สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 
 
 
 
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทยTHE MUNICIPAL OFFICER ASSOCIATION OF THAILAND
กลับหน้าแรก | หน้ารวมกระทู้ | ตั้งกระทู้ใหม่ |
เพิ่มใหม่
ค้นหา
สำหรับทุกคนสามารถเข้ามาแสดงความเห็นได้กลุ่ม  
 

00848ประกาศ เรื่องเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ 2554 บุคลากร เลย [ 20/04/2011 - 19:21 - ดู 3413 - ตอบ 6/แทรก 3 ]
01322นายกเทศมนตรีตำบลกลางหมื่น กาฬสินธุ์ ประกาศใช้กฎเถื่อนกับปลัดเทศบาลหญิง นิติกรเชี่ยวชาญ [ 6/04/2012 - 08:17 - ดู 3365 - ตอบ 17/แทรก 19 ]
00348ปี 53 อปท.จ่ายขาดเงินสะสมฯ เป็นเงินโบนัส ไม่ได้แล้ว จริงหรือ!! ตามหนังสือที่มท 0808.4/ว 4288 ลว.24 ธ.ค 2552 เมื่อก.อบต.มีหนังสือตอบข้อหารือให้จ่ายได้ที่มท 0809.3/ว.5 ลว.9 ม.ค 50 ยังไม่ยกเลิก ดูรายละเอียด ปลัดอบต.บางกล่ำ [ 21/01/2010 - 13:40 - ดู 3315 - ตอบ 5 ]
00903ด่วน ตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2554 คนรักบ้านเกิด [ 13/06/2011 - 16:19 - ดู 3225 - ตอบ 6/แทรก 5 ]
00712 เลขานุการนายก อบต./เลขานุการสภา อบต.เรียกร้องค่าตอบแทนเพิ่ม พนักงานเทศบาลที่ทำหน้าที่เลขาสภาฯ [ 5/01/2011 - 10:00 - ดู 3196 - ตอบ 14/แทรก 1 ]
01378สำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่เริ่มต้นจากสายงานระดับ 2 จะได้อะไรจาก 15000 ธุรการ [ 21/05/2012 - 10:36 - ดู 3195 - ตอบ 10/แทรก 2 ]
01188สอบถามเงินเดือนค่ะ อนรรฆพร [ 6/01/2012 - 10:42 - ดู 3171 - ตอบ 8/แทรก 2 ]
00137อยากสอบเปลี่ยนสายงานระดับ 2 เป็นระดับ 3 กานต์ [ 29/05/2009 - 14:32 - ดู 3160 - ตอบ 16/แทรก 3 ]
01015เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7ว สามารถสอบเปลี่ยนไปเป็นหัวหน้าสำนัก 7 ได้หรือไม่ จนท.วผ. [ 21/08/2011 - 12:59 - ดู 3105 - ตอบ 5/แทรก 6 ]
00760ขึ้นเงินเดือน 5 เปอร์เซ็นต์ admin [ 11/02/2011 - 13:34 - ดู 3098 - ตอบ 6 ]
00472มติ ก.ท.ว่าด้วยการโอนย้ายอัปยศ ปลัดเทศบาล [ 22/04/2010 - 20:17 - ดู 3071 - ตอบ 17 ]
00318การเลื่อนระดับ 5 เป็นระดับ 6 นภา เนตรหาญ [ 22/12/2009 - 16:25 - ดู 3035 - ตอบ 4/แทรก 1 ]
01624เงินประจำตำแหน่งหัวหน้าส่วน/กอง คนท้องถิ่น [ 3/11/2012 - 11:43 - ดู 3000 - ตอบ 9/แทรก 5 ]
01507การปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิรอบ 3 บุคลากรเลย [ 6/08/2012 - 11:44 - ดู 2997 - ตอบ 2/แทรก 1 ]
00853ความแตกต่างระว่างข้าราชการ กพ และข้าราชการท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 24/04/2011 - 11:02 - ดู 2978 - ตอบ 8/แทรก 5 ]
01505๘ % ใครได้ประโยชน์ ? ขอระบาย [ 6/08/2012 - 09:10 - ดู 2974 - ตอบ 13/แทรก 7 ]
00955ค่าตอบแทนช่างควบคุมงาน อบต. [ 8/07/2011 - 13:46 - ดู 2973 - ตอบ 3/แทรก 4 ]
01336กรณีเงินเดือน15000บาท ปี 2557 และเงินเดือนเพิ่มค่าครองชีพ 15000 บาท ผอ.กองฯ [ 24/04/2012 - 14:32 - ดู 2973 - ตอบ 16/แทรก 3 ]
00890รองปลัด7ที่ได้รับผลกระทบ รอง7 [ 27/05/2011 - 14:00 - ดู 2920 - ตอบ 24/แทรก 11 ]
01096งานนี้ สตง. เรียกคืน m [ 12/10/2011 - 16:37 - ดู 2893 - ตอบ 12/แทรก 8 ]
00669ข่าวดี..ค่าตอบแทนพิเศษ หัวหน้ากอง ผอ.กอง รองปลัด คลอดแล้ว กรรมการฝ่ายวิชาการ [ 15/11/2010 - 15:55 - ดู 2879 - ตอบ 24/แทรก 4 ]
00238เทียบวุฒิทางสังคมศาสตร์ onekome [ 30/09/2009 - 19:12 - ดู 2859 - ตอบ 4 ]
01558จ่ายเงินเดือนก่อนสิ้นเดือนก่อนสามวันทำการ e [ 14/09/2012 - 11:17 - ดู 2849 - ตอบ 1/แทรก 8 ]
01662การปรับเงินเดือนข้าราชการท้องถิ่นครับ นนนน [ 12/12/2012 - 10:40 - ดู 2849 - ตอบ 18/แทรก 5 ]
