สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 
 
 
 
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทยTHE MUNICIPAL OFFICER ASSOCIATION OF THAILAND
กลับหน้าแรก | หน้ารวมกระทู้ | ตั้งกระทู้ใหม่ |
เพิ่มใหม่
ค้นหา
สำหรับทุกคนสามารถเข้ามาแสดงความเห็นได้กลุ่ม  
 

01015เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7ว สามารถสอบเปลี่ยนไปเป็นหัวหน้าสำนัก 7 ได้หรือไม่ จนท.วผ. [ 21/08/2011 - 12:59 - ดู 3771 - ตอบ 5/แทรก 6 ]
00955ค่าตอบแทนช่างควบคุมงาน อบต. [ 8/07/2011 - 13:46 - ดู 3752 - ตอบ 3/แทรก 4 ]
01188สอบถามเงินเดือนค่ะ อนรรฆพร [ 6/01/2012 - 10:42 - ดู 3698 - ตอบ 8/แทรก 2 ]
01322นายกเทศมนตรีตำบลกลางหมื่น กาฬสินธุ์ ประกาศใช้กฎเถื่อนกับปลัดเทศบาลหญิง นิติกรเชี่ยวชาญ [ 6/04/2012 - 08:17 - ดู 3681 - ตอบ 17/แทรก 19 ]
01537การปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือน /เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ/ เงินประจำตำแหน่ง จากใจ ป.เชื้อ คนท้องถิ่น [ 29/08/2012 - 13:06 - ดู 3649 - ตอบ 6 ]
01815โครงสร้างเงินเดือนใหม่ โตมร [ 27/03/2013 - 16:15 - ดู 3639 - ตอบ 8/แทรก 14 ]
01889ผลการประชุม ก.กลาง 30 พ.ค. 2556 บุคลากรเลย [ 31/05/2013 - 07:19 - ดู 3602 - ตอบ 12/แทรก 2 ]
00853ความแตกต่างระว่างข้าราชการ กพ และข้าราชการท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 24/04/2011 - 11:02 - ดู 3594 - ตอบ 8/แทรก 5 ]
00712 เลขานุการนายก อบต./เลขานุการสภา อบต.เรียกร้องค่าตอบแทนเพิ่ม พนักงานเทศบาลที่ทำหน้าที่เลขาสภาฯ [ 5/01/2011 - 10:00 - ดู 3572 - ตอบ 14/แทรก 1 ]
00472มติ ก.ท.ว่าด้วยการโอนย้ายอัปยศ ปลัดเทศบาล [ 22/04/2010 - 20:17 - ดู 3533 - ตอบ 17 ]
00744ข่าวร้าย ค่าตอบแทน รองปลัด/หัวหน้าส่วน 6/7 รองปลัด อบต. [ 31/01/2011 - 17:44 - ดู 3528 - ตอบ 21/แทรก 14 ]
00890รองปลัด7ที่ได้รับผลกระทบ รอง7 [ 27/05/2011 - 14:00 - ดู 3474 - ตอบ 24/แทรก 11 ]
00848ประกาศ เรื่องเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ 2554 บุคลากร เลย [ 20/04/2011 - 19:21 - ดู 3441 - ตอบ 6/แทรก 3 ]
00137อยากสอบเปลี่ยนสายงานระดับ 2 เป็นระดับ 3 กานต์ [ 29/05/2009 - 14:32 - ดู 3339 - ตอบ 16/แทรก 3 ]
00318การเลื่อนระดับ 5 เป็นระดับ 6 นภา เนตรหาญ [ 22/12/2009 - 16:25 - ดู 3334 - ตอบ 4/แทรก 1 ]
00903ด่วน ตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2554 คนรักบ้านเกิด [ 13/06/2011 - 16:19 - ดู 3288 - ตอบ 6/แทรก 5 ]
00495เงินประจำตำแหน่งเลขานุการสภาเทศบาล ปลัดเทศ.... [ 31/05/2010 - 15:03 - ดู 3176 - ตอบ 10/แทรก 1 ]
01505๘ % ใครได้ประโยชน์ ? ขอระบาย [ 6/08/2012 - 09:10 - ดู 3165 - ตอบ 13/แทรก 7 ]
01291ประกาศ ก.กลาง อัปยศ ถูกศาลปกครองขอนแก่นเพิกถอนแล้ว พี่น้องครับ คนในศาล [ 23/03/2012 - 16:02 - ดู 3151 - ตอบ 13/แทรก 13 ]
01646การกำหนดตำแหน่งปลัดเทศบาลขนาดเล็ก 123 [ 26/11/2012 - 10:54 - ดู 3147 - ตอบ 6/แทรก 3 ]
00390หารือพนักงานจ้างลาพักผ่อน เอายังไงดี [ 23/02/2010 - 15:19 - ดู 3146 - ตอบ 10/แทรก 3 ]
01471หลักเกณฑ์การปรับระดับรองป.7 ผอ.7 เป็นรอง ป.8 ผอ. 8 เธียรเมฆ ทัวัลลิ์ [ 9/07/2012 - 18:22 - ดู 3142 - ตอบ 13/แทรก 3 ]
00760ขึ้นเงินเดือน 5 เปอร์เซ็นต์ admin [ 11/02/2011 - 13:34 - ดู 3125 - ตอบ 6 ]
01096งานนี้ สตง. เรียกคืน m [ 12/10/2011 - 16:37 - ดู 3113 - ตอบ 12/แทรก 8 ]
00238เทียบวุฒิทางสังคมศาสตร์ onekome [ 30/09/2009 - 19:12 - ดู 3073 - ตอบ 4 ]
