00137-1PHP infoBoard V.7 Plus
อยากสอบเปลี่ยนสายงานระดับ 2 เป็นระดับ 3

อยากทราบว่ามีที่ใหนสอบเปลี่ยนสายงาน จาก ระดับ 1-2 เป็นสายงานที่เริ่ม ระดับ 3 ช่วยบอกด้วยนะค่ะ

080-4917291กานต์ - narekan_2519 at hotmail.com
29/05/2009 - 14:32 - 118.172.130.xx
ใครมันจะไปบอกคนนิสัยชอบอิจฉา ปากไม่มีหูรูดอยากเธอล่ะ ต่ำแผ่นไปป่าวๆ
moo ลบ -
25/04/2010 - 01:06 - 118.172.34.xx
อยากสอบเปลี่ยนสายงานตำแหน่งบุคลากร ที่ไหนเปิดสอบช่วยแจ้งด้วยนะค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ ( 080-4222170)
สาวสุ1000 ลบ -
11/07/2010 - 21:19 - 110.49.204.xx

 

ที่หน่วยงานที่สังกัดอยู่มีตำแหน้งระดับ 3 ว่างหรือครับ ถ้ามีว่างเราไม่ต้องสอบก็มีอีกวิธีคือการเข้าอบรมหลักสูตรที่กรมฯที่สถาบันพัฒนาบุคลากรนะครับสมัครเข้าเรียนจบหลักสูตรมาสามารถ ปรับเป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ได้เลยไม่ต้องสอบอีก  ส้วนกรณีที่อื่นเปิดสอบส่วนใหญ่จะมีการวางตัวคนไว้แล้ว ไม่งั้นเขาก็ไม่เปิดนะครับ แต่ถ้าจะสอบเพื่ออาศัยบัญชีไปบรรจุให้ลองสอบไปที่เทศบาลในจังหวัดสมุทรสาครรู้สึกจะมีการจัดสอบอยู่แต่ไม่ทราบว่าที่ใดนะครับถามไปที่ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาครก็ได้นะครับ ได้ข่าวมากรายๆบุคลากร - 123 at 123.com
30/05/2009 - 19:18 - 113.53.172.xx

00137-1 No. 1

ขอทราบว่าบรรจุตำแหน่ง จนท.แล้วเลื่อนระดับเป็น ซี2  จากนั้นเปลี่ยนสายงานเป็น จพง  และมีคุณสมบัติครบคือ ปวส.  มีความประสงค์ขอปรับเงินเดือนให้ได้รับตามวุฒิ จะได้หรือไม่  จากเงินเดือนเดิมมาเป็นฐานสองที่บรรจุใหม่ได้ไหมครับป้องกันน้อย - taw_fire at hotmail.com
3/06/2009 - 13:48 - 118.172.134.xx

00137-1 No. 2

ดู ประกาศ กทจ. ข้อ 30 การกำหนดให้ผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพ ตามข้อ 29 (2) และผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามข้อ 29 (3) ได้รับเงินเดือนในอันดับใด และขั้นใด ให้พิจารณาดำเนินการดังนี้
(1) ปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ได้รับเพิ่มขึ้น หรือสูงขึ้นต้องเป็นปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท. รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง โดย
ให้พิจารณาปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิได้ ไม่ว่าพนักงานเทศบาลผู้นั้นจะได้รับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพดังกล่าวอยู่ก่อน หรือระหว่างเข้ารับราชการ หรืออยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ ......

ข้อ 29 พนักงานเทศบาลผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งใด ระดับใด โดยได้รับเงินเดือนใน
อันดับใดตามข้อ 28 ให้ได้รับเงินเดือนในขั้นต่ำของอันดับเงินเดือนสำหรับตำแหน่งนั้น เว้นแต่
(1) ผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ำของอันดับนั้นอยู่แล้ว ให้ได้รับเงินเดือนเท่าเดิม
(2) ผู้นั้นได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพ และ ก.พ., ก.ค. หรือ ก.ท. รับรองว่าปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพนั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง และกำหนดเงินเดือนที่ควรได้รับในอันดับและขั้นใด ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับและ
ขั้นที่ตามที่กำหนดในข้อ 30
(3) ผู้นั้นได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นและ ก.พ., ก.ค. หรือ ก.ท. รับรองว่าปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือ สูงขึ้นนั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งและกำหนดเงินเดือนที่ควรได้รับในอันดับ และ
ขั้นใด นายกเทศมนตรีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีอาจปรับให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ
และขั้นที่ตามที่กำหนดในข้อ 30 .........07 - phac at hotmail.com
7/06/2009 - 08:25 - 125.24.116.xx

00137-1 No. 3

อยากทราบว่าที่ไหนมีสอบเปลี่ยนสายงานจากระดับ1,2เป็นระดับ 3 บ้างโดยเฉพาะตำแหน่งบุคลากรเพราะตอนนี้เป็นเจ้าพนักงานธุรการ 3 กำลังจะขึ้น 4 และถ้าเป็นต่างจังหวัดจะขอใช้บัญชีได้หรือไม่ จบปริญญาตรีบริหารธุรกิจ

จพง.ธุรการ - nisarat1022 at windowslive.com
23/06/2009 - 11:45 - 125.26.218.xx
nisarat1022@windowslive.com
พิมพ์ผิดคะ ช่วยตอบด้วยนะคะ
ธุรการ ลบ -
23/06/2009 - 11:47 - 125.26.218.xx

00137-1 No. 4

ที่อบต.ท่าสุด จ.เชียงรายคะ ถึงวันที่ 21 ก.ค.คะ

และเทศบาลจ.ตราดนะinfor - kritsana_kook at hotmail.com
16/07/2009 - 12:06 - 113.53.152.xx

00137-1 No. 5

เทศบาลเมืองมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  มีเปิดสอบเปลี่ยนสายงานบุคลากร 3 ด้วยน๊ะลองไปเข้าเว็ปไซด์เทศบาลเมืองมาบตาพุดดูซิ

ปลา - pla_aon18 at hotmail.com
27/11/2009 - 11:29 - 118.172.245.xx

00137-1 No. 6

อยากสอบเปลี่ยนสายงาน นวก.สุขาภิบาล นวก.สาธารณสุข นวก.ส่งเสริมสุขภาพ ทราบแล้วรบกวนโทรบอกด้วย 089-7984260

tery - tery2006-1 at hotmail.com
15/02/2010 - 19:24 - 58.147.31.xx

00137-1 No. 7

ครายเค้าจะไปบอก แกล่ะ  เชอะๆๆๆ

 

ทำตัวให้มันดีๆหน่อยนะ  อย่ามาก เกทไหม?moo - kritsana_kook at hotmail.com
25/04/2010 - 01:04 - 118.172.34.xx

00137-1 No. 8

สอบเปลี่ยนสายงาน นวก.สุขาภิบาล รบกวนบอกด้วยครับ

fivepit@hotmail.comfive - fivepit at hotmail.com
12/01/2011 - 12:35 - 180.180.59.xx

00137-1 No. 9

กรุณาบอกด้วยหน่อยนะคะสอบเปลี่ยนงานระดับ 3 ที่จ.ใดขอขึ้นบัญชีเฉยๆคะ ขอบคุณที่กรุณารุจิรดาภา - a.dapa at hotmail.com
10/04/2011 - 18:30 - 61.19.66.xx

00137-1 No. 10


หน้า : 1 2