00766-1PHP infoBoard V.7 Plus
ปปช.เข้าไต่สวนคดี กทจ.กาฬสินธุ์ลงมติย้ายปลัดและรองปลัดหนองสอไม่ชอบด้วยกฎหมาย

เมื่อวันที่ 14 ก.พ.54 ปปช.เข้าไต่สวนฝ่ายเลขานุการ กทจ.กาฬสินธุ์ ในคดี กทจ.รุมลงมติโอนย้ายปลัดและรองปลัดหนองสอไปอยู่ที่ ทต.หนองบัว และ ทต.นามน จากเหตุความขัดแย้งที่หนองสอ โดยไม่สอบถามความเห็นของผู้บริหาร ทต.หนองบัวและ ทต.นามน ก่อน จึงทำให้หนองบัวและนามนไม่อาจออกคำสั่งรับโอนได้เพราะ มติ กทจ.นั้น ผิดกฎหมายชัด ๆ ซ้ำในการประชุมยัง กทจ.ยังอนุญาตให้ คณะอนุกรรมการสอบสวนความขัดแย้ง และ กทจ.บางคนที่ปลัดหนองสอเคยแจ้งความดำเนินคดีอาญา 157 ซึ่งเป็นคู่กรณีกันเข้าร่วมประชุมและแสดงความเห็นในที่ประชุมด้วย

         ถึง ทต.หนองบัว และนามน รวมถึงปลัดและรองปลัดหนองสอจะเสนอให้ กทจ.ได้นำมติอัปยศนั้นกลับทบทวนใหม่ให้ชอบเสีย แต่ กทจ.ก็ยืนกรานไม่ทบทวนให้ย้ายอย่างเดียว เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของนายกหนองสอ ส่วนผิดหรือไม่ ไม่สนใจ 

         งานนี้เค้าว่ามาว่า.. กทจ.กาฬสินธุ์และฝ่ายเลขานุการ สนุกแน่ครับ ผิดเห็น ๆ อาญามาตรา 157 และ 210 กับวินัยร้ายแรงเห็น ๆ ครับ

          ดูอย่างผู้ช่วยเลขานุการ ก.อบต.มหาสารคาม แค่ซุกคำร้องขอเลื่อนระดับพนักงานไว้ในลิ้นชัก ยังถูก ปปช.ชี้มูลร้ายแรงมาแล้ว

            หวังว่า ก.อื่น ๆ คงไม่เอาเป็นแบบอย่างนะครับ เพราะตอนนี้ พนักงานท้องถิ่นสามารถร้องเรียนต่อ ปปช.ทางตรงได้เร็วมากนะครับ และหากเดือดร้อนในระยะเผาขน ปปช.ก็สามารถเข้าสอบสวนเร่งด่วนให้ได้ไม่ต้องรอเป็นปีปีหรอกนะครับ

            ลืมบอกไปว่า ปปช.นี้ เป็นชุดสอบสวนคดีโรงเรียนนายอำเภอ 152 คน และเป็นชุดสอบสวนบัญชีทุ่งคลองด้วย คิดว่าคงไม่เป็นมวยล้มต้มคนดูแน่นอน รอฟังมติ ปปช.อย่างเดียวว่า กทจ.กาฬสินธุ์จะอยู่หรือจะไปในอีกไม่เกิน 2 ปี

 พนักงานเทศบาลกาฬสินธุ์ - iiiii at ooooo.com
18/02/2011 - 05:49 - 223.206.237.xx
กทจ.กาฬสินธุ์ อ่านรัฐธรรมนูญปี 2550 มาตรา 283 ไม่เข้าใจหรืออ่านไม่ออกมัง สมน้ำหน้า กาฬสินธุ์มีอัไรๆๆที่สะท้อนไกปืนเที่ยง
r ลบ -
18/02/2011 - 19:58 - 118.172.45.xx
กทจ.บางแห่งก็เป็นพรรคพวกนายก ผู้มีอิทธิพล เลขา ก. ตัวดี เลย (เพราะทำเรื่องเสนอในประชุม)ชอบแอบ ซุกซ่อนเอกสาร ที่เกียวกับสิทธิ ของข้าราชการ เด็กคนอื่น ต้องให้ครบการดำรงตำแหน่งสิ เด็กฉันไม่ครบก็ได้ส่งก่อนวันที่ 15 ของเดือน เห็นชอบเลย ทำกันได้
sawasdee ลบ -
18/03/2011 - 11:39 - 180.183.145.xx

 

โอ้เวรกรรมอะไรอย่างนี้ น่าสงสารจัง

คิดว่า กทจ.จะมีแต่คนดี ๆ ... อะไรกันเนี้ยรุมยำพนักงานเทศบาลได้ไง...อัตตา...ผลแห่งกรรม...ติดจรวดเร็วปานนั้น...จะจบสิ้นอีก 2 ปีนี้แล้วหรือ ก.กาฬสินธุ์.บุคลากร - idid at udud.com
18/02/2011 - 05:54 - 223.206.237.xx
นึกว่ามีแต่จังหวัดผมที่เดียวนะเนี่ย ที่ก.จังหวัดทำแบบนี้ แต่ของผมยังไม่โดน ปปช. แต่ถ้ามันถึงที่สุดละก็คนเราความอดทนก็มีจำกัด
เดี่ยว ลบ -
18/03/2011 - 11:42 - 180.183.145.xx

00766-1 No. 1

กทจ.เมืองรถม้า ควรจะศึกษาเป็นตัวอย่าง ไม่นานคงจะได้ต้อนรับ ปปช. ชุดนี้พนักงานท้องถิ่นคนหนึ่ง - rose at hotmail.com
18/02/2011 - 13:26 - 180.180.178.xx

