00390-1PHP infoBoard V.7 Plus
หารือพนักงานจ้างลาพักผ่อน

อยากทราบว่า พนักงานจ้างทั่วไปลาพักผ่อนได้มั้ยครับ เพราะระเบียบการลาของพนักงานจ้าง ( ไม่ได้บอกว่าเป็นภารกิจหรือทั่วไป ) บอกว่าให้ใช้ของพนักงานเทศบาลมาใช้โดยอนุโลม เมื่อก่อนไม่มีคนสังเกตุ แต่ตอนนี้มีคนขอลาพักผ่อนตามสิทธิที่คิดว่าลาได้ หรือว่าเป็นดุลยพินิจของผู้บริหารในการลานั้น เกรงว่าปัญหาคือ

1. พนักงานจ้างทั่วไปเช่น เก็บขยะ กวาดถนน ลาพักผ่อนพร้อมกันหลาย ๆ คน งานก็จะยุ่ง ไม่มีคนแทน

2. ถ้าไม่ให้ลา เพราะอยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหาร พนักงานจ้างไปฟ้องศาลปกครอง นี่ยิ่งยุ่งอีก

ขอผู้รู้แนะนำหน่อยครับ ตัวแทนสมาคมก็ได้  แนะนำดี ๆ ด้วยนะครับ ว่าเหน็บแนมกันไม่เอานะ ขอร้องหละครับเอายังไงดี - saymagootae at hotmail.com
23/02/2010 - 15:19 - 118.172.155.xx

 

พนักงานจ้างทั่วไปปฏิบัติงานครบ8 เดือนขึ้นไป มีสิทธิลาพักผ่อนฯ ได้ครับ แต่จะลาติดต่อกันได้กี่วันอยู่ที่ดุลพินิจของผู้บริหารฯป.รัชพล - rt-101 at hotmail.com
24/02/2010 - 08:28 - 118.175.136.xx
ขอบคุณมากครับ
ผู้ตั้งกระทู้ ลบ -
24/02/2010 - 15:56 - 124.157.238.xx

00390-1 No. 1

พนักงานจ้างทั่วไป จ้างปีต่อปี (ที่จริงก็จ้างคนเดิมนั่นแหละ) แสดงว่า ต้องนับระยะเวลาทำงานครบ 8 เดือนใหม่ทุกปี เริ่มเดือน ต.ค.ของปีนั้น ซึ่งจะมีสิทธิลาพักผ่อนเฉพาะช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปี ใช่หรือไม่ครับเพิ่งนึกได้ - saymagootae at hotmail.com
25/02/2010 - 08:07 - 124.157.238.xx

00390-1 No. 2

ถ้าอ้างอยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหาร โดยไม่มีขอบเขต งั้นก็ให้ลาไปเรียนต่อต่างประเทศสัก 1  ปี หรือ 2 ปี ก็คงได้นะ ชอบตีความกฎหมายโดยใช้ข้างเข้าถูมันก็ยุ่งไม่รู้จบh@hotmail.com - jo at hotmail.com
28/02/2010 - 07:26 - 125.26.156.xx

00390-1 No. 3

ผมว่าชักจะมั่วไปกันใหญ่แล้วนะครับ ก่อนตอบควรเปิดตำรากันก่อนนะครับ ตามประกาศ ก ต่างๆ เรื่องการลาของพนักงานจ้าง เขาให้ลากันได้แต่เฉพาะ ลาป่วย เทานั้นไม่ใช่หรือครับ ลองกลับไปเปิดอ่านดูนะครับการลาของพนักงานจ้าง - sal at hotmail.com
1/03/2010 - 12:00 - 222.123.166.xx
ขอแนะนำให้คุณนั่นแหละ กลับไปอ่านประกาศมาใหม่ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกียวกับพนักงานจ้าง ข้อ 61
นักวิเคราะห์ วิจัย วิจารณ์ ลบ -
3/03/2010 - 15:15 - 125.27.175.xx
ถูกต้องครับ ผมยังไม่อ่านเหมือนกัน ตามข้อ 61 ให้เป็นไปตามพนักงานเทศบาล โดยอนุโลม เปิดดูพบว่า ประกาศทั่วไปของพนักงานเทศบาล ข้อ 358 ลาพักผ่อนได้ต้องบรรจุไม่น้อยกว่า 6 เดือน พนักงานจ้างทั่วไปจ้างปีต่อปี กว่าจะลาพักผ่อนได้ ต้องเดือน เม.ย.เป็นต้นไป เฃียวนา...แต่ถ้าเสนอมาผมก็ไม่อนุญาต
พนักงานจ้างทั่วไป ลาพักผ่อน ลบ -
3/03/2010 - 15:58 - 125.26.61.xx

