01044-1PHP infoBoard V.7 Plus
การขอเครื่องราชฯชั้นสายสะพาย

ระเบียบสำนักนายกฯ เรื่องการขอพระราชทานเครื่องราชฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552 มีการแก้ไขให้การขอเครื่องราชฯชั้นสายสะพายของ ขรก.พลเรือนในระบบจำแนกประเภทตำแหน่ง(ระบบแท่ง) ปัจจุบันขรก.ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ(ซี 8 เดิม) เดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอถึงก่อนเกษียณ  ไม่ต้องดำรงตำแหน่งบังคับบัญชา ก็สามารถขอสายสะพายสายแรกได้แล้ว  แต่ทำไมข้าราชการท้องถิ่นที่ใช้ระบบซีถึงไม่มีการแก้ไขระเบียบให้  (ซี 8 ของท้องถิ่นต้องเป็นสายงานบังคับบัญชาและต้องขอปีก่อนเกษียณเท่านั้น) ฝากผู้เกี่ยวข้องช่วยดูด้วยครับ

คน อบต. - tor-2817 at hotmail.com
14/09/2011 - 13:53 - 110.77.177.xx
ก็เพราะ อปท.คือลูกเมียน้อยไงครับ อะไร ๆ ก็ไม่เข้าท่าสักอย่าง ตามหลังเขาต้อย ๆ
ปลัด 8 ลบ -
14/09/2011 - 23:20 - 49.48.138.xx
คงต้องเข้าแท่ง เหมือนเขา จะได้เกาะชายผ้าเหลือง ข้าราชการพลเรือน เหมือนเขาบ้าง
ป 8 ได้ 7 เดือน ลบ -
17/09/2011 - 20:20 - 223.206.203.xx

 

หน้า : 1