01018-1PHP infoBoard V.7 Plus
นักพัฒนาชุมชน 6 ว

นักพัฒนาชุมชน  6 ว  จะขึ้นเป็น ผอ  กองสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ได้หรือไม่  

โรช - hisokitti at hotmail.com
24/08/2011 - 13:38 - 118.172.95.xx
นักพัฒนาชุมชน 6ว. เป็นสายงานผู้ปฏิบัติงาน ต้องสอบคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่ง นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 6 เทียบเท่าหัวหน้ากองสวัสดิการสังคม หากต้องการเป็น ผอ.กองสวสัดิการสังคม ระดับ 7 ต้องครองนักบริหารงาน ฯ ระดับ 6 จำนวน 4 ปี และครองระดับ 7 อีก 4 ปี ถึงจะเป็น ผอ.กอง ระดับ 8 หากมีวุฒิปริญญาโท ลดการครองจาก 4 ปี เหลือ 3 ปี ใช้ได้ครั้งเดียวเท่านั้น
รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม ลบ -
24/08/2011 - 13:56 - 125.26.221.xx
มิน่าล่ะท่านรก.ผอ.กองสวัสดิการนี้เอง ไม่ใช่ตัวจริงจึงตอบเขาผิด จริงๆแล้ว ผอ.กอง ระดับ 7 ครอง 7 แค่ 2 ปีเท่านั้นก็สามารถขึ้น ผอ. 8 ได้(โดยการคัดเลือก)ต่างจากสายงานปลัดที่ใช้เวลา 4 ปี แต่หากมีวุฒิ ป.โท ก็สามารถทำเรื่องลดเวลาเหลือ 3 ปีได้โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.
ผอ.ตัวจริง ลบ -
26/08/2011 - 10:03 - 125.26.227.xx
ขอถามค่ะ
วุฒิป.โทรัฐศาสตร์ สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นใช้ได้หรือไม่
นักพัฒนาชุมชน ลบ -
17/10/2012 - 16:16 - 171.5.21.xx

 

น่าจะได้นะ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เขากำหนด

เค - kittiaoy at hotmail.com
24/08/2011 - 13:42 - 118.172.95.xx

01018-1 No. 1

ท่าน รก ผอ สวัสดิการตอบไม่เคลียร์  ตรงที่ว่าครอง ระดับ7  หากเป็น ผอ ระดับ 7 ก็ครอง 2ปีเท่านั้นแหละ แต่ถ้า หน ฝ่าย7 ก็ครอง 4 ปี จ๊ะ 

คนดีพอประมาณ - deer at hotmail.com
24/08/2011 - 22:47 - 223.206.31.xx

01018-1 No. 2

ไม่ทราบว่ามีตัวอย่างวิสัยทัศน์และผลงานที่ประสบผลสำเร็จในอดีต ที่ต้องใช้แนบใบสมัครสอบคัดเลือกนักบริหารงานสวัสดิการสังคม (หน.ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ) รึเปล่าคะ?พัชราภรณ์ - aappolsri at gmail.com
17/04/2013 - 11:48 - 223.207.32.xx

01018-1 No. 3


หน้า : 1