00625เงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มพิเศษปลัดเทศบาล ระดับ 8 คนท้องถิ่น [ 5/10/2010 - 16:07 - ดู 2839 - ตอบ 2/แทรก 3 ]
01646การกำหนดตำแหน่งปลัดเทศบาลขนาดเล็ก 123 [ 26/11/2012 - 10:54 - ดู 2836 - ตอบ 6/แทรก 3 ]
00495เงินประจำตำแหน่งเลขานุการสภาเทศบาล ปลัดเทศ.... [ 31/05/2010 - 15:03 - ดู 2800 - ตอบ 10/แทรก 1 ]
01937ระเบียบวาระการประชุม ก.กลาง อิม แก้วน้อย [ 5/07/2013 - 10:02 - ดู 2789 - ตอบ 16 ]
01943การประชุม ก.ท. เดือน กรกฎาคม 2556 อิม แก้วน้อย [ 1/08/2013 - 15:33 - ดู 2710 - ตอบ 1 ]
01291ประกาศ ก.กลาง อัปยศ ถูกศาลปกครองขอนแก่นเพิกถอนแล้ว พี่น้องครับ คนในศาล [ 23/03/2012 - 16:02 - ดู 2670 - ตอบ 13/แทรก 13 ]
00390หารือพนักงานจ้างลาพักผ่อน เอายังไงดี [ 23/02/2010 - 15:19 - ดู 2630 - ตอบ 10/แทรก 3 ]
00904ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม พัชรลักษณ์ [ 15/06/2011 - 13:46 - ดู 2628 - ตอบ 5/แทรก 1 ]
00236ขอปรึกษาเรื่องการปรับตำแหน่ง พนักงานเทศบาลที่มีความหวัง [ 28/09/2009 - 14:17 - ดู 2624 - ตอบ 8/แทรก 4 ]
01055หารือคุณวุฒินักวิชาการศึกษา นักวิชาการศึกษา [ 19/09/2011 - 14:04 - ดู 2611 - ตอบ 10 ]
01108สตง ยืนยันไม่เห็นด้วยกับเทศบาล ปลัด [ 26/10/2011 - 21:55 - ดู 2610 - ตอบ 9/แทรก 5 ]
00508การปรับขนาดเทศบาลขนาดกลาง ปลัด 7 เป็นปลัด 8 รองปลัด ซี 6 [ 9/06/2010 - 11:37 - ดู 2609 - ตอบ 5/แทรก 2 ]
01471หลักเกณฑ์การปรับระดับรองป.7 ผอ.7 เป็นรอง ป.8 ผอ. 8 เธียรเมฆ ทัวัลลิ์ [ 9/07/2012 - 18:22 - ดู 2592 - ตอบ 13/แทรก 3 ]
01933มติ ก.กลาง เมื่อ 25 มิ.ย. 56 อิม แก้วน้อย [ 26/06/2013 - 16:41 - ดู 2576 - ตอบ 4 ]
01683ข่าวด่วน ข่าวฮ๊อต ข้าราชการ ก.พ. ปรับเงินเดือนใหม่และเงินเพิ่มตามคุณวุฒิใหม่อีกรอบแล้ว 001 [ 4/01/2013 - 13:12 - ดู 2556 - ตอบ 6 ]
01835ประกาศ ก.ถ. ฉบับที่ 2 (บัญชีเงินเดือน+ประจำตำแหน่ง) บุคลากรเลย [ 19/04/2013 - 07:56 - ดู 2489 - ตอบ 7/แทรก 10 ]
01810ใครทราบผลการประชุม กถ.22 มีนาคม 56 เหิร [ 22/03/2013 - 16:08 - ดู 2466 - ตอบ 2/แทรก 5 ]
01774และแล้วก็เป็นไปตามคาด ผลการประชุม ก.กลาง บุคลากรท้องถิ่น [ 28/02/2013 - 08:11 - ดู 2461 - ตอบ 9/แทรก 10 ]
01024ปรับเงินเดือน/รายได้ ป.ตรี 15,000.-บาท แล้ว ป.โท ,เอก ละ? คน ป.โท [ 2/09/2011 - 11:39 - ดู 2438 - ตอบ 12/แทรก 6 ]
01812เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ลองดูครับ บุคลากรเลย [ 25/03/2013 - 08:55 - ดู 2436 - ตอบ 6/แทรก 10 ]
00539ร่วมแสดงความคิดเห็นผลักดันร่าง พรบ.กองทุนสวัสดิการข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ... nompri2513 [ 14/07/2010 - 18:55 - ดู 2435 - ตอบ 51 ]
01090เรียกเงินโบนัสคืน เนื่องจากไม่มีระเบียบกระทรวงมหาดไทยให้จ่าย นายม [ 7/10/2011 - 12:52 - ดู 2410 - ตอบ 15/แทรก 4 ]
01945รายงานการประชุม ก.ท. ครั้งที่ 5/2556 เดือนมิถุนายน อิม แก้วน้อย [ 5/08/2013 - 09:34 - ดู 2352 - ตอบ 1 ]
01019ฝากถึงสมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่น(แห่งประเทศไทย) พนักงานจ้าง [ 24/08/2011 - 18:03 - ดู 2351 - ตอบ 41/แทรก 2 ]
00978การปรับขนาดเทศบาลเป็นขนาดกลาง surasuk [ 26/07/2011 - 16:50 - ดู 2339 - ตอบ 5/แทรก 3 ]
01755โบนัส กระทรวงมหาดไทยแพ้อีกแล้ว บุคลากรเลย [ 11/02/2013 - 10:48 - ดู 2289 - ตอบ 8/แทรก 3 ]
หน้า : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ]

สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย