00855-1PHP infoBoard V.7 Plus
เงินปรับเพิ่มตามวุฒิสำหรับท้องถิ่น

1. เงินเพิ่มตามประกาศนี้ ถูกปิดกั้นที่เงินค่าครองชีพชั่วคราว คือ 8200 บ กับ 11700 บ
2. ข้าราชการท้องถิ่นส่วนใหญ่ไม่ได้รับประโยชน์จากประกาศตัวนี้ เนื่องเงินเดือนไม่ได้เพิ่มขึ้น มาจากคำว่า "เมื่อใดมีการเลื่อนระดับ หรือเลื่อนขั้นเงินเดือนแล้ว หากอัตราเงินเดือนอยู่ในช่วงอัตราเงินเดือนใดของคุณวุฒิ..........ตามบัญชีเงินเพิ่มตามคุณวุฒิสำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นท้ายประกาศนี้ ก็จะได้รับจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มตามช่วงอัตราเงินเดือนนั้น"
3. จะเห็นได้ว่าเงินเดือนของเราจะเพิ่มขึ้นได้มาจากการเลื่อนระดับ หรือเลื่อนขั้นเงินเดือน หรืออาจจะมาจากการขึ้นอีก 5% เท่านั้น
4. ข้าราชการบรรจุสายงาน 3 เงินเดือน 7940 บ ถึง 9940 บ พอจะได้รับประโยชน์อยู่บ้างจากเงินเพิ่มตามประกาศนี้ เนื่องจากบวกแล้วไม่เกิน 11700 บ แต่เงินเดือนของคุณก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นนะ ตามที่ได้กล่าวไปในข้อที่ 2
5. จากประกาศ ข้าราชการท้องถิ่นที่มีอัตราเงินเดือน 10190 บ ขึ้นไปจนถึง 11700 บ  ไม่ว่าวุฒิใด ป.ตรี ป.โท จะไม่ได้รับประโยชน์เลย เพราะตราบใดที่เงินเดือนของคุณไม่เกินค่าครองชีพชั่วคราวตามข้อ 1 คือ 11700 บ เนื่องจากคุณจะถูกลดค่าครองชีพชั่วคราวลงเรื่อยๆ(ตามปกติก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้ว) และเมื่อคุณเงินเดือน 11350 บ หรือ 11650 บ คุณก็จะถูกลดจำนวนเงินเพิ่มตามประกาศนี้ ให้ได้รับไม่เกิน 11700 บ
6. ทำไมประกาศนี้ ไม่อธิบายกรณีที่คาดว่าจะมีปัญหาตามมา เช่น ข้าราชการสายงาน 3 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ซี 4 มีวุฒิ ป.โท เงินเดือนตั้งแต่ 9700 บ ขึ้นไปจนถึง 11650 บ  จะได้รับเงินเพิ่มนี้อย่างไร
7. หรือว่าไม่ได้อะไรเลย เพราะถูกปิกกั้นที่ค่าครองชีพชั่ว คือ 11700 บ  กล่าวคือ สมมุติว่าเงินเดือน 9700 บ บวกเงินเพิ่ม 2300 บ เป็นเงิน 12000 บ แต่ที่จะได้รับจริงคือ 11700 บ ลดลง 300 บ เพราะ "เงินเดือนและเงินเพิ่มตามวุฒิแล้วต้องไม่เกินเดือนละ 11700 บ " ตามประกาศ ข้อ 3
8. หรือว่ากรมต้องการประหยัดงบประมาณ จึงออกประกาศมาเช่นนี้
9. อยากให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ออกมาอธิบายให้น้องๆชาวท้องถิ่นได้รับฟังว่าจริงๆแล้วมันมีที่มาอย่างไร ไม่ใช่ให้พวกเราคิดไปกันเองแบบนี้ หลายคนก็หลายความคิด ไม่รู้ว่าจะถูกหรือผิด
10. แต่ถ้าประกาศใช้แล้วจริง คงมีปัญหาตามมาแน่ๆครับ เพราะอย่างน้อยมันก็ไม่ใช่เงินเดือนตามเจตนารมณ์ที่ กพ. กำหนดมาแน่นอน

เพิ่มเติมครับ

1. ประกาศตัวนี้มีผลกับข้าราชการ กพ. และข้าราชการท้องถิ่นเราชัดเจนมากในเรื่องการเลื่อนระดับ เลื่อนขั้นเงินเดือน หรือ 5% มาดูกันครับ ว่าต่างกันอย่างไร
2. ข้าราชการ กพ. สมมุตินะครับว่าจบ ป.โท เทียบกับท้องถิ่นเอาเป็นระดับ 4 แล้วกัน เงินเดือน ณ 1 ต.ค. 53 = 10190 บ ได้รับการปรับเพิ่ม 2300 บ เงินเดือน ณ วันที่ 1 ต.ค. 53 = 12490 บ
3. ต่อมาได้เลื่อนระดับเป็น 5(เอาตามท้องถิ่นเรานะครับ) เพราะผมก็ไม่ทราบว่าเค้าเลื่อนกันยังไง เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 53 เงินเดือนจะอยู่ที่ 12820 บ (เอาขั้นที่ใกล้เคียงสุดของ ซี 4 คือ 12350 บ ครับ)
4. ต่อมาได้เลื่อนขั้นเงินเดือน ณ 1 เม.ษ. 54 = 0.5 ขั้น(เอาตามขั้นของเราครับ) เงินเดือน = 13110 บ
5. ได้ปรับเงินเดือน 5% เทียบแล้วได้ 13770 บ
เอาของท้องถิ่นเรานะ
1. ข้าราชการท้องถิ่น สมมุตินะครับว่าจบ ป.โท ระดับ 4 เงินเดือน ณ 1 ต.ค. 53 = 10190 บ ได้รับการปรับเพิ่ม 2300 บ เงินเดือน ณ วันที่ 1 ต.ค. 53 = 10190 บ (เท่าเดิม)
3. ต่อมาได้เลื่อนระดับเป็น 5 เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 53 เงินเดือนจะอยู่ที่ 10190 บ (ที่เดิมครับ)
4. ต่อมาได้เลื่อนขั้นเงินเดือน ณ 1 เม.ษ. 54 = 0.5 ขั้น  เงินเดือน = 10470 บ
5. ได้ปรับเงินเดือน 5% เทียบแล้วได้ 11000 บ
เป็นไงครับต่างกันกี่บาท ระหว่าง 13770 บ - 11000 บ = 2770 บ
แถมซ้ำเงินเดือน 11000 บ ยังไม่เกินค่าครองชีพอีก มีสิทธิได้รับเพียง 11700 บ
ต้องขอความอนุเคราะห์ผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยชี้แนะแนวทางแล้วล่ะครับว่าทำไมเราถึงเสียเปรียบ เช่นนี้
ด่วนนะครับ ก่อนที่ประกาศตัวนี้จะมีผลบังคับใช้ข้าราชการชั้นสอง - __ at hotmail.com
26/04/2011 - 13:18 - 118.173.243.xx
รบกวนถามหน่อยคะ
วันที่ 1 ตค.53 ได้รับเงินเดือนระดับ 4 = 10,190 (วุฒิป.โท)
คำนวน = เงินเดือน+เงินเพิ่มตามวุฒิ+ค่าครองชีพ
= 10,190+2,300+1,500
ยังไงก็ได้ = 11,700 หรือคะ
แต่ถ้าเมื่อใหร่เงินเดือนเกิน 11,700 ก็ให้บวกเงินเพิ่มตามคุณวุฒิได้เลยใช่ใหมคะ
มินท์ ลบ -
27/04/2011 - 10:01 - 110.164.237.xx
ผมว่าคุณลองอ่านประกาศให้ดีนะครับมันไม่ได้ป็นอย่างที่คุณเข้าใจนะครับ ตัว 11700 ที่คุณเข้าใจนะเป็นกรณีที่ได้รับเงินเดือน ไม่ถึง 11700 คุณก็ได้รับอีก 1500 บาท แต่รวมแล้วไม่เกิน 11700 บาท นั้นก็เป็นหลักเกณฑ์ที่เราใช้อยู่ทุกวันเมื่อเงินเดือนเพิ่มขึ้น เงินค่าครองชีพก็ย่อมลดลงเป็นธรรมดา แต่ถ้าเงินเดือนของคุณรวมกับเงินที่จะได้ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิมากกว่า 11700 คุณก็จะได้ตามนั้นโดยที่คุณก็ไม่ได้รับเงินค่าครองชีพก็มีเท่านั้น ผมก็ไม่เห็นว่ามันจะมีอะไรซับซ้อนตรงใหนเลยครับ ส่วนการปรับฐานเงินเดือนให้เหมือนหรือเท่ากับของ ก.พ. นั้น ตรงนี้กรมเขาเตรียมไว้แล้วแต่คนที่มีอำนาจอนุมัติตรงนั้น คือ กถ. ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีประธาน และกรรมการจึงปรับฐานเงินเดือนเหมือน ก.พ. ไม่ได้ แต่คนที่ยังไม่ใกล้เกษียนก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับเพราะอย่างไรเสีย ก็น่าจะมี กรรมการ กถ. ก่อนคุณเกษียณนะครับ หวังใจว่าคุณจะอ่านให้ละเอียดแล้วค่อยโวยวายน่าจะดีนะครับ
นิติกรเด็กดอย ลบ -
27/04/2011 - 11:53 - 180.183.149.xx
แจ๋ว นะน้อง
สป ลบ -
8/06/2011 - 13:54 - 113.53.168.xx

 

ประกาศ ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ที่อับยศออกมาเป็นระลอกแสดงให้เห็นถึงแนวคิดของผู้ที่เกี่ยวข้องเช่น ฝ่ายเลขาฯ มาจากกรมไม่ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ตัวแทน ก.ต่าง มาจากปลัด ที่ไม่มีผลได้เสียกับประกาศดังกล่าวจึงไม่สนใจ  เพราะท่านมองแต่ประโยชน์ของท่าน  จึงเกิดช่องว่างให้ภายนอกเห็นถึงความอ่อนแอ  จึงถูกดำเนินการหรือกระทำจากภายนอกในลักษณะแบ่งแยกและปกครอง เช่น อะไรที่เป็นประโยชน์ให้ปลัดอย่างเดี่ยว  เพราะเป็นกลุ่มน้อย ส่วนกลุ่มใหญ่จึงถูกกระทำอย่างไม่คำนึงถึงศักดิ์ศรี ดังกรณีนี้เป็นต้นขอให้คนคิดจงเจริญ..........อืม..จบดีกว่าเซ็ง - nnn at hotmail.com
26/04/2011 - 13:33 - 125.27.132.xx

00855-1 No. 1

เศร้าจังเลยระบบ....อะไรเป็นอย่างนี้......โดนตั้งแต่เข้ามาเลย....เข้ามาแล้วยังไม่วาย....คนทำไม่ได้ประโยชน์...คนได้ประโยชน์ไม่ได้ทำ....เฮ้อระบบพอล - phet_uma at hotmail.com
27/04/2011 - 15:07 - 125.27.177.xx

00855-1 No. 2

ปัจจุบันเงินเดือน 10,420 ตอนตุลาคม 10,190 บรรจุสายงานระดับ 2 ดีใจมากประกาศเงินเพิ่ม ได้รับตกเบิก เดือนละ  10  บาท 6 เดือนจพง.จัดเก็บ - patong999 at hotmail.com
28/04/2011 - 14:50 - 118.175.113.xx

00855-1 No. 3

คิดตามสูตร นี้ครับ จากกรม
ระดับ 5   วุฒิป.โท ทั่วไป  ตัวอย่าง
1.เงินเดือน ณ 1 ต.ค.53 + เงินเพิ่มตามวุฒิ +ค่าครองชีพ
10190 + 2,300 = 12,490 ปรับเพื่อให้เข้าขั้นเงินเดือนเป็น  12,220  ได้ตกเบิก 520 เพราะเกิน 11,700  บาท
2. เงินเดือน 1 เม.ย 54 + เลื่อนขั้น + เงินเพิ่มตามวุฒฺิ
12,220  + (0.5) 3100 จะได้ 12,530  อยู่ในช่วงของเงินเพิ่มตามวุฒิ จะได้เพิ่มอีก 1,800  = 14,330 ปรับเพื่อให้เข้าขั้นเงินเดือนเป็น  14,280  บาท
กล่าวโดยสรุป  เงินเพิ่มตามวุฒิ จะเพิ่มขึ้นทุกครั้ง ที่มีการเลือนขั้นเงินเดือน   หรือเลื่อนระดับ  จน กว่า ยอดเงิน จะ ล้นเพดานที่กรมกำหนดมา  กลับไปอ่านใหม่และทำความเข้าใจเสียใหม่ นะครับ  ข้าราชการท้องถิ่น จะได้น้อยกว่า  ข้าราช ก.พ.  เนื่องจาก เรายังใช้เงินเดือนแบบขั้นอยู่  แต่ก็ น้อยกว่า  หลัก ร้อย  แต่ไม่เดินสองร้อย   อย่าคิดมากเลยครับ  เพราะว่าเราได้ โบนัสเยอะกว่า   ฮ่าๆๆ


บุคลากร - eras at msn.com
28/04/2011 - 19:42 - 125.25.125.xx

00855-1 No. 4

คิดตามสูตร นี้ครับ จากกรม
ระดับ 5   วุฒิป.โท ทั่วไป  ตัวอย่าง
1.เงินเดือน ณ 1 ต.ค.53 + เงินเพิ่มตามวุฒิ +ค่าครองชีพ
10190 + 2,300 = 12,490 ปรับเพื่อให้เข้าขั้นเงินเดือนเป็น  12,220  ได้ตกเบิก 520 เพราะเกิน 11,700  บาท
2. เงินเดือน 1 เม.ย 54 + เลื่อนขั้น + เงินเพิ่มตามวุฒฺิ
  ยกยอดเงินเดือน จาก  เม.ย  มา  12,220  + (0.5) 310 จะได้ 12,530  อยู่ในช่วงของเงินเพิ่มตามวุฒิ จะได้เพิ่มอีก 1,800  = 14,330 ปรับเพื่อให้เข้าขั้นเงินเดือนเป็น  14,280  บาท
กล่าวโดยสรุป  เงินเพิ่มตามวุฒิ จะเพิ่มขึ้นทุกครั้ง ที่มีการเลือนขั้นเงินเดือน   หรือเลื่อนระดับ  จน กว่า ยอดเงิน จะ ล้นเพดานที่กรมกำหนดมา  กลับไปอ่านใหม่และทำความเข้าใจเสียใหม่ นะครับ  ข้าราชการท้องถิ่น จะได้น้อยกว่า  ข้าราชการ ก.พ.  เนื่องจาก เรายังใช้เงินเดือนแบบขั้นอยู่  แต่ก็ น้อยกว่า  หลัก ร้อย  แต่ไม่เกินสองร้อย   อย่าคิดมากเลยครับ  เพราะว่าเราได้ โบนัสเยอะกว่า   ฮ่าๆๆ


บุคลากร - eras at msn.com
28/04/2011 - 19:46 - 125.25.125.xx
อธิบายให้เข้าใจต่อค่ะ คุณบุคลากร มันมีบอกไหมค่ะว่า เมื่อปรับแล้ว เงินเดือนของเราจะเพิ่ม คุณอ่านตรงไหน ในตัวอย่างไม่เห็นบอก
ลองดูตัวอย่างนะ วุฒิ ปวช. เงินเดือน 10240 บ ได้รับเงินเพิ่ม 100 บ เงินเดือนจะอยู่ตรงไหนค่ะ ลองคิดดูให้หน่อย(ถ้าเป็นของ กพ. เงินเดือนจะอยู่ที่ 10340 บ) แล้วของเราล่ะ อ่านแล้วทำความเข้าใจใหม่นะ ไม่ใช่ตีความเข้าข้างตนเอง
ตัวอย่างไม่ได้บอกว่าได้เงินเพิ่มแล้ว ให้ได้รับอัตราเงินเดือนที่ใกล้เคียงกับขั้นของเรา ถ้าเป็นอย่างที่คุณอธิบายจริง กรมคงไม่โง่ คงอธิบายไปแล้ว
อีกอย่างเงินเพิ่มตัวนี้จะมีปัญหาที่คนเงินเยอะแต่ได้เงินเพิ่มน้อย(ซึ่งคนเหล่านี้ขั้นเงินเดือนจะสูง) ซึ่งไม่รู้จะใช้ขั้นเงินเดือนไหน ลองอธิบายให้หน่อยนะ ถ้าแน่จริงคุณบุคลากร อย่าคิดไปเอง เป็นถึงบุคลากร
อ๋อ อีกอย่างถ้าจะให้ดีในเมื่อ ก.กลาง มีอำนาจในการปรับอัตราเงิน 5 % ก.กลางทำไม ไม่ปรับปรุงอัตราเงินเดือนให้เข้ากับ กพ. ไปเสียเลย เช่น วุฒิ ปวช เงินเดือนปัจจุบัน กพ.อยู่ที่ 6100 บ ของเรา 5760 บ (ขั้นใกล้เคียงของ เรา 6090 บ) ก็ปรับให้ เป็น 6100 บ เหมือน กพ. แล้วก็ปรับขั้นต่อๆไปเพิ่มอีก 10 บ(ขั้นต่อไปคือ 6210 บ) ก็ปรับเป็น 6220 บ ต่อไป เป็น 6340 บ
หรือตามอัตราที่เพิ่มขึ้นซึ่งก็คงไม่เกินความสามารถของกรมหรอก โดยให้มีผลใช้ ณ วันที่ 1 ต.ค.53
จากนั้นพอได้ขั้นเงินเดือนแรกบรรจุเท่ากับ กพ. ก็นำปรับเงิน 5 % มีผลบังใช้ ณ วันที่ 1 เม.ย.54 ปรับปรุงแค่ 2 ครั้งเองก็จะจบปัญหาคาราคาซัง ทำไมไม่คิดกันนะ ปล่อยออกมาให้มีปัญหา แล้วก็ตามมาแก้ ห่วยแตกจริงๆ กรมเรา
คุณบุคลากรว่าไง มีความคิดดีๆ กว่านี้ไหม หรือจะเอาอะไรมาอธิบายก็เชิญค่ะ แต่อย่าคิดเข้าข้างตัวเองนะ เพราะมันไม่ประโยชน์ ตัวหนังสือราชการมันบอก อธิบายให้มันมีหลักเกณฑ์หน่อย อย่าคิดไปเอง ขนาดผู้แทนใน ก.กลางยังไม่ออกมาอธิบายสักคน คุณเป็นใครกัน หรือไม่ทราบสถานะตัวเอง