01336กรณีเงินเดือน15000บาท ปี 2557 และเงินเดือนเพิ่มค่าครองชีพ 15000 บาท ผอ.กองฯ [ 24/04/2012 - 14:32 - ดู 3052 - ตอบ 16/แทรก 3 ]
01507การปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิรอบ 3 บุคลากรเลย [ 6/08/2012 - 11:44 - ดู 3044 - ตอบ 2/แทรก 1 ]
01624เงินประจำตำแหน่งหัวหน้าส่วน/กอง คนท้องถิ่น [ 3/11/2012 - 11:43 - ดู 3014 - ตอบ 9/แทรก 5 ]
00669ข่าวดี..ค่าตอบแทนพิเศษ หัวหน้ากอง ผอ.กอง รองปลัด คลอดแล้ว กรรมการฝ่ายวิชาการ [ 15/11/2010 - 15:55 - ดู 2940 - ตอบ 24/แทรก 4 ]
00236ขอปรึกษาเรื่องการปรับตำแหน่ง พนักงานเทศบาลที่มีความหวัง [ 28/09/2009 - 14:17 - ดู 2910 - ตอบ 8/แทรก 4 ]
00625เงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มพิเศษปลัดเทศบาล ระดับ 8 คนท้องถิ่น [ 5/10/2010 - 16:07 - ดู 2908 - ตอบ 2/แทรก 3 ]
01662การปรับเงินเดือนข้าราชการท้องถิ่นครับ นนนน [ 12/12/2012 - 10:40 - ดู 2885 - ตอบ 18/แทรก 5 ]
01937ระเบียบวาระการประชุม ก.กลาง อิม แก้วน้อย [ 5/07/2013 - 10:02 - ดู 2881 - ตอบ 16 ]
01055หารือคุณวุฒินักวิชาการศึกษา นักวิชาการศึกษา [ 19/09/2011 - 14:04 - ดู 2868 - ตอบ 10 ]
01108สตง ยืนยันไม่เห็นด้วยกับเทศบาล ปลัด [ 26/10/2011 - 21:55 - ดู 2841 - ตอบ 9/แทรก 5 ]
00904ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม พัชรลักษณ์ [ 15/06/2011 - 13:46 - ดู 2831 - ตอบ 5/แทรก 1 ]
01943การประชุม ก.ท. เดือน กรกฎาคม 2556 อิม แก้วน้อย [ 1/08/2013 - 15:33 - ดู 2760 - ตอบ 1 ]
00508การปรับขนาดเทศบาลขนาดกลาง ปลัด 7 เป็นปลัด 8 รองปลัด ซี 6 [ 9/06/2010 - 11:37 - ดู 2690 - ตอบ 5/แทรก 2 ]
01019ฝากถึงสมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่น(แห่งประเทศไทย) พนักงานจ้าง [ 24/08/2011 - 18:03 - ดู 2641 - ตอบ 41/แทรก 2 ]
01933มติ ก.กลาง เมื่อ 25 มิ.ย. 56 อิม แก้วน้อย [ 26/06/2013 - 16:41 - ดู 2628 - ตอบ 4 ]
01774และแล้วก็เป็นไปตามคาด ผลการประชุม ก.กลาง บุคลากรท้องถิ่น [ 28/02/2013 - 08:11 - ดู 2606 - ตอบ 9/แทรก 10 ]
01683ข่าวด่วน ข่าวฮ๊อต ข้าราชการ ก.พ. ปรับเงินเดือนใหม่และเงินเพิ่มตามคุณวุฒิใหม่อีกรอบแล้ว 001 [ 4/01/2013 - 13:12 - ดู 2604 - ตอบ 6 ]
01835ประกาศ ก.ถ. ฉบับที่ 2 (บัญชีเงินเดือน+ประจำตำแหน่ง) บุคลากรเลย [ 19/04/2013 - 07:56 - ดู 2583 - ตอบ 7/แทรก 10 ]
00978การปรับขนาดเทศบาลเป็นขนาดกลาง surasuk [ 26/07/2011 - 16:50 - ดู 2581 - ตอบ 5/แทรก 3 ]
00429สตง.เรียกเงินคืนเทศบาลในจ.อำนาจเจริญ กรณีอปท.จ่ายขาดเงินสะสมฯ เป็นเงินโบนัส ประจำปี 51 และ 52 โดยอ้างหนังสือที่มท 0808.4/ว 4288 ลว.24 ธ.ค 2552 อปท.ที่จ่ายขาดเงินสะสมฯเตรียมเอกสารชี้แจงได้ ดังนี้ ปลัดอบต.บางกล่ำ [ 26/03/2010 - 11:11 - ดู 2532 - ตอบ 1 ]
01024ปรับเงินเดือน/รายได้ ป.ตรี 15,000.-บาท แล้ว ป.โท ,เอก ละ? คน ป.โท [ 2/09/2011 - 11:39 - ดู 2500 - ตอบ 12/แทรก 6 ]
01812เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ลองดูครับ บุคลากรเลย [ 25/03/2013 - 08:55 - ดู 2492 - ตอบ 6/แทรก 10 ]
00539ร่วมแสดงความคิดเห็นผลักดันร่าง พรบ.กองทุนสวัสดิการข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ... nompri2513 [ 14/07/2010 - 18:55 - ดู 2486 - ตอบ 51 ]
01092อยากให้ทำความเข้าใจเรื่องคุณวุฒิของครูและบุคลากรทางการศึกษากับ ทางท้องถิ่นจังหวัด นักวิชาการศึกษา ทต.//////// [ 10/10/2011 - 11:31 - ดู 2481 - ตอบ 7 ]
01810ใครทราบผลการประชุม กถ.22 มีนาคม 56 เหิร [ 22/03/2013 - 16:08 - ดู 2479 - ตอบ 2/แทรก 5 ]
หน้า : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ]

สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย