00323-1PHP infoBoard V.7 Plus
การใช้วุฒิ ป.โท ปรับเลื่อนระดับ

บรรจุเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร3 เมื่อวันที่ 2 ก.พ.47 จะปรับเลื่อนระดับ6 เดือน ก.พ.53 นี้ เพิ่งเรียนจบ ป.โท จะสามารถนำวุฒิมาปรับเลื่อนระดับได้หรือเปล่าค่ะ

วาริน - warinya2008 at hotmail.com
25/12/2009 - 10:03 - 125.26.14.xx

 

การใช้วุฒิ ป.โท สามารถลดระยะเวลาได้ 4 ครั้งสำหรับท้องถิ่นคือ

1.ตอนคุณบรรจุเป็น ระดับ 3 ลดระยะเวลา 1 ปี เป็น ระดับ 4

2.คุณเป็นระดับ 4 ลดระยะเวลา 1 ปี เป็น ระดับ 5(แต่เงินเดือนต้องถึงขั้ต่ำด้วย)

3.คุณเป็นระดับ 5 ลดระยะเวลา จาก 6 ปี เหลือ 4 ปี เป็น ระดับ 6 โดยเงินเดือนต้องได้ 11350 ในปีงบประมาณ ที่ผ่านมาด้วย

4.การใช้ ป.โทครั้งสุดท้ายคือการลดระยะเวลาของสายบริหารจาก 4 ปี เหลือ 3 ปี

กรณีของคุณ เหลือ 1 ครั้ง แต่คุณต้องเปลี่ยนสายงานเป็นสายบริหารก่อนถึงมีสิทธิ์ใช้นะครับ สอบเป็นหัวหน้าสำนักปลัด หรือ หัวหน้ากองการวิชาการและแผนงาน ครองตำแหน่งไป 3 ปี แล้วใช้วุฒิ ป.โท ลดระยะเวลา ได้ 1 ปี เป็น ระดับ 7 ได้ครับ

 

 วิชาการสมาคมฯ - nom2513 at gmail.com
28/12/2009 - 10:16 - 125.26.64.xx

00323-1 No. 1

ให้คุณดูมาตรฐานกำหนดตำแหน่งก่อนนะครับ โดยเฉพาะ จาก 5 ไป 6

1. 3 4 2 5 . . 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานทะเบียน งานบัตรประจำตัวประชาชน หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 หรือ

3

2 4 . . 4 โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานทะเบียน งานบัตรประจำตัวประชาชน หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1สงกรานต์ - jj-anakin at hotmail.com
28/12/2009 - 13:43 - 124.157.221.xx

00323-1 No. 2

บรรจุเป็นนักวิชาการศึกษา ระดับ๓ จะจบโทธันวาคมปัจจุบันอยู่ระดับ ๔สามารถนำวุฒิ ป.โทมาปรับลดระยะเวลาเพื่อเลื่อนระดับ ๖ ได้หรือไม่คะ

สุพรรษา ทองคุ้ม - supansa200926 at HOTMAIL.COM
14/01/2010 - 10:25 - 203.113.20.xx
แก้ไขคำถามค่ะ เป็นนักวิชาการศึกษา จะเลื่อระดับ5 เอนเมษายน 53 นี้ จะจบโท ธันวาคมสามารถจะนำวุฒิ ป.โท มาปรับลดระยะเวลาเพื่อเลื่อนเป็น ระดับ 6 ได้ไหมคะ และจะเป็นหัวหน้าส่วนการศึกษาได้อย่างไร อยากทราบหลักเกณฑ์คุ่ขอขอบคุณค่ะ
สุพรรษา ลบ -
14/01/2010 - 10:29 - 203.113.20.xx

00323-1 No. 3

ดิฉันก็มีเรื่องรบกวนอย่างนี้ค่ะ คือ บรรจุครั้งแรกตำแหน่ง จพง. ธุรการ2 ปี 47 ปี 1 ธค.49 ปฏิบัติงานในตำแหน่ง จพง.ทะเบียน ปัจจุบัน ครอง จพง.4 จะปรับเลื่อนระดับ เป็น 5  12 มีค.53 จบ ป.โท ทางรัญศาสตร์ เมื่อ 15 มิย. 52 อยากทราบว่า จะใช้ ป.โท ปรับเลื่อนเป็น 6 ได้เมื่อไหร่คะ และดำเนินการอย่างไรบ้าง ขอบพระคุณค่ะที่ให้คำแนะนำ

ปิยะกุล - piyakul-1 at hotmail.com
25/02/2010 - 15:11 - 125.26.152.xx

00323-1 No. 4

ดิฉันบรรจุระดับ3 เดือนพ.ค.51พึ่งได้วุฒิป.โทเดือนกุมภาพันธ์ 53  เงินเดือนของดิฉันจะได้รับ9,700เลยไหมค่ะหรือว่าจะต้องคอยขึ้นระดับ4ก่อนแล้วถึงจะปรับเงินเดือนได้ค่ะรบกวนช่วยตอบหนูด้วนนะค่ะสิริ - siripas1009 at hotmail.com
26/03/2010 - 09:57 - 125.26.235.xx

00323-1 No. 5

เรียนถาม บรรจุระดับ 2 เมื่อธันวา 48 เลื่อน 3 ธันวา 50 และสอบเปลี่ยนสายงานเป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 เมื่อสิงหา 52 และเรียน ป.โท จบแล้ว และปรับ 4 เดือนสิงหา 53 อยากทราบว่าจะปรับ 5 เดือนธันวา 53 ได้หรือไม่ ใช้ระเบียบอะไรnut - ornlok at yahoo.co.th
5/04/2011 - 18:17 - 113.53.112.xx

00323-1 No. 6

ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ระดับ 4 จบ ป.โท มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย สาขารัฐศาสตร์ การปกครอง นำมาปรับลดจากระดับ4ไประดับ5 ได้หรือไม่ 

นักพัฒ - baibua_oho at hotmail.com
25/04/2011 - 15:31 - 118.175.211.xx

00323-1 No. 7

ถูกต้องตามระเบียบหรือไม่กรณี ผลงานเสนอขอลดเวลา เหลือ 3 ปี กรณี ใช้ผลงานในขณะที่อยู่ในห้วงเวลาที่ลาไปศึกษาต่อในเวลาราชการโดยไม่เคยกลับมาปฏิบัติงานเลย โครงการเทศบาลเคลื่อนที่  ธ.ค.52-ก.ย.53  (ลาเรียน มี.ค.53- มี.ค.54 ผลงานที่อ้าง อยู่ในห้วงมึ.ค.53- ก.ย. 53 ทำคำรับรองผลงาน 1 ต.ค.53) รูปภาพประกอบผลงานประทับวันที่ถ่าย พ.ค. 53 .มิ.ย.53  อ้างว่าแบบประเมินใน 1-5 เม.ย.54  ช่วยกรุณาวิจารณ์หน่อยครับ ว่าเป็นอย่างไร ขอบคุณครับ

 
User : ยุติธรรม ยุติธรรม   [แก้ไข]
13/06/2011 - 22:29

00323-1 No. 8

บุคลากร บรรจุ  พ.ย.51 พ้นทดลองงาน เม.ย.52          จบ ป.โท พ.ค.52  เสนอนายกฯ ใช้ ป.โท ปรับรับ        เงินเดือน 9700.- ใน ก.ค.52  รวมเวลาทำงาน  9 เดือนเอง  ปัจจุบัน บุคลากร 5 ครึ่งแล้ว  เป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่ หากไม่ถูกต้อง วิธีแก้ไขเป็นอย่างไร

 
User : ยุติธรรม ยุติธรรม   [แก้ไข]
13/06/2011 - 22:38

00323-1 No. 9

โครงการ 5 ส  ปี 52 ใช้ งบ 500000  แต่ว่าไม่ผ่านการตรวจประเมินโครงการ  ปี 54 มีการนำโครงการดังกล่าวมาใช้เป็นผลงานเพื่อขอลดระยะเวลาของ หน.กอง จาก 4 ปี เหลือ 3 ปี โครงการ ตั้งแต่ปี 52 แต่ทำแบบประเมินความพึงพอใจเมื่อ เม.ย.54 นี้เอง  มีแต่รูปภาพกวาดพื้นกวาดถนน กวาดผนังอาคาร ประกอบผลงาน ทำอย่างนี้ท่านเป็น ก.จว.ทางอีสาน ท่านจะผ่านให้หรือไม่ครับ
User : ยุติธรรม ยุติธรรม   [แก้ไข]
13/06/2011 - 22:55

00323-1 No. 10


หน้า : 1 2