รับทำ เพลง มาร์ช เทศบาล  เพลง ประวัติสถานที่
ติดต่อที่ 0894248484 พนมไพร ปารมี อีเมล์ nom2513@gmail.com
หรือที่ คุณเอกพงศ์ ลั้วสมบูรณ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด โทรศัพท์ 087–551–1234 aoomedia@hotmail.com
ดาวน์โหลดใบเสนอราคาและใบสั่งจ้าง คลิกที่นี่ครับ


  สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย ร่วมกับ นาย อมรเทพ  กลิ่นหอม  นักประพันธ์เพลง  ไทย -
ลูกทุ่ง เจ้าของ  นามปากกา  ( จ๊อด  พิจิตร )   ขอนำเสนอ โครงการเผยแพร่   และ ประชาสัมพันธ์ เรื่องราวต่างๆ ผ่านบทเพลงไทย-ลูกทุ่ง  ดังรายการ ต่อไปนี้    
 

1. เพลง ประวัติสถานที่ ” ในรูปแบบของ “ บทเพลง ไทย - ลูกทุ่ง ”
พร้อม “ ภาพมิวสิควีดีโอ ” ประกอบเรื่องราว
ฉีกหนี...ความจำเจ ของการเล่าเรื่อง ในรูปแบบของ “ สารคดี ”
ทั้งนี้ เพื่อให้เยาวชน และ ประชาชน ในพื้นที่ ได้รู้จัก “ คุณค่า ของอดีต ”
และ เกิดความรักในถิ่นฐาน...ของตนเอง
รวมไปถึง ยังเป็นอีกหนึ่งสื่อ ของการบอกเล่า เรื่องราว ประวัติพื้นที่ของบ้านเรา
ให้เป็นที่รู้จักต่อผู้มาเยือน อีกทั้ง ยังเป็นการปลูกฝังให้ประชาชนในพื้นที่
ได้รู้จักที่มาของบ้านเมือง ที่ตนเองอาศัยอยู่...อย่างแท้จริง
และ เป็นบทเพลง ที่สามารถเก็บไว้ใช้ได้...ตลอดไป
เป็น “ สาธารณะประโยชน์ ” ของประชาชนในพื้นที่ ภายใต้ชื่อโครงการ “ จารึกไว้...ในสยาม ”

2. เพลง มาร์ช เทศบาล ในรูปแบบของจังหวะ เพลงมาร์ช
เป็นเพลงที่บ่งบอก “ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ” หรือ แนวทางการทำงาน ของสถานที่นั้นๆ
และ ปลูกฝังให้พนักงานทุกคน รัก “องค์กร” และ มีความสามัคคีกันในหมู่คณะ

และ นี่คือ “ ข้อดี ” ของการจัดทำ “ เพื่อเผยแพร่ และ ประชาสัมพันธ์ ”

1. ใช้เปิด ประชาสัมพันธ์ เรื่องราว ผ่านเสียงตามสาย...ในทุกวันทำการของเทศบาล
2. ใช้เปิดผ่านจอโปรเจคเตอร์ เวลามีการจัดงานของเทศบาล
3. ใช้เปิดต้อนรับ เวลามีผู้มาเยี่ยมเยือน หรือ คณะต่างๆ ที่มาศึกษาดูงาน
4. ใช้ในการนำไปคิดท่ารำแสดงโชว์ ของโรงเรียนในเขตของเทศบาล
5. ใช้เป็นเพลง บังคับ ในการจัดกิจกรรม ประกวดร้องเพลง ไทย / ลูกทุ่ง
6. เป็นเพลงที่สามารถใช้ได้ตลอดไป เพราะ แม้ปัจจุบันจะเปลี่ยน แต่เปลี่ยนอดีตไม่ได้
7. บรรจุผลงานเพลงไว้ในเว็ปไซด์ของเทศบาล ให้ผู้ที่เข้ามาชมเว็ปไซด์ของเราได้รู้จักบ้านของเรา
8. ใช้เปิด “ ต้อนรับ ” ผู้นำระดับ “ รัฐมนตรี ” ที่มาเยือน เทศบาลของท่าน
9. เป็นอีกหนึ่งสื่อ และ เป็นอีกหนึ่งผลงานที่ช่วยเสริมสร้าง “วิสัยทัศน์” ความเป็นผู้นำของท่าน10.เป็นอีก“หนึ่งผลงาน”ที่ถือได้ว่า “ท่านได้ทำให้กับท้องถิ่นและประชาชน ในปกครองของท่าน”
โครงการดังกล่าวฯ..ต้องการช่วยให้ทุกๆพื้นที่ในประเทศไทย ในปกครองของเทศบาล
มี เพลง มาร์ชเทศบาล ซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์ ของแต่ละเทศบาล
และมีเพลงเรื่องราว...ประวัติพื้นที่ ไว้เล่าขาน...สืบต่อไป ชั่วลูกชั่วหลาน
เป็นอีก “ จุดหนึ่งเล็กๆ ” ที่ช่วยสร้าง “ ความเข้มแข็ง ”..........ให้กับประเทศไทยของเรา
ภายใต้โครงการสร้างสรรค์ ดีๆ ที่ชื่อ “ จารึกไว้....ในสยาม ”

เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย เปิดในงานต่างๆ สร้างความสามัคคีในชุมชน
ใช้เปิดต้อนรับคณะต่างๆ ที่มาศึกษาดูงาน ใช้เป็นเพลงประกอบเว็บไซต์ของหน่วยงาน
เป็นผลงานสร้างวิสัยทัศน์ ความเป็นผู้นำ โดยนักประพันธ์เพลงที่มีชื่อเสียง อาจารย์จ๊อด พิจิตร
เล่นดนตรีสด ร้องโดยนักร้องในเงาเสียงของ หนู มิเตอร์
ผลงานที่ผ่านมา
ประวัติสถานที่

ตัวอย่างเพลงมาร์ช
เพลงแนะนำผู้บริหารเทศบาล

รับทำ เพลง มาร์ช เทศบาล  เพลง ประวัติสถานที่
ติดต่อที่ 0894248484 พนมไพร ปารมี อีเมล์ nom2513@gmail.com
หรือที่ คุณเอกพงศ์ ลั้วสมบูรณ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด โทรศัพท์ 087–551–1234 aoomedia@hotmail.com
ดาวน์โหลดใบเสนอราคาและใบสั่งจ้าง คลิกที่นี่ครับ