00906-1PHP infoBoard V.7 Plus
ขอความช่วยเหลือ สอบถามเรื่องอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มตามวุฒิค่ะ

ขอรบกวนสอบถามค่ะ  ตอนนี้กำลังสบสนและตีความเรื่องปรับอัตราเงินเดือนและเงินที่ปรับเพิ่มตามวุฒิที่ ก.พ. ก.ท. ก.ท.จ. ก.อบต.รับรอง  เลยอยากสอบถามค่ะว่า  มีกรณีของ  นักวิชาการศึกษา  บรรจุตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา 3  บรรจุเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2548 วุฒิศิลปศาสตรบัณฑิต,ป.บัณฑิตวิชาชีพครู,ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ปัจจุบันซี 5 เงินเดือน 11,930 บาท (1 ต.ค.53 ปัจจุบันยังไม่ได้เลื่อนขั้น) แต่ต่อมาเมื่อเดือนเมษายน 2554 ได้ยื่นคำร้องขอปรับ/เพิ่มวุฒิการศึกษาเป็น เนื่องจากสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเอกการบริหารการศึกษา โดยสภามหาวิทยาลัยรามคำแหงอนุมัติปริญญาเมื่อวันที่  31 มีนาคม 2553  จึงอยากใคร่ขอเรียนถามว่า

   - รายดังกล่าวมีสิทธิ์ได้รับการปรับเงินที่ปรับเพิ่มตามวุฒิปริญญาโท หรือไม่
   - กรณีปรับได้จะต้องปรับให้เขา วันที่ 1 ตุลาคม 2553 หรือ ณ เดือนเมษายน 2554(วันยื่นขอปรับวุฒิ)"

ขอรบกวนท่านผู้รู้กรุณาสละเวลาช่วยพิมพ์ตอบข้อคำถามให้ด้วยนะคะ  ตีความไม่เก่งค่ะ  ถามเพื่อนบางคนเขาบอกให้ตีความตามหนังสือสั่งการ  แต่ดิฉันตีเท่าไหร่ก็ตีไม่ถูก  เศร้า และขอขอบคุณล่วงหน้านะคะ  ยิ้ม

ลัดดา - rataut13 at gmail.com
16/06/2011 - 13:46 - 125.26.17.xx

 

เงินเพิ่มตามคุณวุฒินั้น ในสายงานเริ่มต้นจากระดับและคุณวุฒิ ป.โท บุคคลนี้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ 1900 บาท ครับ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2553 - 31 มี.ค. 2554 ส่วนช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 2554 - 30 ก.ย. 2554 นั้น ปรับ 5% ก่อนครับ ส่วนเงินเพิ่มนั้น ตอนนี้ทางกรมส่งเสริมแจ้งให้ชะลอไว้ก่อนเพราะจะทำช่วงเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มมาใหม่ เนื่องจากบัญชีเงินเพิ่มและช่วงเงินเดือนตัวเดิมยังไม่รวม 5% ส่วนช่วงแรกนั้นให้เบิกได้เลยครับ

บุคลากรเลย - pongsapat.ph at gmail.com
17/06/2011 - 11:48 - 125.26.215.xx

00906-1 No. 1

ดีใจจังค่ะ ที่เห็นคำตอบ ต้องขอขอบคุณคุณบุคลากรเลย  มากๆ เลยนะคะ ที่กรุณาสละเวลาตอบคำถามดังกล่าวให้ค่ะ ลัดดา - rataut13 at gmail.com
17/06/2011 - 14:16 - 113.53.71.xx

00906-1 No. 2

ก็ว่ากันไป  ขอตอบกรณีที่ถามมานะครับ

จากการอ่านดูแล้วคำตอบที่คุณได้รับไม่ชัดเจนเลยถือโอกาสตอบให้แล้วกัน

-ที่คุณถามว่าเขามีสิทธิได้รับหรือไม่

ตอบ  ได้รับครับ เงินเพิ่มตามวุฒิ  แต่มันก็ตามเหลดเงินเดือนของนักวิชาการศึกษา แต่กรณีที่สภามหาลัยรามคำแหง  อนุมัติวันที่ 31 มีนาคม นั้น คุณจะเริ่มเบิกให้เขาได้ ตั้งแต่ 1 เมษายน 2554 นะครับ ไม่ใช่เริ่มมาจากตุลาคม เพราะเขาพึ่งจบ  และพอดีเดือนเมษาปรับ 5% เงินเพิ่มเลยต้องชะลอไปก่อน เพราะกรมกำลังทำตารางมาให้ใหม่

สรุปครับ นักวิชาการของคุณปรับได้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2554 ถึงเขาจะไม่ได้ทำเรื่องปรับ แต่เขามาแสดงตนขอรับสิทธิ์ ก็ต้องปรับให้เขา  ถ้าคุณเบิกให้เหมือนกับข้อความข้างบนที่ไม่ชัดเจน นักวิชาการศึกษา ต้องคืนเงินแล้วหัวหน้าสป.เทศบาล - atipol at hotmail.com
18/06/2011 - 09:49 - 49.230.207.xx

00906-1 No. 3

ดิฉันได้เข้ามาอ่านคำตอบจากท่าน หัวหน้าสป.เทศบาล
ก็เลยอยากเรียนถามต่อค่ะ (เพราะว่างงน่ะค่ะ)

  กรณี  ที่สภามหาลัยรามคำแหง  อนุมัติวันที่ 31 มีนาคม 2553 นั้น จะให้เริ่มเบิกให้เขาได้ ตั้งแต่ 1 เมษายน 2554 ไม่ใช่เริ่มมาจากตุลาคม เพราะเขาพึ่งจบ นั้น
 
ดิฉันก็ตีความตามข้อ 2 ที่มีเนื้อความว่า  กรณีบรรจุและแต่งตั้งก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ตามข้อ 2.2 วรรคที่ 2 ตรง - ข้าราชการท้องถิ่นสายงานที่ 3 ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งโดยใช้คุณวุฒิป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่าซึ่งตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2550 ได้รับอัตราเงินเดือน 7,940 บาท และเมื่อได้รับการเลื่อนระดับเป็นระดับ 4  หรือสูงกว่าแล้ว  ได้นำุคุณวุฒิปริญญาโท ซึ่งตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งมายื่นขอปรับอัตราเงินเดือน และได้มีคำสั่งปรับเงินเดือนให้ได้ตามคุณวุฒิปริญญาโท หรือไม่ได้มีคำสั่งปรับเงินเดือนใหได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิปริญญาโท (เนื่องจากเงินเดือนเท่ากับหรือสูงกว่าเงินเดือนของปริญญาโท) ก็ตาม   หากในวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ได้รับอัตราเงินเดือน 12,530 บาท จะได้รับเงินที่ปรับเพิ่ม

1. กรณีนี้ นักวิชาการคนดังกล่าวจบ ปริญญาโท ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2553 (มหาวิทยาลัยอนุมัติสำเร็จตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2553) ไม่ใช่เราจะต้องปรับเงินเพิ่มให้เขาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 หรือคะท่านหัวหน้าสป.?  เพราะว่าเขาจบก่อน 1 ตุลาคม 2553 
    *** เหตุที่ว่าเขาไม่มีสิทธิิปรับเงินเพิ่มดังกล่าวได้ในช่วง 1 ตุลาคม 2553 มีเหตุผลประการใดคะท่านหัวหน้า

2. นักวิชาการบุคคลดังกล่าว จบโทตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2553  แต่มาทำเรื่องขอปรับวุฒิให้สูงขึ้นเดือนเมษายน 2554 ต้องเบิกให้เขาในวันที่ยื่นเรื่องหรือคะ ท่าน...(เพราะท่านบอกว่าให้เบิกได้ในช่วง 1 เม.ย. 2554)  ไม่ใช้ตั้งแต่วันที่เขาจบหรือคะท่าน

ขอความกรุณาโปรดตีความให้ดิฉันสักนิดนะคะ เพราะตอนนี้ งงไปหมดแล้วค่ะ จะได้ทำไม่ผิด เพราะตอนนี้ทางหน่วยงานของดิฉันเองก็กำลังจะดำเนินการค่ะ

ขอความกรุณาท่านสละเวลา พิมพ์ตอบกลับให้ด้วยนะคะ และขอขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ


ลัดดา - rataut13 at gmail.com
20/06/2011 - 11:44 - 113.53.75.xx

00906-1 No. 4

ดิฉันได้เข้ามาอ่านคำตอบจากท่าน หัวหน้าสป.เทศบาล
ก็เลยอยากเรียนถามต่อค่ะ (เพราะว่างงน่ะค่ะ)

  กรณี  ที่สภามหาลัยรามคำแหง  อนุมัติวันที่ 31 มีนาคม 2553 นั้น จะให้เริ่มเบิกให้เขาได้ ตั้งแต่ 1 เมษายน 2554 ไม่ใช่เริ่มมาจากตุลาคม เพราะเขาพึ่งจบ นั้น
 
ดิฉันก็ตีความตามข้อ 2 ที่มีเนื้อความว่า  กรณีบรรจุและแต่งตั้งก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ตามข้อ 2.2 วรรคที่ 2 ตรง - ข้าราชการท้องถิ่นสายงานที่ 3 ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งโดยใช้คุณวุฒิป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่าซึ่งตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2550 ได้รับอัตราเงินเดือน 7,940 บาท และเมื่อได้รับการเลื่อนระดับเป็นระดับ 4  หรือสูงกว่าแล้ว  ได้นำุคุณวุฒิปริญญาโท ซึ่งตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งมายื่นขอปรับ อัตราเงินเดือน และได้มีคำสั่งปรับเงินเดือนให้ได้ตามคุณวุฒิปริญญาโท หรือไม่ได้มีคำสั่งปรับเงินเดือนใหได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิปริญญาโท (เนื่องจากเงินเดือนเท่ากับหรือสูงกว่าเงินเดือนของปริญญาโท) ก็ตาม   หากในวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ได้รับอัตราเงินเดือน 12,530 บาท จะได้รับเงินที่ปรับเพิ่ม

1. กรณีนี้ นักวิชาการคนดังกล่าวจบ ปริญญาโท ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2553 (มหาวิทยาลัยอนุมัติสำเร็จตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2553) ไม่ใช่เราจะต้องปรับเงินเพิ่มให้เขาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 หรือคะท่านหัวหน้าสป.?  เพราะว่าเขาจบก่อน 1 ตุลาคม 2553 
    *** เหตุที่ว่าเขาไม่มีสิทธิิปรับเงินเพิ่มดังกล่าวได้ในช่วง 1 ตุลาคม 2553 มีเหตุผลประการใดคะท่านหัวหน้า

2. นักวิชาการบุคคลดังกล่าว จบโทตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2553  แต่มาทำเรื่องขอปรับวุฒิให้สูงขึ้นเดือนเมษายน 2554 ต้องเบิกให้เขาในวันที่ยื่นเรื่องหรือคะ ท่าน...(เพราะท่านบอกว่าให้เบิกได้ในช่วง 1 เม.ย. 2554)  ไม่ใช้ตั้งแต่วันที่เขาจบหรือคะท่าน

ขอความกรุณาโปรดตีความให้ดิฉันสักนิดนะคะ เพราะตอนนี้ งงไปหมดแล้วค่ะ จะได้ทำไม่ผิด เพราะตอนนี้ทางหน่วยงานของดิฉันเองก็กำลังจะดำเนินการค่ะ

ขอความกรุณาท่านสละเวลา พิมพ์ตอบกลับให้ด้วยนะคะ และขอขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

ลัดดา - rataut13 at gmail.com
20/06/2011 - 11:45 - 113.53.75.xx

00906-1 No. 5

ดิฉันได้เข้ามาอ่านคำตอบจากท่าน หัวหน้าสป.เทศบาล
ก็เลยอยากเรียนถามต่อค่ะ (เพราะว่างงน่ะค่ะ)

  กรณี  ที่สภามหาลัยรามคำแหง  อนุมัติวันที่ 31 มีนาคม 2553 นั้น จะให้เริ่มเบิกให้เขาได้ ตั้งแต่ 1 เมษายน 2554 ไม่ใช่เริ่มมาจากตุลาคม เพราะเขาพึ่งจบ นั้น
 
ดิฉันก็ตีความตามข้อ 2 ที่มีเนื้อความว่า  กรณีบรรจุและแต่งตั้งก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ตามข้อ 2.2 วรรคที่ 2 ตรง - ข้าราชการท้องถิ่นสายงานที่ 3 ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งโดยใช้คุณวุฒิป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่าซึ่งตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2550 ได้รับอัตราเงินเดือน 7,940 บาท และเมื่อได้รับการเลื่อนระดับเป็นระดับ 4  หรือสูงกว่าแล้ว  ได้นำุคุณวุฒิปริญญาโท ซึ่งตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งมายื่นขอปรับ อัตราเงินเดือน และได้มีคำสั่งปรับเงินเดือนให้ได้ตามคุณวุฒิปริญญาโท หรือไม่ได้มีคำสั่งปรับเงินเดือนใหได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิปริญญาโท (เนื่องจากเงินเดือนเท่ากับหรือสูงกว่าเงินเดือนของปริญญาโท) ก็ตาม   หากในวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ได้รับอัตราเงินเดือน 12,530 บาท จะได้รับเงินที่ปรับเพิ่ม

1. กรณีนี้ นักวิชาการคนดังกล่าวจบ ปริญญาโท ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2553 (มหาวิทยาลัยอนุมัติสำเร็จตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2553) ไม่ใช่เราจะต้องปรับเงินเพิ่มให้เขาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 หรือคะท่านหัวหน้าสป.?  เพราะว่าเขาจบก่อน 1 ตุลาคม 2553 
    *** เหตุที่ว่าเขาไม่มีสิทธิิปรับเงินเพิ่มดังกล่าวได้ในช่วง 1 ตุลาคม 2553 มีเหตุผลประการใดคะท่านหัวหน้า

2. นักวิชาการบุคคลดังกล่าว จบโทตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2553  แต่มาทำเรื่องขอปรับวุฒิให้สูงขึ้นเดือนเมษายน 2554 ต้องเบิกให้เขาในวันที่ยื่นเรื่องหรือคะ ท่าน...(เพราะท่านบอกว่าให้เบิกได้ในช่วง 1 เม.ย. 2554)  ไม่ใช้ตั้งแต่วันที่เขาจบหรือคะท่าน

ขอความกรุณาโปรดตีความให้ดิฉันสักนิดนะคะ เพราะตอนนี้ งงไปหมดแล้วค่ะ จะได้ทำไม่ผิด เพราะตอนนี้ทางหน่วยงานของดิฉันเองก็กำลังจะดำเนินการค่ะ

ขอความกรุณาท่านสละเวลา พิมพ์ตอบกลับให้ด้วยนะคะ และขอขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

ลัดดา - rataut13 at gmail.com
20/06/2011 - 11:47 - 113.53.75.xx

00906-1 No. 6

คุณได้สิทธิ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 53 ครับ อ่านเพิ่มเติมที่ สายตรง สถ. เวบกรม วิธีการเข้าไปที่ สายตรง สถ แล้ว ไปที่ คำว่าค้นหา ก็กรอกคำที่ต้องการค้น เลือก กระทู้ี่ตอบแล้ว กด ค้นหา ก็จะได้ คำตอบ ท่าน หน.สป.ก็ทำได้นะครับตรวจสอบฯ - alsawin_mo at msn.com
22/06/2011 - 17:05 - 203.114.125.xx

00906-1 No. 7

ครูเทศบาลปรับได้ไหมค่ะ

บรรจุ 30 ก.ย.2548  จบป.โท 31มี.ค.2553 (ก่อน 1ต.ค.2553)เงินเดือน ณ 1ต.ค.53 = 11060 บาท  (ช่วงอัตราเงินเดือน 10900 - 11390 ดังนั้น เงินที่ปรับเพิ่ม คือ 2100) ติดต่อทางกองการศึกษาที่สังกัดอยู่ เขาบอกว่าไม่เกี่ยวกับครู (ไม่เกี่ยวยังไงก็เป็นพนักงานเทศบาลนี่คะ) อ้างอิงที่ คำสั่ง มท. ๐๘๐๙.๕/ว๑๑ ลว ๑๙เม.ย.๕๔มัลลิกา - m_allika at hotmail.com
14/07/2011 - 13:08 - 110.49.235.xx

00906-1 No. 8

กรณีบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2553 โดยใช้วุฒิปริญญาตรีศิลปศาตรบัณฑิต สาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ และประกาศนียบัตรวิชาชีพครูที่มีหลักสูตรการศึกาษา(ปวค.)  จะมีสิทธิ์ได้รับการปรับอัตราเงินเพิ่มมั้ยค่ะ  อนึ่ง เมื่อดูที่ตารางเงินเพิ่มตามคุณวุฒิสำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นฯในข้อ ที่๙ คือ คุณวุฒิที่บรรจุเข้ารับราชการ =ประกาศนียบัตรชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรีทั่วไป ในข้อ๑๑ คือปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๔ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่านวก. - maybekrist at yahoo.com
22/08/2011 - 15:09 - 101.108.135.xx

00906-1 No. 9

ตามที่อ่านกระทู้ คุณลัดดา ไม่ได้แจ้งไว้ในกระทู้ว่าอนุมัติจบเมื่อไหร่ ก็เลยเข้าใจว่าเค้าจบมีนามั้ง
ถ้าอย่างงั้นก็คงเบิกได้ตั้งแต่ตุลาแหละ มั้ง วค - plan_thamlod at hotmail.com
12/09/2011 - 10:48 - 118.175.80.xx

00906-1 No. 10


หน้า : 1 2