00766-1 No. 2

ทต.หนองบัวยกฐานะจาก อบต.เป็นเทศบาล เมื่อเดือน ต.ค. 52 เดิมปลัด อบต.เป็นระดับ 7 ต่อมายกฐานะเป็นเทศบาล แต่มีรายได้ไม่ถึง 20 ล้าน จึงเป็นเทศบาลขนาดเล็ก ซึ่งโครงสร้างกรอบอัตรากำลังพนักงานเทศบาล ต้องมีปลัดเทศบาลเป็นระดับ 6 แต่เมื่อปลัด อบต.เป็นระดับ 7 จึงให้สิทธิครองเป็นปลัดเทศบาล 7 ไปก่อนจนกว่าตำแหน่งจะว่าง เมื่อตำแหน่งว่างลงให้ปรับระดับตำแหน่งให้เป็นไปตามขนาดเทศบาล คือ ระดับ 6 ต่อมาปลัด ทต.หนองบัวได้พ้นจากตำแหน่งไป เพราะพิษบัญชีสอบ อบต.ทุ่งครอง ดังนั้น ทต.หนองบัวจึงต้องปรับระดับตำแหน่งปลัดเทศบาลให้ลดลงมาเป็นระดับ 6 ก่อน ตามประกาศ  ก.ท.จ.กาฬสินธุ์ เรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดขนาดและปรับระดับตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลเป็นพนักงานเทศบาลเนื่องจากการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลขึ้นเป็นเทศบาล ลงวันที่ 28 มกราคม 2547 และหนังสือสำนักงาน ก.ท. ที่ มท 0809.2/ว 137 ลงวันที่ 17 กันยายน 2550 หากจะเป็นระดับได้ ต้องยื่นขอประเมินเกณฑ์รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนเกิน 8 ล้านบาทก่อน แสดงให้เห็นว่า ขณะนี้ ทต.หนองบัวยังมีกรอบระดับปลัดเทศบาลเป็นเพียงระดับ 6 เท่านั้น แต่ ก.ท.จ.กาฬสินธุ์ ดันมีมติให้ย้ายปลัดเทศบาลตำบลหนองสอ ซึ่งเป็นระดับ 7 ไปดำรงตำแหน่งปลัดฯ ระดับ 6 ซะอย่างนั้น แล้วอย่างนี้ พี่น้องเราชาวท้องถิ่น คิดว่ามันกลั่นแกล้งกันไหมล่ะ ครับ น่าเกี่ยดมากคนรู้ทัน ก.ท.จ. - ppp at hotmail.com
18/02/2011 - 20:06 - 61.19.66.xx

00766-1 No. 3

เรื่องแบบนี้มาจากเลขานุการ ก ท จ  ทั้งนั้นแหละครับ อยู่มานาน เลยเหลิงอำนาจ คิดว่าไม่มีใครทำอะไรได้ เอาใจแต่ฝ่ายการเมือง จนลืมว่าเมื่อเกิดเรื่อง ก็ไม่มีใครช่วย

ป - ssat at hotmail.com
18/02/2011 - 23:30 - 125.26.56.xx

00766-1 No. 4

ท้องถิ่นจังหวัดบางที่ก็เห็นแก่คนซูฮกและเลี้ยงดูปูเสื่อตน จึงทำทุกอย่างไม่ว่าจะช่วยเหลือเรื่องสอบวินัย หรือเรื่องที่ลดขั้นตอนอำนวยความสะดวกให้ไม่ว่าจะขั้นตอนไหน แต่ถ้าคนที่ไม่ใช่คนของตนต้องตามขั้นตอนเปะ

คนท้องถิ่น - ROSE at HOTMAIL.COM
19/02/2011 - 16:10 - 118.172.110.xx
ใช่เป็นอย่างมาก
ปาย ลบ -
18/03/2011 - 11:40 - 180.183.145.xx

00766-1 No. 5

แล้วท้องถิ่นของท่านเจอนายกบ้าอำนาจ มีอิทธิพลมั้ย

ทองดี - tongdee at hotmail.com
17/03/2011 - 13:51 - 180.183.203.xx

00766-1 No. 6

ท้องถิ่นของท่านเจอนายก บ้าอำนาจ มีอิทธิพลมั้ย

ทองดี - tongdee at hotmail.com
17/03/2011 - 13:55 - 180.183.203.xx

00766-1 No. 7

 กทจ ทำถูกแล้ว  ปลัดเบิร์ดเลวจริง 

พนง หนองสอ - ttl at hotmail.com
6/05/2012 - 11:08 - 110.49.221.xx

00766-1 No. 8

แล้วอยู่มาวันหนึ่งเป็นปลัดเทศบาล7 นายกขอปรับขนาดเล็กเป็นขนาดกลาง ซึ่งโครงสร้างปลัดจะต้องเป็นระดับ8 นายกให้รับโอนปลัด8มาแทนที่คนเดิมซึ่งเป็นปลัดเทศบาล7 ทำให้ปลัดเทศบาล7ต้องมาเป็นรองปลัดเทศบาล7 อย่างนี้ทำอย่างไรดีครับ จะฟ้องเราต้องทำอย่างไรบ้าง เพราะเราเป็นปลัดของเราดีอยู่แล้ว อยู่ๆๆก็ต้องมาเป็นรองปลัดเฉยเลย  งงหวะ

สนธิศักดิ์ - Ready_to_Rich at runemaker.com
1/06/2012 - 14:15 - 118.174.29.xx
วานใครรู้ ช่วยแนะนำหน่อยครับ
สนธิศักดิ์ ลบ -
1/06/2012 - 14:17 - 118.174.29.xx

00766-1 No. 9


หน้า : 1