00530-1PHP infoBoard V.7 Plus
การจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจ่ายเงินเดือนพนักงาน

ด้วยเทศบาลมีรายได้ไม่เพียงพอจ่ายเงินเดือน ตั้งแต่ ก.ค. - ก.ย.53 ว่าจะจ่ายขาดเงินสะสมตามข้อ 90 สอบถามกรมกรมบอกว่าไม่ได้ ต้องขออนุมัติยกเว้นระเบียบต่อผู้ว่าก่อน แต่เทศบาลบางแห่งเขาบอกว่าใช้ได้เลยเขาจ่ายจากเงินสะสมมา 2 เดือนแล้วโดยไม่ได้ขอผู้ว่ายกเว้นระเบียบ เรียนถามนายกสมาคมด้วยครับว่าที่ถูกต้องมีวิธีทำอย่างไร เพื่อจะได้มีงบประมาณจ่ายเงินเดือน กรกฎาคม 53  ขอบคุณครับ

สุรศักดื - surasuk999 at hotmail.com
6/07/2010 - 17:53 - 61.19.66.xx
จริงๆ ระเบียบก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับ ข้อ 88 พูดเรื่อง เงินไม่เข้าให้ นำเงินสะสมมาทดลองจ่ายไปพลางก่อนได้ใน 3เดือนแรก ถ้าเงินเข้าไม่พอคือไม่มีเงินแน่นอนคำนวนแล้วเงินไม่มีแน่ๆๆๆ ก็ใช้ข้อ 90 คือการจ่ายขาดเงินสะสมโดยอำนาจผู้บริหาร เงินเดือนค่าจ้าง สวัสดิการหรือรายจ่ายเกี่ยวกับตัวบุคคล จ่ายได้อยู่แล้วครับ ส่วนที่ สตง.เรียกคืนน่าจะเป็นกรณีท่านนำไปจ่ายรายการอื่นนอกเหนือจากข้อ 90 เช่น ไปซื้อ วัสดุสำนักงาน ซ่อมแซม ซ่อมรถยนต์ ค่าน้ำมัน ค่าไฟฟ้า ซึ่งตัวนี้ต้องเป็นการจ่ายขาดตามข้อ89 การจ่ายขาดเงินสะสมนะครับมันทำได้อยู่แล้ว อยู่ที่ว่าท่านจะจ่ายในอำนาจของใคร เท่านั้นเอง รายจ่ายเพื่อการพัฒนา อำนาจสภาตามข้อ 89 รายจ่ายประจำประเภทสวัสดิการก็อำนาจ นายกฯ ตามข้อ 90 ส่วนข้อ88 คือการทดลองจ่ายเงินสะสมไปพลางก่อน ก็หมายความว่า มันน่าจะมีรายได้เข้าแน่นอนแต่ตอนนี้มันยังมาไม่ถึงแต่จำเป็นต้องจ่าย ถ้าไม่อยู่ในเงื่อนไข สามเดือนแรกก็ยกเว้นระเบียบๆ แต่ถ้าพิจารณาอย่างรอบครอบแล้ว ตั้งงบประมาณๆไว้แล้ว แต่เงินไม่เข้าแน่นอนทำอย่างไรก็ไม่เข้าหรือเข้าก็ไม่พอ ก็จ่ายขาดไป สำหรับค่าเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการก็ข้อ 90

ผมแนบรายระเบียบมาให้ดูด้วยนะครับ แต่ละทีไม่น่าจะปัญหาเดียวกัน บางคนอาจจะมีรายได้มาแต่มาไม่ทัน ทำให้เงินขาดบัญชีในบางช่วงเวลา(จ่ายล้ำเงินสะสม) ตัวนี้อันตราย เจ้าหน้าที่งบประมาณ ดูวิเคราะห์งบประมาณอย่างใกล้ชิดวันต่อวันในช่วงนี้ ส่วนบางแห่ง คิดอย่างไรก็ไม่มีเงิน ถึงเงินเข้าอย่างไรก็ไม่พอ เพราะท่านเล่นนำเงินไปทำโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหมดแล้ว ถึงเงินเข้ามาก็ไม่พอจ่ายเงินเดือน แต่ไม่เกินงบประมาณที่ตั้งจ่ายไว้ แต่เงินเข้าไปถึง ปัญหาแต่ละทีไม่เหมือนกันครับต้องพยายามอ่านศึกษาระเบียบและหนังสือสั่งการนะครับ

ระเบียบการเงิน 47

http://www.local.moi.go.th/law027.pdf

ระเบียบเพิ่มเติม ฉ.2

http://www.local.moi.go.th/law033.pdf


กรรมการฝ่ายวิชาการ ลบ -
9/07/2010 - 17:49 - 125.26.202.xx

 

ไม่ได้ครับเพราะไม่ได้ใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ แก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนต้องยกเว้นระเบียบหกหก - noa007 at gmail.com
6/07/2010 - 20:21 - 180.180.186.xx

00530-1 No. 1

จ่ายได้ตาม ระเบียบ มท.(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 

ข้อ ๙๐ กรณีที่งบประมาณรายจ่ายประกาศใช้บังคับแล้ว มีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะจ่ายหรือไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนั้นไว้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายขาดเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นในกรณีดังต่อไปนี้

() รับโอน เลื่อนระดับ เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น

() เบิกเงินให้ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เลขานุการ

ผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีสิทธิ

ได้รับเงินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ตลอดจนลูกจ้างซึ่งมีสิทธิได้รับเงิน

อื่นตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ในระหว่างปีงบประมาณ

() ค่าใช้จ่ายตาม () และหรือ () ให้ถือเป็นรายจ่ายในปีงบประมาณนั้น

เล่ม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๒ ง  ราชกิจจานุเบกษา  ๒๖ มกราคม ๒๕๔๙phaumsak - phaumsak at yahoo.com
6/07/2010 - 22:08 - 117.47.80.xx
ระเบียบบอกชัดเจนครับว่า
โดยได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) รับโอน เลื่อนระดับ เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น

ระเบียบไม่บอกไว้เลยว่า ตั้งจ่ายไว้แต่เงินมีไม่พอ กรณีพนักงาน ลูกจ้างเป็นการจ่ายเงินเดือนปกติฉะนั้นจึงไม่ได้
แต่ถ้ารับโอนมา ขึ้นขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับ ส่วนเกินส่วนนี้ถึงใช้ได้
ตีความไม่เป็นเลยหรือไงครับกฎหมายวางไว้ชัดเจน
นักกฎหมาย ลบ -
15/07/2010 - 08:47 - 61.19.66.xx

00530-1 No. 2

ระเบียบบอกให้จ่ายได้ท่านจะยกเว้นไม่ให้จ่ายหรืออย่างไร ท่านปลัดท่าน ผอ. คลัง ช่วยอธิบายเด็กหน่อยครับ

เธียรเมฆ  รองปลัดเทศบาลตำบลจันดีเธียรเมฆ - tian_13 at windowslive.com
7/07/2010 - 09:58 - 58.147.52.xx

00530-1 No. 3

 ยืนยันอีกคนว่า  ไม่ได้
 ต้องขอ ผวจ.


ผ่าน - .... at email.com
7/07/2010 - 10:01 - 124.157.168.xx
ต้องขออนุมัติผู้ว่าฯยกเว้นระเบียบฯ
ลบ -
7/07/2010 - 14:12 - 118.172.161.xx
คุณไปอยู่ไหนมา เขามีระเบียบให้จ่ายได้ อ่านเป็นหรือเปล่า เขาก็ลงระเบียบให้อ่านแล้วนี่ เฮ้อ สงสารคน อปท.ที่คุณอยู่จริง ๆ
คนท้องถิ่น ลบ -
12/07/2010 - 16:19 - 117.47.40.xx

00530-1 No. 4

ทำไมจะจ่ายไม่ได้ จ่ายมาแล้วไม่รู้เท่าไหร่

ปลัด25พค42 - pol2506 at hotmail.com
7/07/2010 - 14:13 - 125.26.57.xx
จ่ายไม่ได้เนื่องจากได้ตั้งงบประมาณไว้แล้วก็อยากนำเงินไปใช้จ่ายอย่างอื่นหมดทำไหมช่วยไม่ได้ ที่ว่าจ่ายไปเยอะแล้วนะ สตง.คงยังมิได้ตรวจสอบ หรือเป็นพวก อบต.ที่ สตง.ไม่เคยเข้าตรวจสอบเลย 5 ปี ตรวจสักครั้งหนึ่ง หรือจังหวัดมาตรวจสุ่มจ้างก็ไม่เจอ เพราะสุ่มตรวจไม่ได้ตรวจละเอียด
ลบ -
15/07/2010 - 09:49 - 118.172.157.xx
คุณคงไม่รู้ว่า25 พ.ค.2542 คือการเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล เทศบาล สตง ตรวจทุกปี ที่สำคัญต้องตอบด้วย ระเบียบกฎหมาย ไม่ใช้ตอบด้วยความรู้สึก
ป..... ลบ -
15/07/2010 - 11:14 - 125.26.61.xx
ผมโทรสอบถามหารือกรมฯ หน.ฝ่ายบัญชีและระเบียบการคลัง(คุณสรัญญาฯ)ท่านบอกว่าจะจ่ายขาดตามข้อ 90 ไม่ได้ท่านอธิบายข้อ 90 ว่าเป็นกรณีรับโอนเลื่อนระดับหรือสิทธิอย่างอื่นที่ไม่ได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติประจำปีแต่ไม่ใช่กรณีจัดทำเทศบัญญัติตั้งไว้แล้วเงินเดือนทั้งปีแต่รายได้ณ ก.ค.53 เข้าไม่พอจ่าย ท่านให้ขอยกเว้นต่อผู้ว่า ท่านยังให้โทรไปถามงานงบประมาณ สถ.ผมโทรไป เขาก็ตอบให้ขอยกเว้นผู้วาเหมือนกัน สุดท้ายผมกลับมาทำเรื่องขอยกเว้นต่อ ผวจ.ศก.จังหวัดบอกว่าไม่ต้องขอยกเว้นระเบียบ ใช้ ข้อ 90 เป็นอำนาจนายกส่งหนังสือกลับมาเฉยๆ ไม่ได้ตอบเป็นหนังสือ ตอนนี้ผมเลยงงไม่รู้จะทำอย่างไร ผมว่ามาพิจารณาดูดีๆ เราเข้าใจระเบียบข้อนี้ผิดไปหรือเปล่า อ่านดูดีๆ มันน่าจะมีความหมายเหมือนที่กรมบอกผม เพราะเขาเป็นผู้รักษาการตามระเบียบ พวกเราช่วยกันระดมความคิดเห็นให้มันกระจ่างหน่อยครับ ใครมีแนวปฏิบัติที่อ้างอิงได้ ช่วยอนุเคราะห์หน่อยครับ จะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง เพราะเรื่องเงินเรื่องทองมันเสี่ยงครับ
สุรศักดิ์ สิมาขันธ์ ลบ -
15/07/2010 - 12:57 - 61.19.66.xx
ผมเคยไปอบรม การจัดทำแผน การพัสดุ การเงินและบัญชีทางการศึกษา วันที่ 7 - 12 มี.ค.53 พอดีมีปัญหาเรื่องนี้เหมือนกันจึงถามวิทยากร ท่านก็บอกว่าไม่ได้
3i ลบ -
15/07/2010 - 14:15 - 61.19.66.xx
เมื่อปีที่ผ่านมา สตง.เข้ามาตรวจเทศบาลผม เขาถามว่า คุณจะใช้ระเบียบ ตาม (1) หรือ (2) กันแน่ ถ้าใช้(1) คุณผิด ถ้าคุณ(2)ก็ไม่ผิด เพราะเป็นการเบิกตามสิทธิ์ ก็ขอฝากทุกคนช่วยกันคิดดู
ป........ ลบ -
19/07/2010 - 16:08 - 125.26.56.xx

00530-1 No. 5

จ่ายไม่ได้นะค่ะ เทศบาลเคยได้จ่ายไป ถุก สตง.ทักท้วง

และให้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงด้วย

เมื่อปีงบประมาณ 2552กนกวรรณ - doktantawan at windowslive.com
7/07/2010 - 14:57 - 119.42.77.xx

00530-1 No. 6

เทศบาลได้จ่ายไปในกรณีรายได้มีไม่เพียงพอ สตง.ให้เหตุผลว่า การจ่ายขาดดังกล่าวไม่เกี่ยวกับการบริการชุมชนและสังคม หรือเป็นการเพิ่มพูนรายได้ของเทศบาลเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนและมิใช่ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรับโอน เลื่อนระดับ เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานฯหรือเบิกเงินให้ผู้บริหารท้องถิ่นฯซึ่งมีสิทธิได้รับเงินตามกฏหมายการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนลูกจ้างซึ่งมีสิทธิได้รับเงินอื่นตาม กฏหมาย ระเบียบ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการฯในระหว่างปีงบประมาณ ตามระเบียบฯ เบิกจ่ายฯ พ.ศ.2547ฉบับที่2(พ.ศ2548) ข้อ89 และข้อ 90 และนี่คือ ข้อความที่สตง.ทักท้วง สุท้ายก็ให้ตั้งคณะกรรมการสอบฯตามควรแก่กรณีที่มีการอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมกนกวรรณ - doktantawan at windowslive.com
7/07/2010 - 15:28 - 119.42.77.xx

00530-1 No. 7

เจ้าหน้าที่กรมคนไหนบอกว่าจ่ายไม่ได้ ขอชื่อหน่อยดิ โง่ ๆ อย่างนี้เอามาปกครองท้องถิ่นได้อย่างไร อ่านระเบียบไม่ออกหรืออย่างไร พวกเราทำตามระเบียบนะไม่ได้ทำตามคำพูดของเจ้าหน้าที่ในกรมโง่ ๆ เพราะระเบียบบอกว่าให้จ่ายได้ ก็ต้องจ่ายได้ซิ คนถามก็หัดคิดเองบ้างนะ ดูระเบียบแล้วว่าจ่ายได้ก็ต้องจ่ายได้ อย่าไปเชื่อคำพูดที่ไร้สาระไม่ยึดหลักการตามกฎหมาย เข้าคุกง่าย ๆ นะครับปลัดเมือง - pweo at woie.com
7/07/2010 - 17:43 - 117.47.12.xx

00530-1 No. 8

คำตอบของท่านที่ 6 และ 7 ผมขอบอกว่าท่านตอบคำถาม สตง.ไม่ได้มากกว่า ที่ท่านได้กล่าวมานั้นมันก็ใช่แต่มันนำมาใช้กับกรณีเงินเดือนและเงินต้องจ่ายตามสิทธิของข้าราชการไม่ได้ สิ่งที่ท่านกล่าวอ้างนั้นมันเป็นเรื่องทำนองว่าหากนำเงินมาใช้จ่ายในกิจการอื่น ๆ เช่น ซื้อของเข้าสำนักงานเล็กน้อย ๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่นต่างหากที่จ่ายขาดเช่นนั้นไม่ได้ ไม่ได้รวมถึงการจ่ายเงินเดือนหรือสวัสดิการตามกฏหมายสักกะหน่อย  หากท่านจ่ายคืนหลวงไปแล้วก็ถือว่าเสียค่าโง่ให้แก่ สตง.ไปก็แล้วกันนะ เพราะที่เทศบาลผมก็เคยเจอ สตง.เรียกอย่างนี้เหมือนกัน แต่ผมไม่ยอม สตง.หรอกครับ ผมได้แสดงระเบียบที่สามารถจ่ายขาดเงินสะสมได้โดยไม่ต้องเข้าสภามาแสดงต่อ สตง.ก็ทำให้ สตง. จ๋อยไปเหมือนกัน และผมยังบอก สตง.อีกว่าหากให้ผมส่งคืนทั้งที่กฏหมายไม่ได้ให้ส่งคืน หากเกิดความเสียหายแก่ผมในภายหลังขอให้ สตง.ที่เรียกเงินคืนรับผิดชอบทางวินัยและแพ่งกับผมด้วย ซึ่งสตง.ก็ไม่กล้า...

ปลัดเทศบาล - 8dikdi at ie,d.com
7/07/2010 - 17:51 - 117.47.12.xx

00530-1 No. 9

 

เรียนพี่น้องผองเพื่อนชาวเทศบาล

ถ้ามันยุงยากนัก ก็ให้ผู้บริหารทำญัตติขอจ่ายขาดสะสมเข้าสู่สภาเทศบาล  เสร็จแล้ว ก็ให้สภาอนุมัติให้  ถ้ามีปัญหา ก็ให้สภาเทศบาลฟัดกับหน่วยงานที่มีปัญหา

ถ้า สตง.จะเรียกเงินคืน หรือหน่วยใดอ้างว่าไม่ได้ ก็ให้มาว่ากับสภา มีสภาเทศบาลก็หัดใช้สภาให้เป็นประโยชน์บ้างครับ  อย่างน้อยๆ ถ้าเกิดปัญหา ส.ท. เขาไม่ยอมง่ายๆ หรอก  ลุยถึงศาลปกครองแน่  รัฐธรรมนูญปี 50  มาตรา 281 , 282 นี่  มีไว้ทำไมครับ

      ที่เทศบาลเมืองยโสธร นี่ ฝ่ายสภาเขายินดีให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายครับ  บทพระเอก บทสุภาพ เราให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายประจำเล่น  แต่บทผู้ร้าย หรือบทที่จะต้องปะทะนี่ สภาเขาชนครับ ..อ้อ ไม่ไช่มีแต่ผม นะครับ  ส.ท. ท่านอื่นๆเขาก็เต็มที่ เพียงแต่เขาไม่แสดงตัวแค่นั้น 

