00332-1PHP infoBoard V.7 Plus
ขอแบบประเมินบุคคลและผลงาน

ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ ระดับ 5  จะประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อเลื่อนระดับ 6ว แต่ไม่มีตัวอย่างดูดิฉันจะรบกวนขอตัวอย่างแบบประเมินบุคคลและผลงานเพื่อประเมิน เป็นระดับ 6วสุชาดา - somsaen2008 at hotmail.com
7/01/2010 - 13:32 - 112.142.18.xx

 

แบบประเมิน ระดับ 6 ว จะอยู่ท้ายประกาศ กทจ.ของแต่ละจังหวัดนะครับ ถ้าจะดูตัวอย่างขอแนะนำว่าให้ไปขอดูท้องถิ่นจังหวัดที่สังกัดนะครับ จะได้ทำเป็นแนวเดียวกัน และผ่านได้พิจารณาได้ง่ายๆ เนื่องจากปัจจุบัน ท้องถิ่นจังหวัด แต่ละแห่ง มีมาตรฐานการพิจารณาผลงานอาจจะแตกต่างกันไป บนมาตรฐานเดียวกัน...อนุกรรมการฝ่ายวิชาการ - nom2513 at gmail.com
8/01/2010 - 14:44 - 125.26.65.xx

00332-1 No. 1


หน้า : 1