00614-1PHP infoBoard V.7 Plus
ขึ้นเงินเดือนข้าราชการอื่นๆ 5% ข้าราชการครู 8% 1 เม.ย. (ไม่เกี่ยวข้าราชการท้องถิ่น)

นางเบญจวรรณกล่าวว่า นอกจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุแล้ว ในวันที่ 1 เมษายน 2554 จะมีการปรับฐานเงินเดือนข้าราชการทุกประเภททั้งข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร ครู อัยการ ศาล รัฐสภา รวมถึงข้าราชการบำนาญ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ร้อยละ 5 ภายใต้งบประมาณ 1.3 หมื่นล้านบาท แต่เป็นเพียงการปรับเพื่อรักษาระดับรายได้เท่านั้น เพราะในช่วงปี 2550-2552 อัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ร้อยละ 4.5
โดยอัตราบรรจุผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จะอยู่ที่ 8,700 บาท/เดือน จากเดิม 7,940 บาท ระดับปริญญาโทอยู่ที่ 11,000-12,000 บาท/เดือน จากเดิม 9,000 บาทเศษ/เดือน และระดับปริญญาเอกอยู่ที่ 16,000 บาท/เดือน จากเดิม 13,000 บาท/เดือน ถือเป็นการปรับขึ้นอัตราเงินเดือนแรกบรรจุประมาณร้อยละ 10


ข้าราชการท้องถิ่น - podder_keng at hotmail.com
22/09/2010 - 11:39 - 125.26.205.xx
สมน้ำหน้า อดให้ตาย
I... ลบ -
22/09/2010 - 11:54 - 125.26.56.xx
เขาบอกว่า ขรก.ท้องถิ่นมีโบนัสที่เยอะกว่าหน่วยงานอื่นอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องขึ้น
เรามาเอาโบนัสแทนดีกว่า 3 - 5 เท่า
. ลบ -
22/09/2010 - 11:57 - 61.19.66.xx

 

     ขอเรียนตามหลักที่ผ่านมา เมื่อมีการปรับฐานเงินเดือนข้าราชการพลเรือน(กพ.)พนักงานและข้าราชการส่วนท้องถิ่นมีความยึดติดอยู่กับ  กพ. ก็จะได้รับการปรับฐานทุกครั้ง ซึ่งครังนี้ก็คงจะได้รับการปรับฐาน 5 % เช่นเดียวกัน และคุณเบญจวรรณก็ไม่เคยพูดว่า พนักงานและข้าราชการส่วนท้องถิ่นไม่เกี่ยว

    ผมจึงบอกให้เราใจเย็น ๆ พูดโดยเหตุผล ผมยังมั่นใจว่าได้ปรับแน่นอน ฝ่ายวิชาการทราบแล้วช่วยหาข้อมูลตอบด้วยครับ  

     (โบนัสที่ได้รับส่วนมากจะเป็น อบต. และเทศบาลขนาดเล็กเทศบาลใหญ่ ๆ ส่วนมากจะไม่ได้โบนัส เทศบาลผมไม่เล็กไม่ใหญ่ ไม่ได้มา 3 ปีแล้วครับ)เธียรเมฆ - tian_ at windowslive.com
22/09/2010 - 13:40 - 58.147.53.xx

00614-1 No. 1

พยายามศึกษาระเบียบหน่อยครับ

เขาก็เขียนไว้ชัดเจนว่า

พนักงานส่วนท้องถิ่นจะต้องได้รับสิทธิไม่น้อยไปกว่าข้าราชการพลเรือนหรือข้าราชการอื่น

ดังนั้น  เรารอให้  ก.พ. ปรับฐานเงินเดือนเสร็จ

เราก็ปรับตาม  ก็เท่านั้น

เพียงแต่วิธีการของเราจะเป็นยังไง

ที่แน่ๆ  กรมฯ  ก้เคยมีหนังสือ  ประชาสัมพันธ์แล้วว่า

ปรับขึ้นแน่นอน   เพื่อ  ก.พ.  เขาปรับเสร็จผอ.กองฯ - xxxx at xxx.com
24/09/2010 - 11:50 - 125.26.222.xx

00614-1 No. 2

ในเมื่อบอกว่าเราได้ไม่ต่ำกว่า ก.พ. แต่ที่ผ่าน ๆ มา อปท.ได้หลัง ก.พ.มาโดยตลอด ดังนั้น ก.กลางพวกเราก็ควรให้พวกเราได้รับสิทธินั้นย้อนหลังตั้งแต่วันที่ ก.พ. อนุมัติด้วย จะได้แฟร์ ๆ ว่า เรานั้นได้สิทธิไม่น้อยไปกว่า ก.พ.