      นึกถึงเรื่องนี้ ก็รู้สึก เสียดาย ประเด็นเรื่องเงินอุดหนุน ที่ ส.ท.ท. พยายามสู้กับรับาล แต่สู้ไม่ได้  ทั้งๆที่ ส.ท. เขาบอกว่า งานนี้ ต้องดึง ส.ท. เขา มาลุยด้วย

บทหนักๆ  บทปะทะ ให้ ส.ท. เขาเล่น  อีกอย่าง ส.ท. ทั่วประเทศ ตั้ง 25.000 คน นี่คิดว่า   สมองพวกเขากลวง  มากหรือไง  มีแต่นายกกับปลัดเท่านั้นเหรอที่ทำงานเป็น  แล้วเป็นไง...พอเงินไม่เข้า ก็ไปโทษ รัฐบาล จริงๆ ผมว่า  ผู้บริหาร ส.ท.ท. ฝีมือยังไม่ถึงขั้น เปิดโอกาสดึง ส.ท. ที่เก่งๆ  เข้าไปสมทบ  ป่านนี้ เรื่องเงินอุดหนุนที่โดนตัด  ได้เสียไปนานแล้วครับ  ยังไม่รวมเรื่องแนวคิดดีๆ ที่จะพัฒนาวงงานเทศบาล  ทุกวันนี้ ส.ท. ส่วนหนึ่ง เขาโจมตี  ผู้บริหาร ส.ท.ท. ว่า  ถนัดแต่ขอเงินจากเทศบาลต่างๆ ตั้งมาตั้ง 50 ปี แล้วยังเลี้ยงตัวเองไม่ได้ ถ้า ส.ท. เขาเป็น กรรมการบริหาร ส.ท.ท.  ป่านนี้งดเก็บค่าบำรุงครับ..ดีไม่ดี  หาเงินเป็นรายได้ให้เทศบาลต่างๆด้วย   ก็ขอฝาก ผู้บริหาร สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทยว่า  มีโอกาสจัดสัมมนา แนวทางพัฒนาวงงานเทศบาล  ได้โปรดเชิญตัวแทน ส.ท. เขาไปแสดงวิสัยทัศน์ บ้างนะครับ  เผื่อวงการเทศบาล  จะได้เจริญกว่าที่เป็นอยู่

      และอีกอย่าง ข้อสังเกตของผม เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน ส่วนใหญ่ มักจะยึดติดและให้ความสำคัญ ต่อ ประกาศ กฎ ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ  แทนที่เราควรจะคำนึงถึงศักดิ์ของกฎหมายให้มาก เช่น ดูรัฐธรรมนูญ  ดูพรบ.  แล้ว ค่อยมาที่ กฎ ระเบียบ ประกาศต่างๆ  ซึ่งถือว่ามี ศักดิ์ รองๆ ลงมา  ถ้ารัฐธรรมนูญ ให้อำนาจลุยเลยครับ  เท่าที่ผม ทราบมา  หลังๆมานี้  เวลามีข้อพิพาทขึ้นศาลปกครอง หน่วยงานผู้คุมกฎ แพ้คดี บ่อยๆครับ  และอีกประการผมอยากปลุกให้ชาวสภาเทศบาลทั่วประเทศ  สร้างวัฒนธรรมใหม่ ให้ความสำคัญต่อกฎหมาย ระเบียบ ต่างๆ ให้มาก  สามารถเป็นที่พึ่งของบุคลากรฝ่ายต่างๆ ของเทศบาลได้

หากจำเป็นก็ต้อง ลุย ต้องชน  กับ หน่วยงานที่คุมกฎล่ะครับ  จะให้ ปลัด ให้ท่าน ผอ. ทั้งหลายไปชนกับ กรมส่งเสริม หรือหน่วยงานผู้คุมกฎทั้งหลายคงจะยาก  ถ้า จะมี ก็คงจะน้อย  ฝ่ายสภา  คือ ท่าน ส.ท. ทั้งหลายนี่แหละเหมาะที่สุด  จากประสบการณ์ ของผม   ถ้า เราแม่น  และสุจริตใจ  ก็ไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรนี่ครับ

                           ขอแสดงความนับถือ

                         นายสุขกาย  สุริยะโรจน์

                   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองยโสธรนายสุขกาย สุริยะโรจน์ - sukkaisuriya at hotmail.com
7/07/2010 - 18:44 - 125.26.200.xx

00530-1 No. 10


หน้า : 1 2