แมวมอง ลบ -
29/04/2011 - 09:30 - 118.174.16.xx
ขอให้กรมไม่ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจงเจริญ
ลล ลบ -
29/04/2011 - 11:06 - 113.53.152.xx

00855-1 No. 5

เรียนท่านผู้ทราบช่วยตอบครับ เงินเพิ่มตามคุณวุฒิตามหนังสือกรมส่งเสริมฯ ถือเป็นเงินเดือนหรือไม่ หรือว่าเป็นแค่เงินปรับเพิ่ม คล้ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวครับคนไม่รู้ - suthipan628 at hotmail.com
30/04/2011 - 00:34 - 182.53.222.xx

00855-1 No. 6

เราว่าทำความเข้าใจกันเสียใหม่ดีกว่านะคะ เพราะว่าในหนังสือเค้าก็มีตัวอย่างให้แล้ว  ค่อย ๆ อ่านทีละหน้าทีละตัวอย่างดีกว่า อย่าเถียงกันไปเลย

บุคลากรจำเป็น - taspd at hotmail.com
12/05/2011 - 00:45 - 27.55.139.xx

00855-1 No. 7

เห็นด้วยกับคุณแมวมองครับ บุคลาเกินมั้ง  คิดไม่ออก เอาสูตรมาจากไหรหว่า  มันคำนวนให้เห็นว่า อนาคตต่อไป จะกลายเป็นสูญเลย  ไม่น่าเสียเงินไปเรียนมาเลย  เวรกำนำสนองคนก่อกำเนิดเดินคิดออกมา 555rickie - rngrick at hotmail.com
19/05/2011 - 12:53 - 125.26.190.xx

00855-1 No. 8

ถ้าคนไหนดำรงตำแหน่งสายงานเริ่มจากระดับ 3 (วุฒิป.ตรี)เงินเดือน ณ 1 ตค. 53 เดิม ได้เงิน 10190 ค่าครองชีพ 1500 รวม 11690 พอได้รับเงินปรับเพิ่ม (1 ตค.53-31 มี.ค.54) ก็จะได้เงินเดือน 10190 เงินปรับเพิ่ม 600 ได้เงินค่าครองชีพ 910 รวมเป็น 11700สรุป ตกเบิก 6 เดือนแรก 60 บาท พอปรับ 5% ก็ปรับจาก 10470 เป็น 11000 แล้วก็ทำคำสั่งให้ได้รับเงินปรับเพิ่ม  ครั้งที่ 2 (1 เม.ย. เป็นต้นไป) ก็จะได้รับเงินเดือน 11000 เงินปรับเพิ่ม 500 เงินค่าครองชีพ 200 รวมเป็นเงิน 11700 บาท สรุป ไม่ว่าจะได้รับเงินปรับเพิ่มตามวุฒิ ครั้งที่ 1 หรือ ปรับเงินเดือน 5% หรือได้รับเงินปรับเพิ่มตามวุฒิ ครั้งที่ 2 ยังไง  ๆ ก็ยังได้เงินเท่าเดิมคือ 11700

บุค - tintinard1 at hotmail.com
23/05/2011 - 14:01 - 118.172.82.xx

00855-1 No. 9

สงสัย บุคลากรคนนี้  ต้องไปพัฒนาสมองใหม่ แล้วนะครับ ไม่รู้ แต่อวดฉลาด

ฟ - wer at msn.com
23/05/2011 - 22:07 - 125.27.120.xx

00855-1 No. 10


หน้า : 1 2 3