     ถามว่าที่ผ่าน ก.กลาง อปท.ของพวกเราให้ความสำคัญกับพวกเราจริงจังหรือไม่ ช้าตลอดเลย เช่น ขีดบนบ่าอยากถาม ก.พ.บรรจุใหม่ซี 3 ใส่ได้ 3 ขีด แต่ อปท.ซี 3 4 ใส่ได้ 2 ขีด หรือเงินเดือนระบบแท่งทั้ง ๆ ที่แท่งดีกว่าแต่ก็ยังไม่ยอมให้อปท.ใช้แท่งเหมือนก.พ.   ด้านวินัยก็เหมือนกัน ก.พ.บอกว่าต้องคดีอาญาและต้องวินัยร้ายแรงก็ได้รับเงินการขึ้นเงินเดือน แต่ อปท.เราล่ะ จ้างให้เงินเดือนก็ไม่ขึ้นหากการสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้นบางคนสอบ 5 ปีก็ยังไม่เสร็จ เงินเดือนก็ไม่ได้แย่กว่า ก.พ.ไหมครับ นี้เป็นเพียงตัวอย่างเล็ก ๆ เท่านั้นปลัด อปท - idki at lkd.com
25/09/2010 - 10:38 - 203.158.192.xx

00614-1 No. 3

อยากทราบการปรับวุฒิและปรับฐานเงินเดือนตามวุฒิครับคือ ผมเรียนจบป.โทก่อนบรรจุ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ทราบมาว่า อปท.สามารถปรับวุฒิและปรับฐานเงินเดือนได้ถึงแม้จะจบมาก่อนบรรจุก็ตาม ซึ่งผมก็ทราบจากเพื่อนครูด้วยกันว่าสามารถทำได้ จริงแค่ไหนและยืนยันจากระเบียบหรือคำสั่งใด ผู้ใดทราบกรุณาตอบด้วย ขอบคุณครับ

ครูต๋อง - anuraksriboon at yahoo.com
28/02/2011 - 16:14 - 182.52.188.xx

00614-1 No. 4

คำว่าข้าราชการทำไมต้องแยกว่า เป็นครู หรืออะไรก็ชั่งในเมื่อข้าราชการต่างมีหน้าที่เหมือนกันคือรับใช้ประเทศและต่างคนต่างมีหน้าที่ที่ต้องพัฒนาแต่แตกต่างกันไป ถามว่าครูพัฒนาคน แต่ข้าราชการหน่วยงานอื่นไม่สำคัญหรืออย่างไรในเมื่อก็พัฒนาเหมือนกันแต่แตกต่างกันไป คือการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ถามว่าข้าราชการหน่วยงานอื่นไม่สำคัญหรืออย่างไร การขึ้นเงินเดือนถึงแตกต่างกันในเมื่อครูต่างก็มีเงินประจำตำแหน่งกันแทบทุกคนอยู่แล้ว ข้าราชการอื่นๆ ก็ต้องมีค่าครองที่เหมือนกันยิ่งทุกวันนั้ ข้าวของแพงขึ้น แต่เงินเดือนเพียงน้อยนิดจะอยู่ได้อย่างไร ปีนึงขึ้นแค่ไม่กี่บาท อย่างนี้แหละสาเหตุของการฉ้อราษฐบังหลวงของข้าราชการไทย เนื่องจากเงินเดือน ที่น้อยนิดนั้นเอง ไม่ใช่แค่ข้าราชการครูที่สำคัญ แต่ข้าราชการทุกคนต่างสำคัญพอๆ กันแต่แตกต่างกันแค่หน้าที่ที่แสดงบทบาทของแต่ละหน่วยงานนั้นเอง คณะรัฐมนตรีควรเห็นความสำคัญของข้าราชการไทยให้เท่าเทียมกัน หรือไม่ควรเป็นสองมาตรฐานอย่างทุกวันนี้

