือด้านวิชาการกับท่านปรีชา วัชราภัย อดีตเลขาธิการ ก.พ. อ่าน 716 ครั้ง
แสดงความยินดีแด่ นายวัลลภ พริ้งพงศ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (คนใหม่) อ่าน 965 ครั้ง
ร่วมเสวนาเนื่องในวันครบรอบ 63 ปี หนังสือพิมพ์สยามรัฐ อ่าน 525 ครั้ง
นักบริหารงานท้องถิ่นมืออาชีพระดับสูง อ่าน 1084 ครั้ง
สถ.เล็งเปิดสอบบรรจุ 7,900 อัตรา รอบเดียวทั่วประเทศ ป้องกันทุจริต อ่าน 1555 ครั้ง
สมาคมฯจัดติวเข้มสอบเป็นข้าราชการให้กับ พนักงานจ้าง ลูกจ้าง เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบ อ่าน 9708 ครั้ง
การประชุม ก.ท.ครั้งที่ 4/2556 วันที่ 30 พ.ค.56 อ่าน 3139 ครั้ง
หน่วยงานคุณพร้อมจ่ายค่ารักษาพยาบาลหรือยัง เริ่ม 1 ต.ค.56 นี้ อ่าน 2199 ครั้ง
ข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับภาษีล้อเลื่อน ให้เทศบาล อบต.มีส่วนได้ด้วย อ่าน 2133 ครั้ง
3 สมาคมปัดเจรจา 28 พฤษภาคม มาแน่ ตบเท้าบุกกรุงทวงงบอุดหนุน 30% อ่าน 713 ครั้ง
สตง.หน้าแตก เบรกเทศบาลไม่มีอำนาจจัดสอนเสริมนักเรียน ม.6 คณะกรรมการกฤษฎีกาสอนมวยยันทำได้ อ่าน 2281 ครั้ง
หลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นมืออาชีพระดับสูง (นบถส.) อ่าน 2178 ครั้ง
หลักสูตรสัมฤทธิบัตรการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ รุ่น 2 ณ จังหวัดเชียงใหม่ อ่าน 810 ครั้ง
โครงการอบรมหลักสูตร “นักบริหารจัดการท้องถิ่นที่มีสมรรถนะสูง” รุ่นที่ 1 (High Performance Local CEO) อ่าน 2664 ครั้ง
ข้อสงสัย บัญชีเงินเดือนใหม่ของ ก.ถ. อ่าน 9902 ครั้ง
ลูกผู้ชายหัวใจไม่แพ้ การนำเสนอคนทำงานเพื่อสังคมอย่างคุณตัน อ่าน 980 ครั้ง
มติ ก.ท.ที่น่าสนใจปี 2555-2556 อ่าน 2379 ครั้ง
การประชุม ก.ท.ครั้งที่ 2/2556 อ่าน 1622 ครั้ง
การตั้งกองทุนที่ผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการกระจายอำนาจฯ สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อ 26 เม.ย.56 อ่าน 1414 ครั้ง
บุคลากรทางการศึกษาให้ได้เงินเพิ่มตาม กฎ ก.ค.ศ. โดยอนุโลม อ่าน 3455 ครั้ง
ความคืบหน้าเรื่องการแก้ปัญหาโบนัสท้องถิ่น อ่าน 14955 ครั้ง
พระราชบัญญัติบเหน็จบำนาญข้าราชกรส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 อ่าน 1717 ครั้ง
บัญชีเงินเดือนใหม่ให้ใช้ตั้งแต่ ปี 51 -54 และปี 54 ถึงปัจจุบัน อ่าน 21651 ครั้ง
คลอดแล้วครับ ค่าตอบแทนพิเศษ หัวหน้าส่วนราชการระดับ 6 ระดับ 7 อ่าน 18440 ครั้ง
ข่าวควันหลงการจัดงานสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2556 อ่าน 1734 ครั้ง
เชิญสั่งจองหนังสือรวมระเบียบ มท ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน อ่าน 7853 ครั้ง
สรุปสาระสำคัญในการสัมมนาทางวิชาการในวันที่ 5-8 มีนาคม 2556 ที่พัทยา อ่าน 6435 ครั้ง
ป.พิพัฒน์ กลุ่มเพื่อน ข้าราชการส่วนท้องถิ่น จัดสัมมนาฯที่ระยอง อ่าน 1665 ครั้ง
นายกสมาคมฯออกอากาศสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา อ่าน 544 ครั้ง
