สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 
 
 
 
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทยTHE MUNICIPAL OFFICER ASSOCIATION OF THAILAND
กลับหน้าแรก | หน้ารวมกระทู้ | ตั้งกระทู้ใหม่ |
เพิ่มใหม่
ค้นหา
กลุ่ม  
 

00109[รับโอน - ย้าย สอบ สรรหา] รับโอนค่ะ หัวหน้าฝ่ายกองสาธารณสุข เทศบาลตำบลท่าบุญมี [ 1/05/2012 - 13:24 - ดู 149 - ตอบ 0 ]
01340[ห้องกระทู้รวม] ประชุม ก.กลางยังครับ wpol [ 30/04/2012 - 13:01 - ดู 772 - ตอบ 3 ]
01339[ห้องกระทู้รวม] ทต.หนองบัว กาฬสินธุ์ เร็งฟ้องศาลปกครองขอให้เพิกถอนหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ไม่เป็นธรรม ปลัดเทศบาล [ 27/04/2012 - 22:27 - ดู 453 - ตอบ 2/แทรก 3 ]
01338[ห้องกระทู้รวม] กรมเปิดสอบ/ค่าตอบแทน ผอ.กอง ผอ.กอง [ 26/04/2012 - 15:15 - ดู 1198 - ตอบ 6/แทรก 3 ]
01337[ห้องกระทู้รวม] ขอสอบถามการเลื่อนระดับ นายต้นไม้ [ 26/04/2012 - 11:17 - ดู 449 - ตอบ 0 ]
00069[ห้องรวม] ป.โท ปรับเลื่อนระดับ น.ส.วัชรี สุวรรณโบสด [ 25/04/2012 - 13:51 - ดู 141 - ตอบ 0 ]
01336[ห้องกระทู้รวม] กรณีเงินเดือน15000บาท ปี 2557 และเงินเดือนเพิ่มค่าครองชีพ 15000 บาท ผอ.กองฯ [ 24/04/2012 - 14:32 - ดู 2967 - ตอบ 16/แทรก 3 ]
01335[ห้องกระทู้รวม] สอบถามเงินเพิ่มค่าครองชีพตามวุฒิ ความคืบหน้าถึงใหนแล้ว บุคลากร [ 22/04/2012 - 11:56 - ดู 1116 - ตอบ 2 ]
01334[ห้องกระทู้รวม] นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการหรือ7ว นักวิชาการสาธารณสุข๗ [ 22/04/2012 - 00:40 - ดู 434 - ตอบ 2/แทรก 5 ]
01333[ห้องกระทู้รวม] กถ เดินหน้าแล้ว กถ [ 19/04/2012 - 11:16 - ดู 1168 - ตอบ 3 ]
01332[ห้องกระทู้รวม] ก.ถ. เริ่มเดินหน้าแล้ว กถ [ 19/04/2012 - 11:14 - ดู 804 - ตอบ 1 ]
01331[ห้องกระทู้รวม] รับโอน จนท.ตรวจสอบภายใน แสนสุข [ 18/04/2012 - 11:07 - ดู 173 - ตอบ 0 ]
01330[ห้องกระทู้รวม] ความเคลื่อนไหวค่าครองชีพ 15000 บาท เป็นยังไง บุคลากรเลย [ 17/04/2012 - 07:08 - ดู 1242 - ตอบ 4 ]
01329[ห้องกระทู้รวม] ก.ถ. ครบแล้ว โด่ง [ 13/04/2012 - 16:05 - ดู 1239 - ตอบ 3/แทรก 5 ]
01328[ห้องกระทู้รวม] ระเบียบ ป.ป.ช. ว่าด้วยการไต่สวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2555 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2555 จากทีมก นายนิติธรรม แกล้วกล้า [ 12/04/2012 - 11:43 - ดู 783 - ตอบ 0/แทรก 2 ]