คนอยากเสนอ - nat_wonesima_nat at hotmail.com
11/03/2011 - 11:03 - 125.26.87.xx
เห็นด้วยกับ คุณคนอยากเสนอ ข้าราชการแต่ละหน่วยงานแต่ละกระทรวงได้รับบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกัน จริงอยู่ครูคือคนที่พัฒนาคน ประเทศจะเจริญก้าวหน้าแค่ไหนดูที่คน แต่ปัจจุบันพวกครู ๆ ทั้งหลายเคยประเมินตนเองหรือเปล่าว่าคุณทำงานเต็มกำลัง และพัฒนาคนจริงจังขนาดไหน ประเทศไทยจึงยังเป็นแบบนี้ ครูสอนนักเรียนแค่ไม่เกิน 10 คน ก็เงินเดือนไม่รู้กี่หมื่นบาท แต่หน่วยงานอื่น เช่น หมอ พยาบาลทำงานหนัก มีความเสี่ยงแค่ไหน กว่าจะได้เงินประจำตำแหน่งแย่งตำแหน่งกันแทบตาย ทำผลการวิชาการกว่าจะผ่านก็แทบตาย คิดว่าที่พูดมาในความเป็นจริงคงรู้ ๆ กันอยู่ แต่ทำเป็นไม่รู้ และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน และพรรคพวกมากกว่า

ขอมีส่วนร่วมด้วยคน ลบ -
5/04/2011 - 17:00 - 182.52.184.xx
เห็นด้วยอย่างยิ่ง ครูบางคนรับผิดชอบเด็กไม่เท่าไหร่ ข้าราชการเหมือนกันทำไมต้องให้ต่างกัน ถ้าให้พวกหมอ พยาบาลจะไม่ว่าเลยนั่นมันวิชาชีพเฉพาะ สอบเข้าก็ยาก เรียนกันมาหนักหนาสาหัส งานก็หนักจริง

คนท้องถิ่น ลบ -
2/05/2011 - 12:25 - 113.53.237.xx
ลองเทียบแท่งเงินเดือนใหม่ครู กับเงินเดือนใหม่ท้องถิ่น ฐานเดียวกัน แต่ครูมากกว่าอย่างชัดเจน และหลายพันด้วยถ้าเงินเดือนสูง ท้องถิ่นก็พัฒนาคนเหมือนกัน ครูสมัยก่อน ไม่เห็นต้องได้เงินมากกว่าคนอื่น แต่เด็กก็ได้ดี เดี๋ยวนี้ดูดีดี ทำไมนักเรียนไม่ค่อนผูกพันกับครูล่ะ เงินเดือนจึงไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ตรงจุดแต่สร้างความร้าวฉาน จากความไม่ยุติธรรมมากกว่า
ข้าราชการอบต. ลบ -
2/05/2011 - 12:32 - 113.53.237.xx

00614-1 No. 5

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไม่ได้มีโบนัสทุกที่นะค่ะ ทุกวันนี้เงินเดือนก็น้อยอยู่แล้ว ทีข้าราชการส่วนขึ้นเยอะ ฐานเงินเดือนก็สูง  เงินตอบแทนอย่างอื่นก็มีมากกว่าท้องถิ่น ทำไมไม่นึกข้าราชการชั้นผู้น้อยกันบ้าง เพราะต่างต้องกินต้องใช้เหมือนกัน และทุกวันข้าวของก็แพงสรุปก็ขอให้ขั้นเหมือนกันแหละ ก็เราข้าราชการเหมือนกันเพียงแต่ต่างหน้าที่กันเท่านั้นเอง 