นายกสมาคมฯเสวนาในรายการ คลายทุกข์ ประชาชน อ่าน 705 ครั้ง
เรียนเชิญคณะกรรมการสมาคมฯประชุมวันที่ 14 มีนาคม 56 อ่าน 923 ครั้ง
นายกสมาคมฯให้สัมภาษณ์ ร่วมปฏิรูปประเทศไทยทีวี ช่องสุวรรณภูมิ อ่าน 776 ครั้ง
ประชุม ก.ถ.วันนี้มีสองเรื่องให้ดีใจ...... อ่าน 4416 ครั้ง
การผลักดัน กฎหมายท้องถิ่นทาง TV มหาดไทย อ่าน 976 ครั้ง
ข้าราชการท้องถิ่นเตรียมเข้าสู่ระบบแท่งเหมือน ก.พ. อ่าน 6375 ครั้ง
สทพ.จัดสัมนาร่วมคิดร่วมปฎิรูปประเทศไทย อ่าน 780 ครั้ง
ค่าตอบแทน อนุ ก.ถ. กำหนดแล้ว รอง ป. 7 ผอ.7 รับค่าตอบแทน อ่าน 5199 ครั้ง
แท้งแล้ว โบนัสท้องถิ่น ในที่สุดก็ถึงเวลา จบเสียที อ่าน 6748 ครั้ง
เบิกตรงค่ารักษาพยาบาล อปท.ทำ MOU แล้ว อ่าน 5008 ครั้ง
กถ ให้สำรวจด่วน ตำแหน่งใด ควรได้เงิน ประจำตำแหน่ง อ่าน 5730 ครั้ง
ได้ข้อสรุปหรือยัง การจ่ายเงินโบนัสท้องถิ่น อ่าน 3520 ครั้ง
เงินค่าตอบแทน หัวหน้าส่วนราชการ ระดับ 6 - 7 อ่าน 4758 ครั้ง
รัฐบาลขานรับ MOU การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการข้าราชการส่วนท้องถิ่น อ่าน 1963 ครั้ง
เข้าพบฯพณฯ นิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา เตรียมจัดงานสัมนา อ่าน 1047 ครั้ง
สมาคมฯของแสดงความเสียใจจากการเสียชีวิตของ ปลัดเทศบาลตำบลแม่ระมาด อ่าน 2562 ครั้ง
เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ สพท. ที่พัทยา อ่าน 2574 ครั้ง
เบิกตรงค่ารักษาพยาบาล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการจะผ่านหรือไม่ มีคำตอบ อ่าน 3697 ครั้ง
สพท.สัมนาค่าตอบแทนท้องถิ่นที่พัทยา เดือน 5- 8 มีนาคม56 อ่าน 6958 ครั้ง
ก.ถ Workshop การบริหารงานบุคคลอุบลราชธานี อ่าน 948 ครั้ง
ก.ถ Workshop การบริหารงานบุคคลขอนแก่น อ่าน 865 ครั้ง
ประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการส่งเสริมมาตรฐานทางคุณธรรม อ่าน 865 ครั้ง
โบนัส..ทุขลาภของท้องถิ่น อ่าน 3403 ครั้ง
ก.ถ.ประกาศใช้ระบบซี-แท่งเงินเดือน ปี56 กำหนดบัญชีไม่อิงก.พ./ขึ้นย้อนหลัง ปี51 อ่าน 9078 ครั้ง
ขรก.ท้องถิ่นเตรียมลุ้น! ได้ชงปรับโครงสร้างเงินเดือน เหตุต่ำกว่าตลาดแรงงาน อ่าน 6323 ครั้ง
ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖ อ่าน 4145 ครั้ง
ว.20 ให้ปรับเพิ่มเดือนเงินตามวุฒิอีก แล้ว อ่าน 36268 ครั้ง
อนุ กถ.มีมติให้นำ ว 3 มาใช้ปรับเงินเดือนตามวุฒิเหมือน ก.พ. อ่าน 6404 ครั้ง
ก.ถ.ประกาศใช้ระบบซี-แท่งเงินเดือน ปี56 กำหนดบัญชีไม่อิงก.พ./ขึ้นย้อนหลัง ปี51 อ่าน 6954 ครั้ง
ประชุมสัมนาทางวิชาการ จังหวัดเลย อ่าน 1311 ครั้ง
ขรก.กทม.เฮโบนัส 1.8 พันล้านบาท อ่าน 1431 ครั้ง
อปท.เคาะเปลี่ยนซีเป็นระบบแท่ง อ่าน 4055 ครั้ง
ระเบียบการเดินทางไปราชการฉบับใหม่ 2555 อ่าน 51412 ครั้ง
ท้องถิ่นจี้รัฐบาล ประชาวิจารณ์แก้ไขรัฐธรรมนูญ หมวดท้องถิ่้นอืด อ่าน 1060 ครั้ง
การประชุมปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน ขรก.ท้องถิ่น อ่าน 3753 ครั้ง
