00636-1PHP infoBoard V.7 Plus
สอบนักบริหารการศึกษา 7

เรียน ผู้รู้

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งสันทนาการ 7 มาสามปีแล้วค่ะ จบวุฒิ ป.โท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต และจบ ป.บัณฑิต บริหารการศึกษา และผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษา มาแล้ว จะสามารถนำมาลดหย่อนเวลา ดำรง 7 สี่ปี มาเป็น 3 ปี แล้วขอสอบนักบริหารได้หรือไม่ผู้ไม่รู้ - please at hotmail.com
12/10/2010 - 22:06 - 61.19.67.xx
ไม่ได้แน่นอน ครับ ที่น่าสงสัยคือ สันทนาการ 7 อบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษา ได้หรือครับ
ลบ -
18/10/2010 - 15:17 - 125.26.63.xx

 

ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ

ท่านต้องเป็นสันทนาการ 7 ว ให้ครบสี่ปีก่อนแล้วถึงจะมีสิทธิสอบเป็นนักบริหารการศึกษา 7 (หัวหน้าฝ่าย)

พอท่านได้เป็นหัวหน้าฝ่ายแล้วท่านก็สามารถใช้ปริญญาโทมาลดระยะเวลาได้ 1 ปี ในการสมัครสอบ ผอ.กอง 7 หรือ 8น่าจะเป็นอย่างนี้ - 8899 at hotmail.com
18/10/2010 - 16:59 - 61.7.177.xx

00636-1 No. 1

ท่านต้องเป็นสันทนาการ 7 ว ให้ครบสี่ปีก่อนแล้วถึงจะมีสิทธิสอบเป็นนักบริหารการศึกษา 7 (หัวหน้าฝ่าย)

พอท่านได้เป็นหัวหน้าฝ่ายแล้วท่านก็สามารถใช้ปริญญาโทมาลดระยะเวลาได้ 1 ปี ในการสมัครสอบ  ผอ.กอง 8 หรือ หรือ ผอ.ส่วน 8 ได้เท่านั้นจำนวน 1 ครัง โดยลดเวลาจาก 4 ปีให้เหลือ 3 ปี สันทนาการ 7 อบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษา ได้ครับ หลักสูตรนี้ รับสันทนาการ นักวิชาการศึกษา บรรณารักษ์ นักบริหการศึกษา นายกฯ อบรมที่สวนสุนันทาครับคนนอก - mdo at hotmail.com
2/04/2011 - 09:10 - 113.53.82.xx

00636-1 No. 2


หน้า : 1