00390-1 No. 4

ไม่ใจร้ายไปหน่อยเหรอ  พวกพนักงานเทศบาล ยังมีธุระเลย  ทั้ง ๆ ที่งานที่พวกท่านปฏิบัติอยู่ก็สำคัญ ทำไม่ยังมีสิทธิ์ลาได้  แต่พนักงานจ้างทั่วไป (คนงาน) ทำงานที่สำคัญกว่าพนักงานเทศบาลหรือ ถึงลาไม่ได้  เห็นใจกันหน่อยซิขอความเห็นใจ - ohm-99 at hotmail.cob
21/05/2010 - 10:19 - 125.26.4.xx

00390-1 No. 5

ตกลงมีสิทธิ์ลาได้ มั๊ยครับ

kratudrud - junpeth at chaiyo.com
17/06/2010 - 22:24 - 112.142.83.xx

00390-1 No. 6

สรุปแล้วว่าลาได้หรือไม่ได้4444 - 4444 at hotmail.com
6/07/2011 - 16:25 - 182.52.125.xx

00390-1 No. 7

ลาออก ลาได้เลย555 - 5565569 at yahoo.com
16/11/2012 - 10:06 - 125.27.177.xx

00390-1 No. 8

ผมเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จะขอลาป่วยโดยยื่นใบลาป่ายพร้อมกับในที่แพทย์นัด ในปีงบประมาณนี้ผมลาป่วยมาแล้ว 3 ครั้ง  โดยแพทย์จะนัดตรวจ 3 เดือนต่อครั้ง  แต่ปรากฏว่าผมยื่นไปแต่ผู้บังคับบัญชาให้ผมเขียนใบลาเป็นการลากิจแทน  ทั้ง ๆ ที่ผมก็มีสิทธิ์ลาป่วยได้อยู่ตามระเบียบการลา  แล้วจะให้ผมทำยังไงครับ  ตอนนี้ผมไม่ยื่นแล้ว  ผมจะไปพบแพทย์ตามที่แพทย์นัดแล้วจะแนบใบรับรองแพทย์ไปด้วยจะได้ไหมครับ


User : ศิลาชัย ศิลาชัย   [แก้ไข]
25/03/2014 - 15:03

00390-1 No. 9

ผมเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จะขอลาป่วยโดยยื่นใบลาป่ายพร้อมกับในที่แพทย์นัด ในปีงบประมาณนี้ผมลาป่วยมาแล้ว 3 ครั้ง  โดยแพทย์จะนัดตรวจ 3 เดือนต่อครั้ง  แต่ปรากฏว่าผมยื่นไปแต่ผู้บังคับบัญชาให้ผมเขียนใบลาเป็นการลากิจแทน  ทั้ง ๆ ที่ผมก็มีสิทธิ์ลาป่วยได้อยู่ตามระเบียบการลา  แล้วจะให้ผมทำยังไงครับ  ตอนนี้ผมไม่ยื่นแล้ว  ผมจะไปพบแพทย์ตามที่แพทย์นัดแล้วจะแนบใบรับรองแพทย์ไปด้วยจะได้ไหมครับ


User : ศิลาชัย ศิลาชัย   [แก้ไข]
25/03/2014 - 15:04

00390-1 No. 10


หน้า : 1