ร่วมแสดงความยินดีกับ ฯพณฯ รัฐมนตรีช่วยมหาดไทย มท.3 คนใหม่ อ่าน 2187 ครั้ง
ถวายสัตย์ปฏิญาณฯข้าราชการที่ดี อ่าน 811 ครั้ง
สรณะ จะวางมือจากงานสมาคมฯหันสู่เวทีการเมืองใหญ๋ อ่าน 1387 ครั้ง
ความคืบหน้าการเลื่อนขั้นเงินเดือน ที่ ก.ถ.พิจารณา อ่าน 5714 ครั้ง
ขอน้ำใจจากเพื่อนข้าราชการพนักงานท้องถิ่น ช่วยเหลือปลัดนิรมล ป่วยเป็นมะเร็งระยะ 3 อ่าน 1875 ครั้ง
รวมหนังสือ แนวทางการปฎิบัติความรับผิดทางละเมิด อ่าน 1656 ครั้ง
สมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นจังหวัดยโสธร อ่าน 1573 ครั้ง
แก้ไขหลักเกณฑ์ให้สายปฏิบัติสอบสายบริหารได้ทุกระดับ อ่าน 2828 ครั้ง
รวบรวมข้อเรียกร้องของ อปท. อ่าน 1620 ครั้ง
หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายท้องถิ่น รุ่นที่ 4 อ่าน 1684 ครั้ง
ปรับ เพิ่มเพดานเงินเดือน ระดับ 7 8 9 อ่าน 6603 ครั้ง
ก.กลาง มีนโยบายให้ชลอการจ่ายโบนัส ปี 2555 อ่าน 9037 ครั้ง
รวมกฎหมาย ระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด อ่าน 4845 ครั้ง
แบบสำรวจความต้องการในการกำหนดตำแหน่งปลัดเทศบาลเป็นกรณีพิเศษ อ่าน 1975 ครั้ง
ประชุมคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น อ่าน 3088 ครั้ง
นายแก่นเพชร ช่วงรังษี อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ่าน 1986 ครั้ง
ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหา ค่ารักษาพยาบาลท้องถิ่น อ่าน 1860 ครั้ง
ข้อสรุปรัฐบาล ค่าครองชีพ 15000 ค่าแรงวันละ 300 บาท อปท. อ่าน 2183 ครั้ง
ฟรีเว็บไซส์สำหรับหน่วยงาน เทศบาล อบต.หลังอบรมเสร็จ อ่าน 1363 ครั้ง
ประธานวุฒิสภาคนใหม่ ขอบคุณสมาคมฯ อ่าน 925 ครั้ง
สำรวจความเห็นแก้ไขหลักเกณฑ์ขนาดเทศบาลขนาดใหญ่ อ่าน 1184 ครั้ง
มหาดไทย ห้าม ข้าราชการ ใช้ facebook ในเวลางาน อ่าน 1562 ครั้ง
ดาวน์โหลดฟรี คู่มือ กปน.เลือกตั้งท้องถิ่น อ่าน 5579 ครั้ง
ขอแสดงความเสียใจกับท่านปลัดสมชาย สีวะรมย์ ที่ได้สูญเสียมารดาไป อ่าน 1058 ครั้ง
นายกสมาคมฯรับประกาศนียบัตร นักปกครองระดับสูง อ่าน 1332 ครั้ง
ใครบ้างต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน อ่าน 2845 ครั้ง
ยกเว้นระเบียบให้จ่ายขาดเงินสะสม จ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพ อ่าน 3224 ครั้ง
สมาคมฯ ขอขอบคุณ ผู้มาคัดเลือก ก.ท. อ่าน 1155 ครั้ง
ผลการเลือก กท อ่าน 1739 ครั้ง
ผู้สมัคร กท ควรพิจารณา อ่าน 1032 ครั้ง
อปท.เฮ รัฐบาลเพิ่มค่าครองชีพ ...แต่ยังไม่เต็ม 100 อ่าน 2578 ครั้ง
รัฐบาล รับจัดเม็ดเงิน 6,200 ล้านให้ท้องถิ่นแก้ไขปัญหา ผลกระทบ 40 % อ่าน 2381 ครั้ง
รายได้ 80 ล้าน แล้วทำไงให้ได้ระดับ 9 อ่าน 1423 ครั้ง
ประวัติการทำงานปลัดนพคุณผู้สมัคร กท อ่าน 1455 ครั้ง
ซักซ้อมแนวทางการแต่งตั้ง รองปลัดเทศบาล อ่าน 2358 ครั้ง
ขอเชิญประชุมทางวิชาการเพื่อระดมความคิดเห็น อ่าน 1150 ครั้ง
ให้ปรับลด ข้าราชการพนักงานจ้าง ท้องถิ่นออก ถ้ารายจ่ายเกิน 40 % อ่าน 5240 ครั้ง
ข่าวด่วน นัด ทุกท้องถิ่นรวมตัวหน้าทำเนียบรัฐบาล เรื่องค่าครองชีพชั่วคราว อ่าน 1742 ครั้ง
สมาคมฯจัดทำเพลงมาร์ชเพื่อรองรับเทศบาลจัดตั้งใหม่ อ่าน 8224 ครั้ง
การเคลื่อนไหวยกฐานะ อบต.เป็นเทศบาลตำบลทั่วประเทศไทย อ่าน 10777 ครั้ง
การเสวนาการยกฐานะ อบต.เป็นเทศบาลตำบล อ่าน 6009 ครั้ง
ข่าวดีสำหรับ ข้าราชการท้องถิ่น อ่าน 3596 ครั้ง
ชีวิตกับเงินเดือน อ่าน 1932 ครั้ง
สรุปหลังงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการและ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย อ่าน 1712 ครั้ง
ตัวแทน เทศบาล อบต.ร่วม ยื่นรายชื่อเสนอกฎหมาย อ่าน 1573 ครั้ง
ความคืบหน้า ร่าง กฎหมาย ท้องถิ่น อ่าน 1540 ครั้ง
สรณะลงคัดเลือก กท.เพื่อสานงานเก่าที่ค้างให้แล้วเสร็จ อ่าน 840 ครั้ง
ประธานวุฒิ คนใหม่ รับลูกดัน กฎหมายท้องถิ่น 4 ฉบับ อ่าน 1241 ครั้ง
สมาคมฯเดินหน้าผลักดันปรับเงินเดือน 8% จัดตั้งกองทุนค่ารักพยาบาลให้แล้วเสร็จก่อน เมษายน นี้ อ่าน 5671 ครั้ง
สถาบันพระปกเกล้าจัดหลักสูตร งานเวทีท้องถิ่นไทย ประจำปี 2555 อ่าน 1257 ครั้ง
ข่าว การเลือก ตัวแทน ก.กลาง ครบวาระ 20 ส.ค.55 นี้ อ่าน 1171 ครั้ง
สมาคมฯขอสนับสนุนท่านนายกสมาคมฯลงสมัคร เป็นตัวแทน ก.กลาง อ่าน 1114 ครั้ง
เอกสารประกอบการสัมมนาฯประจำปี 2555 อ่าน 1636 ครั้ง
ประเด็น ร้อนปรับเงินเดือน 8 % อ่าน 5723 ครั้ง
ความคืบหน้า ปรับเงินเดือน 8% อ่าน 18220 ครั้ง
สรุปการบรรยายของ ดร.ปุระชัย อ่าน 1420 ครั้ง
ยื่นหนังสือขับเคลื่อนกฎหมาย ระเบียบ ขรก อปท. อ่าน 1471 ครั้ง
การขับเคลื่อนการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยนายกสมาคมฯ ตอนที่4 อ่าน 1066 ครั้ง
การขับเคลื่อนการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยนายกสมาคมฯ ตอนที่3 อ่าน 746 ครั้ง
การขับเคลื่อนการปกครองส่วนท้องถิ่น โดย นายกสมาคมฯ ตอนที่2 อ่าน 787 ครั้ง
การขับเคลื่อนการปกครองส่วนท้องถิ่น โดย นายกสมาคมฯ ตอนที่1 อ่าน 1020 ครั้ง
๘ ขั้นตอนสู่การจัดการสวัสดิการรักษาพยาบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ่าน 2958 ครั้ง
ร่าง พรฎ.ให้ ขรก.ได้รับสิทธิด้านการรักษาพยาบาล อ่าน 2322 ครั้ง
การคุ้มครองความมั่นคงสิทธิด้านการรักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการ อ่าน 1154 ครั้ง
ความคืบหน้าการดำเนินการ ก.ถ. อ่าน 3377 ครั้ง
นายกสมาคมฯ ออกรายการทีวีปฏิรูปการเมืองท้องถิ่น อ่าน 731 ครั้ง
นายกสมาคมออกรายการทีวี การเมืองท้องถิ่น อ่าน 735 ครั้ง
ด่วน++ประธาน ก.ถ.ตอบรับเป็นวิทยากร งานสัมนาทางวิชการแล้ว อ่าน 1613 ครั้ง
ขอเรียนเชิญลงทะเบียนทางอบรม ทาง SMS อ่าน 819 ครั้ง
ขอเรีนเชิญคณะกรรมการบริหารและอนุกรรมการ จัดเตรียมงานฯ อ่าน 782 ครั้ง
มท.ดันร่างกม.ยกฐานะอบต. ตั้ง อ่าน 2083 ครั้ง
ข่าวดีสำหรับท้องถิ่นที่จัดการเลือกตั้งในปีนี้ อ่าน 8289 ครั้ง
แสดงความเสียใจกับ ครอบครับท่านปลัดเทศบาลตำบลเดิด อ่าน 1704 ครั้ง
หนังสือสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเวียนท้องถิ่นเข้าร่วมสัมนา อ่าน 1497 ครั้ง
ขึ้นเงินเดือน 8 % เพิ่มเงินตามวุฒิ เบิกตรงค่ารักษาพยาบาล อ่าน 5198 ครั้ง
ด่วนมากๆๆๆ อภิมหาการสัมนาทางวิชาการครั้งยิ่งใหญ่ อ่าน 1124 ครั้ง
ประชุม ก.ท. ครั้งที่ 6 /2555 วันที่ 27 มิถุนายน 2555 อ่าน 2568 ครั้ง
6 เดือน กองทุนค่ารักษาพยาบาล ขรก.ท้องถิ่น คลอดแน่ อ่าน 2165 ครั้ง
สถ.อนุมัติให้ ผู้เข้าร่วมงานสัมมนา เบิกค่าใช้จ่ายได้ อ่าน 1375 ครั้ง
พบ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กับการยกฐานะ อบต.เป็นเทศบาลทั่วประเทศไทย อ่าน 2881 ครั้ง
พบ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในงานสัมมนาวิชาการ อ่าน 1284 ครั้ง
พบ ประธาน กถ. การขับเคลื่อนสวัสดิการข้าราชการ อ่าน 1594 ครั้ง
สมัชชาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการปฏิรูป ต่อการขับเคลื่อนกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ่าน 728 ครั้ง
การกระจายอำนาจในบริบทของรัฐบาลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ่าน 980 ครั้ง
การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของข้าราชการส่วนท้องถิ่นและชุมชนท้องถิ่น อ่าน 1025 ครั้ง
การป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ่าน 1084 ครั้ง
การเบิกค่ารักษาพยาบาลโดยตรงของข้าราชการส่วนท้องถิ่น อ่าน 1477 ครั้ง
การจัดสรรงบกลางของรัฐบาลให้กับ อปท. ในการบริหารจัดการตามนโยบายของรัฐบาล อ่าน 1435 ครั้ง
อภิปรายเรื่อง “การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น” เป็นหัวข้อสำคัญร่วมอธิปรายโดย อ่าน 1364 ครั้ง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ไฟเขียวให้สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย จัดงานสัมนาทางวิชาการ อนุมัติให้ผู้เข้าร่วมเบิกค่าใช้จ่ายได้ อ่าน 1023 ครั้ง
ท้องถิ่นเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ อ่าน 745 ครั้ง
เชิญยิ่งลักษณ์ แจ้งนโยบายรัฐต่อท้องถิ่น อ่าน 1444 ครั้ง
การขับเคลื่อนกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ฉบับ อ่าน 961 ครั้ง
การการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ่าน 1358 ครั้ง
การปฏิรูปการเมืองต่อการปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่น อ่าน 926 ครั้ง
สมาคมฯ เรียนเชิญ ฯพณฯ นายกรัฐมตรี เป็นประธานพิธีการสัมทางวิชาการ อ่าน 1105 ครั้ง
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย รับ เสวนา ยกฐานะ อบต.เป็นเทศบาลทั่วประเทศ อ่าน 2235 ครั้ง
อธิบดีกรมส่งเสริม รับ ร่วมเสวนา การผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อปท อ่าน 932 ครั้ง
มท.ออกระเบียบไม่ต้องคืนเงินบำรุงสมาคมฯ อ่าน 1057 ครั้ง
ท้องถิ่นเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ อ่าน 878 ครั้ง
เชิญ ยิ่งลักษณ์ แจงนโยบายรัฐต่อท้องถิ่น ส.พ.ท.จัดถกใหญ่กระจายอำนาจฯ อ่าน 916 ครั้ง
