00032-1PHP infoBoard V.7 Plus
ผอ.กองช่าง 7

อยากทราบว่า เทศบาลตำบลขนาดเล็ก มีผอ.กองช่าง7ได้หรือไม่   เพราะว่าผมอยู่ อบต. และยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลขนาดเล็ก  ตอนนี้ครองนักบริหารงานช่าง 6 มา 2 ปีแล้ว ถ้าทำผลงานขึ้น 7 จะต้องรอระยะเวลาครบ 4 ปี แล้วจะขึ้นตำแหน่งผอ.กองช่างได้ไหม  คืออยากรู้ว่าเทศบาลตำบลขนาดเล็ก มีผอ.กองช่าง หรือมีแค่หัวหน้าฝ่าย หรือแค่หัวหน้ากองช่าง ช่าง - jaeb_7541 at hotmail.com
6/10/2008 - 16:30 - 118.175.186.xx

 

ในเทศบาลขนาดเล็กสามารถที่จะทำเรื่องประเมิน เพื่อขอปรับขยายระดับตำแหน่ง ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ (หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และหัวหน้ากองต่างๆ เป็นผู้อำนวยการกองระดับ 7 ) ได้

จิระศักดิ์ - chantarawipak at yahoo.com
6/10/2008 - 16:58 - 125.26.226.xx

00032-1 No. 1

เทศบาลตำบลขนาดเล็ก  เฉพาะที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ตัวชี้วัดกำหนดระดับปลัดเทศบาล ระดับ 7 แล้ว  และมีปลัดเทศบาลดำรงตำแหน่งระดับ 7  จึงสามารถกำหนดระดับตำแหน่ง หัวหน้าส่วนต่างๆ เป็นระดับ6หรือ7 ก็ได้  กรณี  ผอ.กองช่าง(นักบริหารงานช่าง 7) ต้องดำรงตำแหน่ง หัวหน้ากองหรือหัวหน้าฝ่าย(นักบริหารงานช่าง 6) มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับบริหารงานช่างหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี กำหนด 4 ปี ให้ลดเป็น 3 ปี สำหรับผู้ได้รับปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่าทางวิศวกรรมโยธา  ชลประทาน สุขาภิบาล เครื่องกล สิ่งแวดลอ้ม ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ผังเมือง ก่อสร้างไฟฟ้า การจัดการงานก่อสร้างหรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง(อ้างอิงมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง) ก.ท.กำหนดเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2545 และแก้ไขเพิ่มเติมตามมติ ก.ท. ครั้งที่ 8/2546 เมื่อวันที่  26  กันยนยน 2546และครั้งที่2/2550 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550

 

 

 นายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง/เลขาธิการสมา - meena_vi at hotmail.com
8/10/2008 - 10:51 - 118.172.217.xx

00032-1 No. 2

ตกลงฟันธงคำตอบชัดๆเลยว่าสามารถทำผอ.7ได้หรือไม่ ไครรู้คำตอบ

ช่างรุ่ง - cm10boonrung at hotmail.com
10/06/2009 - 10:37 - 203.113.23.xx

00032-1 No. 3ประกอบ - prakobpa at hotmail.com
23/08/2009 - 22:41 - 125.26.94.xx

00032-1 No. 4

99นนนน

ประกอบ - prakobpa at hotmail.com
23/08/2009 - 22:42 - 125.26.94.xx

00032-1 No. 5

นายสามารถขึ้นเป็นนักบริหารงานช่าง 7ได้นะในตำแหน่งห้วหน้าฝ่าย 7.ในเทศบาลตำบลขนาดกลาง จากนั้นนั่งครอง 2ปีก็สามารถขึ้นเป็น ผอ.กองช่าง 7(นักบริหารงานช่าง7) ได้จากนั้นนั่งอีก 2ปีก็จะเลื่อนเป็น ผอ.กองช่าง 8 มีเงินประจำตำแหน่งอีก หมื่นบาทเศษๆด้วยนะแต่เทศบาลนั้นต้องมีเงินรายได้ไม่น้อยกว่า 40ล้านบาทจ๊ะเพราะเทศบาลขนาดกลางมี 2วรรคคือ 20 ล้านกับ 40ล้าน

ประกอบ - prakobpa at hotmail.com
23/08/2009 - 22:55 - 125.26.94.xx

00032-1 No. 6

ได้ชัว  ถ้าเทศบาลของท่านผ่านการประเมินเกณตัวชี้วัดเทศบาลให้มีปลัด 7 ได้แล้ว รวมทั้งท่านต้องนั่งในตำแหน่งหัวหน้ากอง(นักบริหารงานช่าง 6) ครบ 4ปีหรือถ้ามีป.โทก็นั่งเพียง 3ปี สอบ ผอ.7ได้ชัวๆประกอบ - prakobpa at hotmail.com
23/08/2009 - 23:06 - 125.26.94.xx

00032-1 No. 7

ตอบ  ได้......ครับผม....ผมพึ่งปรับหมาดๆ(30 พ.ย.2552)

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ   โคราช ยินดีให้รายละเอียดเพิ่มเติม (โดยส่งอีเมล์)ประกอบ - prakobpa at hotmail.com
25/12/2009 - 22:26 - 125.26.86.xx

00032-1 No. 8

ทำไมจะทำไม่ได้ ผมทำแล้ว ผ่านแล้วด้วย ผอ.7 เทศบาลขนานเล็กช.DUN - tunya_2542 at hotmail.com
24/02/2010 - 11:00 - 119.31.121.xx
ทต.หนองสังข์ ชัยภูมิ
Dun ลบ -
24/02/2010 - 11:03 - 119.31.121.xx

00032-1 No. 9

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง 7 อบจ. อยากทราบว่าเราจะขอโอนย้ายไปลงในตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง 7 หัวหน้าส่วนช่าง เทศบาลตำบล ได้เลยหรือไม่ คนที่ย้ายออกเดิม ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง 6 แต่ปลัดเทศบาลตำบลได้ระดับ 7 นานแล้วและเตรียมที่จะปรับเลื่อนเป็นระดับ 8 อยู่นายกฤดิพัฒน์ ทองเกลี้ยง - aoody-kmar at hotmail.com
9/03/2010 - 21:02 - 115.67.164.xx

00032-1 No. 10


หน้า : 1 2