คนท้องถิ่น - Le252 at hotmail.com
11/03/2011 - 14:51 - 203.113.86.xx

00614-1 No. 6

ขรก. กทม.ก็เมหือนกันครับไม่ได้สิทธิอะรไรสักอย่าง

แม่แต่ระบบแท่งก็ยังไม่ได้/เงินเดือนก็ยังไม่ขึ้นแต่ครูกทม.ได้สิทธิทุกอย่าง

ข้าราชการ กพ.เขาเข้าระบบแท่งไปตั้งนานแล้ว ขึ้นเงิน 5 % ของฐานเงินใหม่ ส่วนขรก.พลเรือน กทม.ใช้ฐานเก่าขึ้นครับคน กทม. - 231-ktm at hotmail.com
4/04/2011 - 13:19 - 203.155.220.xx

00614-1 No. 7

ปรับแต่ข้าราชการ  แล้วพนักงานท้องถิ่นละคะ  ชื้อของก็ชื้อในราคาเดียวกับข้าราชการลูกจ้างไม่ได้ชื้อถูกก่าวนะคะ ของขึ้นเอา ขึ้นเอาขนาดนี้  แต่เงินเดือนไม่เห็นขึ้นชักที   โอ้ย อยากเป็นข้าราชการเดย์  แต่บ่มีเงิน22 - 2 at gmail.com
5/04/2011 - 22:30 - 110.49.242.xx

00614-1 No. 8

ข้าราชการอื่นขึ้น 5% ครูขึ้น 8% ทำไมต้องแบ่งแยกด้วย แถมครูยังได้วิทยฐานะอีกหลายพันต่อเดือน ทำให้วันๆ เอาแต่นั่งทำผลงาน  เพื่อเอาเงินวิทยฐานะ 3,500 - 5,600 ดีกว่า ไม่เห็นจะตั้งใจสอน แล้วจะพัฒนาคนได้ยังไง

เหนื่อยใจ - y_kongyadee at hotmail.com
12/05/2011 - 13:38 - 118.175.92.xx

00614-1 No. 9

ผมว่าลองไปดูแท่งเงินเดือนครูกับท้องถิ่น มันเท่ากันนะ เพราะครูเขาไม่ได้ปรับกันมานาน แต่ กพ มีการปรับก่อนหน้านี้  แต่ที่บางครั้งท้องถิ่นได้เงินเดือนน้อย เนื่องจากบรรจุระดับต่ำกว่าซี 3 มันจึงเห็นได้ชัดครับ  ครูมีปิดเทอม  แต่ท้องถิ่นก็ทำงานตลอด แต่ทำงานสบาย  บางที่ออกไปไหมาไหนสะดวก (เป็นบางที่)มันก็ทำงานคนละอย่าง อย่ามาทะเลาะกันเลยครับ ข้าราชการคือข้าของแผ่นดิน  ให้ดำเนินรอยตามองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดีกว่า ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  เงินเดือนคือค่าตอบแทน  ซึ่งการพิจารณานั้นมันอยู่ในชั้นเหนือขึ้นไป  เรามันก็ผู้น้อย ไม่สามรถไปกำหนดอะไรได้  ผมก็ได้ขึ้นเงินเดือนทุกปี  ขั้นพิเศษไม่เคยได้ ไม่ได้สนิทกะปลัดนายก  เลยทำงานไม่โดนใจ  แต่โบนัสก็ได้ทุกปีนะถือว่าเป็นของขวัญ  เลยไม่อยากไปว่าให้ใคร  พอใจในสิ่งที่ตนเองมี เพราะลำพังในหน่วยงานตัวเองก็แย่พอแล้ว  มีการแบ่งพวก  พอมีการเลื่อนขั้น ก็ล้วนแต่พวกที่สนิทเอาไปกิน  หน่วยงานเราป่วนขนาดนี้พวกเราชาว อปท ล้วนรู้กันดีนะ  ว่าแต่ท้องที่เป็นไง  พอเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอด  นายใหม่ มีนโยบายอย่างไร  เพียงลำพังให้คนที่ชื่อว่านายกเล็กมาบริหารพวกเราก็แย่แล้ว  คิดแล้วสงสารคนดีๆใน อปท ครับคนท้องถิ่น - pam_23 at hotmail.com
31/05/2011 - 11:48 - 182.93.201.xx

00614-1 No. 10


หน้า : 1 2