สถ.ไฟเขียว สมาคมพนักงานแห่งประเทศไทย สัมมนาทางวิชาการอนุมัติผู้เข้าร่วมเบิกค่าใช้จ่าย อ่าน 725 ครั้ง
พบ ประธาน ก.ถ.ผลักดัน ปรับเงินเดือนใหม่ ให้ทัน ก.พ. อ่าน 3020 ครั้ง
สมัครด่วน กรมส่งเสริมฯอนุญาตให้ สมาคมฯจัดสัมนาเชิงวิชาการ อ่าน 2788 ครั้ง
ด่วน!!กรมส่งเสริมฯเห็นชอบให้ สพท.ประชุมสัมนาเชิงวิชา ผลักดันกฎหมายท้องถิ่น อ่าน 1285 ครั้ง
มท.1 เห็นชอบให้จัดตั้ง อบต.เป็นเทศบาลทั่วประเทศไทย อ่าน 25540 ครั้ง
ขอเรียนเชิญแสดงความจำนงเข้าร่วมสัมนาทางวิชาการและประชุมสามัญประจำปี2555 อ่าน 7259 ครั้ง
ท้องถิ่นปรับฐานเงินเดือน 8 % ตาม ก.พ. อ่าน 11080 ครั้ง
สมาคมฯยื่นหนังสือขอให้ถอนวาระการพิจารณาโบนัสในการประชุม ก.กลาง อ่าน 3129 ครั้ง
เชิญยื่นหนังสือ ถอนเรื่องการยกเลิกโบนัสจากการประชุม ก.กลาง อ่าน 1539 ครั้ง
ความคืบหน้าปัญหาืโบนัสท้องถิ่น 30 พ.ค.55 มีคำตอบ อ่าน 5875 ครั้ง
สพท.พบ รมต.สำนักนายกฯเร่งกฎหมายท้องถิ่น อ่าน 1306 ครั้ง
สถาบันการศึกษา วุฒิและอ้ตราเงินเดือนที่ ก.พ.รับรอง อ่าน 4016 ครั้ง
รายงานข้อบกพร่องในการทำงานของ อปท. อ่าน 2312 ครั้ง
ฮือฮากรมส่งเสริมสั่งยกเลิกโบนัสท้องถิ่น อ่าน 6056 ครั้ง
ความคืบหน้ากฎหมายท้องถิ่น 4 ฉบับ (ฉบับปรับปรุงในคราวประชุมที่ นิด้า 24-25เม.ย.55) อ่าน 1818 ครั้ง
อนุมัติแล้ว 45 วันเบิกได้ เงินเดือน 9000 และ15000 บาท อ่าน 4454 ครั้ง
ความคืบหน้าการเสนอร่างกฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ฉบับ อ่าน 2413 ครั้ง
ประชุมสมัชชาปฏิรูปแห่งชาติ ครั้งที่ 2 โดย ศาสตราจารย์ประเวศ วะสี เป็นประธาน ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ อ่าน 1356 ครั้ง
ครม.เห็นชอบให้เลื่้อนขึ้นเงินเดือน 15000ไปเป็น ปี 57 อ่าน 3290 ครั้ง
ตัวอย่างหนังสือพิจารณาการมีส่วนได้เสียในสัญญาของ อปท อ่าน 5016 ครั้ง
ศาลปกครองมีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งให้ ขรก.ไปปฏิบัติงานอื่นที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อ่าน 2857 ครั้ง
ขรก.ส่วนท้องถิ่นต้องการจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลอ่านตรงนี่ อ่าน 8865 ครั้ง
สมาคมพนักงานเทศบาลฯ ค้านการใช้บัตรทองรักษาพยาบาล อ่าน 2132 ครั้ง
ศาลปกครองขอนแ่ก่นให้เพิกถอน ประกาศ ก.กลาง ฉบับที่ 10 อ่าน 3275 ครั้ง
ร่างรัฐธรรมนูญ ที่กำลังทำการแก้ไข อ่าน 1244 ครั้ง
รายการ"การเมืองท้องถิ่น Spring News" ประจำวันที่ 5 มีนาคม 2555 อ่าน 1114 ครั้ง
รายการ"การเมืองท้องถิ่น Spring News" อ่าน 1030 ครั้ง
รัฐบาลมีนโยบาลให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นใช้บัตรทอง 30 บาท รักษาทุกโรค อ่าน 2616 ครั้ง
คำพิพากษาให้ผู้ถูกสั่งให้ไปช่วยราชการเบิกค่าใช้จ่ายได้เป็นแสน อ่าน 3508 ครั้ง
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทยจัดทำคู่มือการเลือกตั้ง อ่าน 2678 ครั้ง
การยกเลิกหัวหน้าส่วนราชการระดับ 7 ของ อบต. อ่าน 3490 ครั้ง
นายสรณะ เทพเนาว์ นายกสมาคมฯขอเชิญร่วมทำบุญฉลองอัฐิของบิดาผู้ล่วงลับ อ่าน 1558 ครั้ง
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ทิศทางการกำหนดสิทธิประโยชน์ในด้านสวัสดิการ ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุคเศรษฐกิจปัจจุบัน” อ่าน 2333 ครั้ง
สรุป เงินเดือน 9,000 ป.ตรี 15,000 บาท อ่าน 10489 ครั้ง
ข้าราชการเฮ!! ครม.อนุมัติปรับเงินเดือน มีผลย้อนหลัง 1 ม.ค. 55 อ่าน 5273 ครั้ง
การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการส่วนท้องถิ่น อ่าน 2240 ครั้ง
กิจกรรมนายกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย อ่าน 1685 ครั้ง
วาระการประชุม ก.ท.ครั้ง 11/2554 วันที่ 22 ธันวาคม 2554 เวลา 09.30 น ณ ห้องประชุม 5501 อาคาร 5 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ่าน 4048 ครั้ง
หนังสือให้กำลังใจการทำงานของรัฐบาล อ่าน 1326 ครั้ง
ความคืบหน้าการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการท้องถิ่น อ่าน 1347 ครั้ง
ประวัติอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองคนใหม่ อ่าน 1839 ครั้ง
เปิดใจอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองคนใหม่ อ่าน 1421 ครั้ง
ในที่สุดกฎหมายการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นก็ต้องนับหนึ่งใหม่ อ่าน 1697 ครั้ง
ความเคลื่อนไหวของสมาคมฯช่วงหลังน้ำท่วม อ่าน 1306 ครั้ง
สถ.ชงงบเยีียวยา อปท.62 จว. อ่าน 1601 ครั้ง
รายงานการประชุม ก.ท. ครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2554 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 5501 อาคาร 5 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ่าน 3216 ครั้ง
ผู้แทนนายกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทยมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวปลัดสำราญ รอไธสง อ่าน 1366 ครั้ง
แม้เกษียรอายุราชการไปแล้วเราก็ยังเป็นกำลังให้ความช่วยเหลือกัน อ่าน 1238 ครั้ง
ข่าว อปท.นิัวส์ เกี่ยวกับร่างกฎหมายท้องถิ่นทั้ง 5 ฉบับ อ่าน 2431 ครั้ง
เส้นทางปฏิรูปท้องถิ่นไทย ชูชีพ หาญสวัสดิ์ ต้องพิสูจน์เพื่อซื้อใจคนท้องถิ่น อ่าน 1511 ครั้ง
หนังสือแจ้งความคืบหน้า ร่าง พรบ.ระเบียบข้าราชการท้องถิ่น.. อ่าน 2576 ครั้ง
หนังสือตอบการติดตามร่าง พรบ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น .... อ่าน 1544 ครั้ง
หนังสือรับงบประมาณสนับสนุนแก้ไขปัญหาภัยน้ำท่วม อ่าน 960 ครั้ง
ข่าวความเคลือนไหวในวงการท้องถิ่น....จากสมาคมฯในช่วงนี้ อ่าน 1510 ครั้ง
สรุป หลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น อ่าน 9866 ครั้ง
ยกเลิกกันเสียทีกับการหน่วยงานอื่นสอบท้องถิ่นขอใช้บัญชี อ่าน 1727 ครั้ง
ซักซ้อมแนวทางแต่งตั้งรองปลัดเทศบาล อ่าน 3260 ครั้ง
แนวโน้มการจัดสรรรายได้แก่ อปท. อ่าน 1514 ครั้ง
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวปลัดสำราญ รอไธสง อ่าน 1269 ครั้ง
ครป.เสนอให้ยุบเลิกราชการส่วนกลาง อ่าน 1635 ครั้ง
หนังสือเร่งรัดการตรากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.... อ่าน 1339 ครั้ง
ครม.นายกฯยิ่งลักษณ์ ไม่ยืนยัน ร่าง กฎมายที่ค้างรัฐบาลที่แล้ว อ่าน 2928 ครั้ง
กพ.ปรับขึ้นเงินเดือน 6 % ทั้งระบบสำหรับคนที่ไม่ได้หมื่น 15000 อ่าน 4248 ครั้ง
สมาคมพนักงานเทศบาลพบนายก"ปู" อ่าน 1549 ครั้ง
ประเพณีออกหว่า เทศกาลออกพรรษา แม่สะเรียง อ่าน 1703 ครั้ง
ครม ยืนยันร่าง กฎหมาย ท้องถิ่น ทั้ง 4 ฉบับ เข้าสภาวันนี้ 20 กันยายน 2554 อ่าน 2753 ครั้ง
ครม.ไฟเขียว ค่าแรง 15,000 บาท สำหรับปริญญาตรีแล้ว อ่าน 3063 ครั้ง
ตบเท้าเข้าพบนายกรัฐมนตรี ร้องขอให้ยืนยัน ร่าง พรบ.ระเบียบการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นต พ.ศ.....เข้าสภา อ่าน 1636 ครั้ง
มท. 2 รับจะเร่งดำเนินการ ผลักดันกฎหมาย อ่าน 1395 ครั้ง
กรอบการขอพระราชทานเครื่องราชอิสยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการ อ่าน 1621 ครั้ง
รัฐสภาตอบรับนำกฎหมายท้องถิ่นพิจารณา ภายใน 60 วัน อ่าน 1529 ครั้ง
กลุ่มลูกจ้างประจำองค์กรปกส่วนท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ข้อแก้ไขมาตรฐานตำแหน่ง อ่าน 6528 ครั้ง
การเข้าชื่อผลักดันกฎหมายท้องถิ่น ภายใน 60 วัน อ่าน 1750 ครั้ง
ขึ้น เงินเดือนข้าราชการ ปริญญาตรี 15000 บาท เริ่ม มกราคม 2555 อ่าน 7719 ครั้ง
หลักเกณฑ์การสอบรองปลัด / ปลัด ระดับ 6 อ่าน 5715 ครั้ง
งานครบรอบ 33 ปี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อ่าน 1567 ครั้ง
ขอเรียนเชิญประชุม คณะกรรมการ สพท. อ่าน 1474 ครั้ง
วางพวงหรีดศพ นางสาวอุไร จาวรรณกาศ รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย(นักบริหารงานเทศบาล 9) กรุณาบอกต่อผู้เกี่ยวข้องด้วยครับ อ่าน 2379 ครั้ง
ประธานรัฐสภา รับจะพิจารณาร่าง กฎหมายท้องถิ่นที่ค้างภายใน 60 วัน อ่าน 1820 ครั้ง
ปรับค่าจ้างลูกจ้างใหม่เป็น 5,340 รวมค่าครองชีพ 1,500 เป็น 6,840 ตกเบิกตั้งแต่ เม.ย.54 อ่าน 3607 ครั้ง
ประกาศเงินเพิ่มตามวุฒิ ฉบับที่ 2 อ่าน 50726 ครั้ง
กิจกรรมสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย อ่าน 1358 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ.๒๕๕๔ อ่าน 2379 ครั้ง
รมต.หนองสอมีคำสั่งให้นายกเทศมนตรีตำบลหนองสอพ้นจากตำแหน่งแล้ว อ่าน 2473 ครั้ง
โปรดเกล้าฯแต่งตั้งครม. แล้ว อ่าน 1106 ครั้ง
วารสารสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1 ออกแล้ว อ่าน 3093 ครั้ง
รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ ปี54 อ่าน 2627 ครั้ง
สรณะพร้อมประสานรัฐบาลใหม่ ผลักดันกฎหมายท้องถิ่น อ่าน 1403 ครั้ง
ก.พ.ระบุปรับเงินเดือน 15,000 บาท ต้องรื้อโครงสร้างบัญชีครั้งใหญ่ อ่าน 11351 ครั้ง
รัฐบาลใหม่จะเริ่มการปรับฐานเงินเดือนข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ ให้ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 15,000 บาท ตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้ อ่าน 4663 ครั้ง