00094-1PHP infoBoard V.7 Plus
รับโอน(ย้าย) ข้าราชการ (สุพรรณบุรี)

เทศบาลตำบลตะค่า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

มีความประสงค์รับโอน(ย้าย)

1. เจ้าพนักงานทะเบียน 2-4/5

2.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2-4/5

ใครสนใจติดต่อ 035-587520ทต.ตะค่า - yoyo_ked at hotmail.com
20/03/2009 - 15:03 - 118.175.72.xx
เทศบาลตำบลตะค่า ได้บุคคลากรยังครับ เจ้าพนักงานทะเบียนใช้คุณวุฒิอะไรครับ ทำงานเกี่ยวกับอะไร
ทหาร ลบ -
29/07/2009 - 13:20 - 125.27.178.xx
เทศบาลตำบลตะค่าได้บุคคลากรยังครับ แล้วงานเจ้าหน้าที่ทะเบียนทำหน้าทีอะไร ใช้วุฒิอะไรครับ playkav@yahoo.co.th (0835585124) ต้องการโอนย้ายจากทหารไปเทศบาลไปได้ไหมครับ
ทหาร ลบ -
29/07/2009 - 13:23 - 125.27.178.xx

 

ปัจจุบันตำแหน่ง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 5 ที่เทศบาลเมืองรังสิตคับ มีความประสงค์จะขอโอนย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ณ เทศบาลของท่าน ด้วยความรู้ความสามารถด้านระบบคอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรมการออกแบบ ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ วารสาร หนังสือพิมพ์ เพื่อการประชาสัมพันธ์ สามารถเป็นพิธีกร และจัดรายการวิทยุเสียงตามสายในชุมชนได้ และสามารถถ่ายรูปเพื่อส่งข่าวประชาสัมพันธ์ ฯลฯ โดยกระผมจะใช้ความรู้ความสามารถทั้งหมดที่มีอยู่ทุ่มเทและพัฒนาพื้นที่ความรับผิดชอบของเทศบาลของท่านอย่างเต็มความสามารถและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุด (กระผมไม่มีเส้นสายอะไรคับท่าน ผมมีแต่ผลงานและความตั้งใจการทำงานเพื่อตอบแทนโอกาสที่ท่านได้หยิบยื่นมาให้กระผม และหากกระผมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ท่านได้มอบหมายให้ได้กระผมยินดีย้ายออกจากพื้นที่ของท่าน ขอความกรุณาด้วยครับผม) ช่วยต่ออายุราชการให้กับคนไม่มีเส้นสายด้วยเถอะคับ คิดว่าทำบุญช่วยเพื่อนมนษย์ที่มีแต่ความ ตั้งใจและฝีมือในการทำงาน กราบขอบพระคุณมานะที่นี้เป็นอย่างสูงหมูอ้วนรังสิต - c_putjareon at hotmail.com
6/06/2009 - 12:44 - 124.122.7.xx

00094-1 No. 1

ผมนักวิชาการคอมพิวเตอร์ครับ ต้องการโอนย้ายไปครับ ไม่ทราบว่าหน่วยงานของท่านยังรับโอนเจ้าหน้าที่ทะเบียนอยุ่หรือเปล่าครับหน่อย - teptut at hotmail.com
8/03/2010 - 14:11 - 119.46.72.xx

00094-1 No. 2

ไม่ทราบว่ายังรับโอนอยู่หรือเปล่า  ผมตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์  ปฏิบัติงาน ถ้าจะลงเจ้าพนักงานทะเบียนได้หรือเปล่า

อนันต์ บุญประกอบ - anan.bok at hotmail.com
13/12/2011 - 09:48 - 110.164.93.xx

00094-1 No. 3


หน้า : 1