00238-1PHP infoBoard V.7 Plus
เทียบวุฒิทางสังคมศาสตร์

จบ สาธารณสุขศาสตร์ ทั้ง ป.ตรี และโท ถือเป็นวุฒิทางสังคมศาสตร์ หรือไม่ ขอผู้รู้ตอบหน่อย ขอคุณครับ

กำลังศึกษาอยู่ หาข้อมูลก่อนโอนเข้าท้องถิ่นonekome - onekome at hotmail.com
30/09/2009 - 19:12 - 118.172.90.xx

 


(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)บุคลากร - express at hotmail.com
1/10/2009 - 08:58 - 222.123.114.xx

00238-1 No. 1

โพสต์ไม่ขึ้น แอดมิน แก้ไขด่วน โปรแกรมมีปัญหาครับ

pid - p at hotmail.com
3/10/2009 - 09:10 - 222.123.53.xx

00238-1 No. 2

ปริญญาทางสังคมศาสตร์
๑.ปริญญาทางบริหารธุรกิจ ๑๑.ปริญญาทางนิติศาสตร์
๒.ปริญญาทางศิลปศาสตร์ ๑๒.ปริญญาทางสังคมสงเคราะห์
๓.ปริญญาทางการศึกษา ๑๓.ปริญญาทางสุขศึกษา
๔.ปริญญาทางบัญชี ๑๔.ปริญญาทางพาณิชยศาสตร์
๕.ปริญญาทางเศรษฐศาสตร์ ๑๕.ปริญญาทางพัฒนาชุมชน
๖.ปริญญาทางนิเทศศาสตร์ ๑๖.ปริญญาทางการเงินและการธนาคาร
๗.ปริญญาทางรัฐศาสตร์ ๑๗.ปริญญาทางปรัชญา
๘.ปริญญาทางครุศาสตร์ ๑๘.ปริญญาทางภูมิศาสตร์
๙.ปริญญาทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๑๙.ปริญญาทางจิตวิทยา
๑๐.ปริญญาทางสังคมวิทยา ๒๐.ปริญญาทางอักษรศาสตร์pid - p at hotmail.com
3/10/2009 - 09:13 - 222.123.53.xx

00238-1 No. 3

1. ผมจบบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาการจัดการทั่วไป  สามารถสมัครสอบ นักวิชาการศึกษา 3 ได้หรือไม่(ทั้ง ก.พ. และ ก.อบต) ?

2. ถ้าได้ต้องมีวุฒิ ป.วิชาชีพครู ด้วยหรือไม่ ?

3. ผมอยากเป็น นวช.การศึกษา  ครู และขอคำแนะนำในการเรียนต่อ ป.โท บริหารการศึกษา หลักสูตร 1 ปี ด้วยครับ ว่าเรียนหรือไม่เรียนดีครับและมีโอกาสเติบโตในสายงานนี้หรือไม่ ?

 

 p - khundit at hotmail.com
29/12/2009 - 09:13 - 125.25.90.xx

00238-1 No. 4


หน้า : 1