01042-1PHP infoBoard V.7 Plus
ทำไมหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถึงได้เป็นข้าราชการโดยไม่สอบ

อยากทราบว่าทำไมหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลถึงได้เป็นข้าราชการโดยไม่ต้องสอบ  ทั้งที่ก็เป็นพนักงานจ้างเหมือนๆ กัน ทำงานมาน้อยกว่าคนทำงานบนสำนักงานด้วยซ้ำ

คนอยากรู้ - 000 at hotmail.com
14/09/2011 - 10:12 - 101.109.132.xx
เขาเรียกว่าสอบคัดเลือกด้วยวิธีพิเศษ คือ เอาพนักงานจ้างพวกผู้ดูแลเด็กและหัวหน้าศูนย์มาสอบคัดเลือกเป็นข้าราชการครูต่างหากครับ มันจะเหมือน ๆ กับการเอานักเรียนทุนที่เรียนจบมาคัดเลือกด้วยวิธีพิเศษ หรือ เอาพวกจบ ป.เอกมาคัดเลือกด้วยวิธีพิเศษไงครับ

ปลัด 8 ลบ -
14/09/2011 - 23:23 - 49.48.138.xx

 

ที่ไหนครับ หัวศูนย์ฯเป็นข้าราชการโดยไม่ต้องสอบ เห็นเขาสอบกันทุกที่นะ มียกเว้นหรือครับ ระบุหน่วยงานมาครับ จะแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบให้ครับหัวหน้าศูนย์ - 123 at 123.com
14/09/2011 - 14:03 - 125.26.202.xx

01042-1 No. 1

ดูจากกรมส่งเสริมเลย มีแน่นอนเป็นการสรรหาโดยวิธีพิเศษ

000 - 222 at hotmail.com
14/09/2011 - 16:00 - 101.109.132.xx

01042-1 No. 2

ทำไมคนที่ก่อตั้งศูนย์เด็กเล็กมาเกือบ 30 ปีแล้ว ตั้งแต่ยังไม่มี อบต. พอเขาจะได้รางวัลชีวิตที่ใกล้เกษียณแล้วยังมาเรียกเอาเงินเขาคนละสามแสน เทวดาองค์ใดทราบตอบหน่อยMucharab - Mucharab at hotmail.com
15/09/2011 - 07:04 - 113.53.200.xx
ถ่ายเอกสารเงิน เช็คที่เอาให้ หรือ ถ่ายรูป ถ่ายคลิป แล้วแจ้งความเลยพี่
เทวดาศูนย์เด็ก ลบ -
15/09/2011 - 10:13 - 118.175.19.xx

01042-1 No. 3

ข่าวการขึ้นเงินเดือนของข้าราชการและครอบคลุม  5  กลุ่ม  ที่จบปริญญาตรี  15,000.-บาท  อยากเรียนให้ทราบว่า  ตอนแรกดีใจที่ได้ยินข่าวนี้  แต่พอมาอ่านตามข่าวของกระทรวงการคลังชี้แจง  ใจความว่า สำหรับผู้เริ่มต้นบรรจุราชการด้วยวุฒิปริญญาตรี  จึงจะได้เงินเดือน  15,000.-บาท  หรือผู้ใช้วุฒิปริญญาตรีเริ่มทำงาน เช่น กรณีพนักงานจ้างตามภารกิจที่เริ่มจ้างวุฒิ ปริญญาตรี  (จ.3)  ก็จะได้ปรับเงินค่าจ้างเป็น  15,000.-บาท  หนูและเพื่อนร่วมงานมาแยกแจกแจงวิธีคิด  ดังนี้  1. กรณีลูกจ้างประจำทำงานมีอายุราชการ  8-10 ปี  เงินค่าจ้างประจำยังไม่ถึง  15,000 บาท และไม่สามารถปรับวุฒิปริญญาตรีในการทำงานตลอดชีวิตการทำงาน  ทั้งที่มีวุฒิปริญญาตรีอยู่  แต่พนักงานจ้างตามภารกิจเพิ่งเริ่มจ้าง (จ.3) เมื่อปีงบประมาณที่ผ่านมาจะอยู่ในกลุ่มที่ปรับค่าจ้าง  แล้วรัฐบาลบอกว่าเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน  ซึ่งมันไม่ใช่  ไม่ถูกต้อง  อยากฝากท่านปลัดสะท้อนให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและพิจารณาก่อนจะมีการอนุมัติให้ใช้
                            2. ฟังเสียงจากหัวหน้าส่วนการคลัง อบต. ฝากบอกท่านว่า  หัวหน้าส่วนการคลังปฏิบัติราชการมาเป็นเวลา  10 กว่าปี  เงินเดือนปัจจุบัน  16,000 - 17,500 บาท  แล้วพนักงานจ้างเพิ่งเข้างานเงินค่าจ้างเกือบจะเท่าระดับหัวหน้าส่วนที่ได้รับ   มันเกิดความเท่าเทียม หรือเทียบเท่าแล้ว
                            3. ข้าราชการที่เริ่มบรรจุ ซี 1 ซี 2  เงินเดือนปัจจุบันยังถึง  15,000 บาท  แต่พนักงานจ้างภารกิจ (จ.3)  เข้ามาเป็นพนักงานจ้าง  1  มกราคม  2555  จะได้ค่าจ้างเป็นเงิน  15,000 บาท  ซึ่งเป็นความเลื่อมล้ำในต่างระดับของการได้รับเงินเดือนและค่าจ้างที่เห็นเด่นชัด
                             ที่กล่าวมาทั้ง  3  ข้อ  เพื่อฝากท่านพิจารณานำเสนอผู้เกี่ยวข้องพิจารณาให้ละเอียดก่อนมีคำสั่งการปรับเงินเดือน  ค่าจ้าง  ในต้นปีที่จะถึง
 
อีกประเด็นคือ  การปรับ ผดด. ที่มีคุณสมบัติครบ  ให้เป็นข้าราชการ  พนักงานส่วนท้องถิ่น  ทำให้ลูกจ้างประจำเกิดความรู้สึกว่าไม่ได้รับความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานเลย  เพราะลูกจ้างประจำบางคนจบปริญญาตรีทำงานก็ตรงสายงาน เช่นปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  ซึ่งมีคุณสมบัติคือเรียนคอมพิวเตอร์  6  หน่วยกิจ  ปฏิบัติงานมาแล้ว  8-10 ปี  ขณะเดียวกัน  ผดด. เข้ามาปฏิบัติงาน  3  ปี  ได้เลื่อนเป็นพนักงานส่วนตำบล(ข้าราชการ)  ตรงนี้อยากฝากท่านช่วยนำเสนอผู้เกี่ยวข้องพิจารณาปรับ หรือเลื่อนระดับลูกจ้างประจำด้วย  ซึ่งท่านเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ  พนักงานจ้าง  ย่อมสัมผัสความรู้สึกของลูกจ้างได้ดีกว่าผู้นั่งเก้าอี้อยู่เบื้องบน  อยากฝากท่านช่วยดูแลกลุ่มลูกจ้างประจำด้วย  และขอความอนุเคราะห์ท่านนำเรื่องที่หนูเสนอให้สมาพันธ์ลูกจ้างทราบและหาวิธีเยียวยากำลังใจในการทำงานของลูกจ้างประจำด้วย   ขอขอบคุณคะ.

ออม - aom at hotmail.com
16/09/2011 - 09:18 - 183.88.77.xx

01042-1 No. 4

เข้าใจเรื่องวิชาชีพหรือเปล่า คุณไม่ได้เรียนหมอไม่มีประสบการณืเป็นหมอไม่มีใบประกอบวิชาชีพหมอถามสิว่าหากเขาปรับคนใดให้เป็นหมอคุณจะมีสิทธิไหม ผดด. ก็เช่นเดียวกัน และหากงานของคุณมันคือวิชาชีพเฉพาะทางมีใบประกอบวิชาชีพมีการทดสอบมาตรฐานต่างๆ คุณก็จะมีโอกาสตามที่กรมเขาต้องการ วันนี้กรมต้องการ ผดด.ไม่ใช่ธุรการหรือการเงินฯลฯ คุณจึงไม่มีสิทธิ์แต่ถ้าเขาต้องการคุณก็มีสิทธิ์ มันคือ วิชาชีพนะ

อีหล่า - as at gmail\'\\.com
12/10/2011 - 17:07 - 118.173.182.xx

01042-1 No. 5


หน้า : 1