00012-10PHP infoBoard V.7 Plus
การแต่งตั้งบรรจุราชการกรมปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน  นายกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทยข้าพเจ้ามีเรื่องร้องให้ท่านได้เป็นตัวแทนพนักงานจ้างในตำแหน่งอื่น  ปัจจุบันกรมปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการในตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็กซึ่งมาจากพนักงานจ้างตามภารกิจเหมือนกับลูกจ้างในตำแหน่งอื่นซึ่งก็ทำงานมาหลายปีเหมือนกันจึงอยากร้องขอท่านช่วยพิจารณาเรื่องนี้ด้วยครับ ขอบคุณ

พนักงานจ้าง - kkk at hotmail.com
19/01/2012 - 10:58 - 118.174.28.xx

 

หน้า : 1