01327[ห้องกระทู้รวม] ตำแหน่งและอาชีพที่ถูกมองข้าม ป้องกัน [ 12/04/2012 - 10:59 - ดู 962 - ตอบ 8 ]
01326[ห้องกระทู้รวม] สอบถามผู้รู้ครับ งานป้องกันฯ [ 12/04/2012 - 10:03 - ดู 433 - ตอบ 3/แทรก 3 ]
00068[ห้องรวม] คณะรัฐมนตรีแต่ง ก.ถ. แล้ว พนักงานเทศบาล [ 11/04/2012 - 21:08 - ดู 134 - ตอบ 0 ]
00107[รับโอน - ย้าย สอบ สรรหา] เทศบาลไหนเปิดสอบเปลี่ยนสายงานบ้าง ธุรการ [ 11/04/2012 - 15:35 - ดู 227 - ตอบ 0 ]
01325[ห้องกระทู้รวม] โคตรเซ็ง พนักงานคนนึง [ 11/04/2012 - 08:56 - ดู 676 - ตอบ 1/แทรก 2 ]
01324[ห้องกระทู้รวม] เงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท ยกเลิกแล้ว พนักงานท้องถิ่น [ 10/04/2012 - 16:03 - ดู 1259 - ตอบ 6/แทรก 3 ]
01323[ห้องกระทู้รวม] ค่าใช้จ่าย 40 % ป.ตุ้ย [ 8/04/2012 - 12:13 - ดู 1471 - ตอบ 2/แทรก 4 ]
01322[ห้องกระทู้รวม] นายกเทศมนตรีตำบลกลางหมื่น กาฬสินธุ์ ประกาศใช้กฎเถื่อนกับปลัดเทศบาลหญิง นิติกรเชี่ยวชาญ [ 6/04/2012 - 08:17 - ดู 3364 - ตอบ 17/แทรก 19 ]
01321[ห้องกระทู้รวม] ข้าราชการชั้นสอง ข้าราชการชั้นสอง [ 5/04/2012 - 15:17 - ดู 805 - ตอบ 3/แทรก 13 ]
01320[ห้องกระทู้รวม] ก.ถ.จะเกิดแล้วจริงเท็จยังไงช่วยตอบด้วย ตายตั้งแต่ยังไม่เกิด [ 4/04/2012 - 13:47 - ดู 688 - ตอบ 6/แทรก 3 ]
00097[รับโอน - ย้าย สอบ สรรหา] ด่วน ! ต้องการโอน(ย้าย)สับเปลี่ยน หัวหน้าส่วนราชการ ระดับ 8 จาก อปท.เขตปริมณฑล [ 4/04/2012 - 08:39 - ดู 352 - ตอบ 2/แทรก 3 ]
01318[ห้องกระทู้รวม] ตกลงเว็ปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสื่อโอนย้ายใช่ไหม... ปราชญ์ [ 3/04/2012 - 19:48 - ดู 184 - ตอบ 2/แทรก 2 ]
00098[รับโอน - ย้าย สอบ สรรหา] รับโอนย้ายด่วน พนักงานเทศบาล [ 3/04/2012 - 17:46 - ดู 390 - ตอบ 4/แทรก 1 ]
00099[รับโอน - ย้าย สอบ สรรหา] รับโอนรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สำเริง [ 3/04/2012 - 16:28 - ดู 158 - ตอบ 0 ]
00096[รับโอน - ย้าย สอบ สรรหา] ด่วน ! ต้องการโอน(ย้าย)สับเปลี่ยน นายวิษณุ ชูพันธ์ดิลก [ 3/04/2012 - 15:11 - ดู 149 - ตอบ 0 ]
00100[รับโอน - ย้าย สอบ สรรหา] ด่วน รับโอนย้าย จพง.การเงินและบัญชี และ นักวิชาการเงินและบัญชี พนักงานเทศบาล [ 3/04/2012 - 13:26 - ดู 272 - ตอบ 1 ]
00101[รับโอน - ย้าย สอบ สรรหา] ต้องการ หน.สำนักปลัดเทศบาลหรือหน.ฝ่ายอำนวยการ ขุนพัดเพ็ง [ 3/04/2012 - 11:32 - ดู 395 - ตอบ 2/แทรก 1 ]
01312[ห้องกระทู้รวม] งบพัฒนาบุคลากร (ผดด.) dd [ 2/04/2012 - 16:02 - ดู 294 - ตอบ 5/แทรก 1 ]
00011[ศึกษา] รับสมัครสอบคัดเลือก กศ [ 2/04/2012 - 15:49 - ดู 144 - ตอบ 0 ]
00102[รับโอน - ย้าย สอบ สรรหา] ด่วน รับโอน แสนสุข [ 2/04/2012 - 14:03 - ดู 311 - ตอบ 1 ]
00103[รับโอน - ย้าย สอบ สรรหา] รับโอน จนท.ตรวจสอบภายใน แสนสุข [ 2/04/2012 - 13:59 - ดู 138 - ตอบ 0 ]
00104[รับโอน - ย้าย สอบ สรรหา] รับโอน จนท.ตรวจสอบภายใน แสนสุข [ 2/04/2012 - 13:57 - ดู 113 - ตอบ 0 ]
00105[รับโอน - ย้าย สอบ สรรหา] รับโอนย้าย เด็กดอย [ 2/04/2012 - 11:14 - ดู 204 - ตอบ 0 ]
00106[รับโอน - ย้าย สอบ สรรหา] รับโอนย้าย ผอ.กองคลัง [ 2/04/2012 - 10:41 - ดู 187 - ตอบ 0 ]
01305[ห้องกระทู้รวม] ค่าครองชีพชั่วคราว 15000 sU Ke [ 1/04/2012 - 08:27 - ดู 797 - ตอบ 7 ]
01304[ห้องกระทู้รวม] นักวิชาการพัสดุลำปาง b [ 30/03/2012 - 15:57 - ดู 138 - ตอบ 0 ]
01303[ห้องกระทู้รวม] เปิดสอบเปลี่ยนสายงานปฏิบัติเป็นสายบริหาร เทศบาล [ 30/03/2012 - 13:43 - ดู 987 - ตอบ 4/แทรก 1 ]
01302[ห้องกระทู้รวม] ยังไงกันแน่คับกับนโยบาย15000 พนักงานท้องถิ่นตัวเล็กๆ [ 30/03/2012 - 08:08 - ดู 517 - ตอบ 3 ]
01301[ห้องกระทู้รวม] ผม ป.เบญจพล จากเวป nitikon.com เปิดลิ้งข่าวสารเรื่องการโอนย้ายงาน สมัครงาน ส่วนกลาง องค์กรอิสระครับ ป.เบญจพล [ 30/03/2012 - 07:54 - ดู 389 - ตอบ 0 ]
01300[ห้องกระทู้รวม] วาระการประชุม ก.ท. ครั้งที่ 3/2555 วันที่ 28 มีนาคม 2555 บุคลากรเลย [ 29/03/2012 - 14:03 - ดู 751 - ตอบ 0 ]
01299[ห้องกระทู้รวม] อ.มีชัย แนะยุบกรมส่งเสริมฯ เพื่อตั้งขึ้นใหม่ให้พ้นจากกระทรวงมหาดไทย สะใจ [ 28/03/2012 - 17:02 - ดู 932 - ตอบ 2 ]
00095[รับโอน - ย้าย สอบ สรรหา] การรับโอนข้าราชการด่วน!!!!!!! ปลัดเทศบาลเมืองกันตัง [ 28/03/2012 - 14:10 - ดู 189 - ตอบ 0 ]
01298[ห้องกระทู้รวม] รับเจ้าพนักงานธุรการ bee [ 28/03/2012 - 10:21 - ดู 149 - ตอบ 0 ]
01297[ห้องกระทู้รวม] ก.อบต.จังหวัด ยกเลิกการสอบเปลี่ยนสายงานหัวหน้าส่วนราชการ... บุคลากร [ 28/03/2012 - 08:19 - ดู 1915 - ตอบ 3/แทรก 1 ]
01296[ห้องกระทู้รวม] กรมส่งเสริมฯ สั่งปรับเงินเดือนใหม่แล้ว บุคลากรเลย [ 28/03/2012 - 07:24 - ดู 1302 - ตอบ 2 ]
หน้า : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ]

สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย