00017-5PHP infoBoard V.7 Plus
เรื่องของวุฒิทางการศึกษา ของนักวิชาการศึกษาและนักบริหารการศึกษา

ลองพิจารณากันดูนะครับ

1.คุณวุฒิ รปศ./รปม./รปด. สามารถสอบเป็นนักวิชาการศึกษาได้และสามารถเป็นนักวิชาการศึกษาได้แน่นอน

2.แต่คุณวุฒิดังกล่าวไม่สามารถสอบเป็นนักบริหารการศึกษาได้  คือเป็นนักบริหารการศึกษาไม่ได้แน่นอน

3.เพราะฉะนั้นนักวิชาการศึกษาและตำแหน่งเกื้อกูลทุกตำแหน่งไม่สามารถเป็นนักบริหารการศึกษาได้เลย

4.ถ้าไม่เปลี่ยนสายงานก็ต้องเป็นสายปฏิบัติต่อไป

5.กลับไปเรียนเพื่อให้ได้วุฒิทางการศึกษา (เสียเวลา)

(อย่าบอกว่าก็เลือกเรียนเองนะครับ เพราะบางท่านเรียนกันมาตั้งแต่แรกแล้ว มาบรรจุได้)
User : นักบริหารการศึกษามือใหม่ นักบริหารการศึกษามือใหม่   [แก้ไข]
17/10/2013 - 16:16

 

หน้า : 1