01055-1PHP infoBoard V.7 Plus
หารือคุณวุฒินักวิชาการศึกษา

ขอหารือคือคุณวุฒิรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จาก ม.ราชภัฏ เป็นคุณวุฒิสำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษา(C5) หรือไม่ และ สามารถใช้เป็นคุณวุฒิสำหรับรับเงินเพิ่มตามวุฒิได้หรือไม่ เพราะเรียนถาม จนท.ท้องถิ่นจังหวัดแล้ว ท่านตอบว่าไม่ได้ แต่ตอนไปอบรม ที่กรมฯ กรมฯบอกให้ดูคุณวุฒิที่ กคศ. รับรอง ซึ่งวุฒิดังกล่าว กคศ. ก็รับรองให้เป็นข้าราชการครูได้

นักวิชาการศึกษา - E20MOM at hotmail.com
19/09/2011 - 14:04 - 124.121.32.xx

 

ถ้า กคศ.รับรองว่าเป็นวุฒิทางการศึกษาก็สามารถปรับเงินเพิ่มตามวุฒิได้ สำหรับการขึ้น ซี 5  ก็ไม่มีปัญหา ข้อสำคัญให้ดูหนังสือเทียบวุฒิการศึกษาจากสถาบันต่างๆ เขาส่งให้ทุกเทศบาลครับ สำหรับมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ดูที่ http://www.samyakcity.com/standard/standard/standard1.pdf
Admin : กรรมการฝ่ายวิชาการ กรรมการฝ่ายวิชาการ   [แก้ไข]
19/09/2011 - 15:07

01055-1 No. 1

ต่อจากข้อหารือ/ประเด็นคือ พอนำวุฒิดังกล่าวไปให้ จนท.ท้องถิ่นจังหวัดดู เขากลับต่อว่ามาว่า เราไม่ได้ใช้คุณวุฒิที่ กคศ.กำหนด เขาใช้ ก.พ. ซึ่งตอนนี้ยังมีปัญหาอยู่นักวิชาการศึกษา - E20MOM at hotmail.com
20/09/2011 - 09:46 - 124.121.187.xx

01055-1 No. 2

จริงๆ แล้ว การเทียบวุฒิ ของเราให้ ก.ท.เป็นคนเทียบไม่ใช่ ก.พ. แต่ ก.ท.อาจจะนำของ ก.พ.มาใช้โดยอนุโลม ซึ่ง ก.ท.จะต้องมีมติให้ใช้โดยอนุโลมก่อนถึงใช้ได้ จะนำมาใช้เลยไม่ได้ กรณีของคุณ ก็ทำหนังสือหารือ ก.ท.โดยทำหนังสือผ่านจังหวัดไปนะครับ ถ้า กรณี ท้องถิ่นจังหวัดมีปัญหาเอง คงต้องทำความเข้าใจกันใหม่ กับท้องถิ่นจังหวัด จริงๆ แล้ว เขามีหนังสือ เทียบวุฒิ อยู่ในมืออยู่แล้ว คุณลองไปถามดูว่ามี ปริญญาของเราหรือเปล่า ถ้าไม่มีขอหารือ ก.ท.ไป ถ้า กคศ.รับรอง ก.ท.ก็รับรองอยู่แล้วครับ ไม่ต้องห่วง แต่จะช้าหน่อย กับการรอ การตอบหารือนะครับ
Admin : กรรมการฝ่ายวิชาการ กรรมการฝ่ายวิชาการ   [แก้ไข]
20/09/2011 - 11:56

01055-1 No. 3

ครับ ขอบพระคุณครับ/ตอนนี้ผมหารือไปกรมฯแล้ว จนท.บอกว่าประมาณ 3 เดือนถึงจะรู้ผล

นักวิชาการศึกษา - E20MOM at hotmail.com
28/09/2011 - 17:38 - 124.121.23.xx

01055-1 No. 4

คุณวุฒฺที่ ก.ท.กำหนดดูที่ไหนได้ล่ะมาลี - tk97.75 at hotmail.com
9/02/2012 - 22:30 - 101.108.135.xx

01055-1 No. 5

ตอนนี้เรื่องที่หารือกรมฯเรื่องคุณวุฒิ รปม.จาก ม.ราชภัฏ เป็นผลแล้วครับ คือ เป็นคุณวุฒิที่ตรงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิชาการศึกษาครับ

นักวิชาการศึกษา - E20MOM at hotmail.com
4/04/2012 - 15:26 - 124.121.184.xx

01055-1 No. 6

ไม่ทราบว่าตอนนี้คุณได้คำตอบจากกรมหรือยัง ถ้าตอบแล้วขอทราบผลหารือ ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง  รัฐประศาสนศาสตร จาก ม.ราชภัฏ  เหมือนกันวันทนา - w.wanthana at hotmail.com
22/09/2012 - 13:26 - 125.27.10.xx

01055-1 No. 7

ไม่ทราบว่าใช้หนังสืออะไรอ้างอิงขอทราบเลขที่หนังสือ และหนังสือตอบกลับจากกรมของคุณวันทนา - w.wanthana at hotmail.com
22/09/2012 - 13:28 - 125.27.10.xx

01055-1 No. 8

รบกวน สอบถามหน่อยค่ะ

มลนภา เฉลิมช่วง - a_ahnooaoy at hotmail.com
16/11/2012 - 22:21 - 115.67.194.xx

01055-1 No. 9

สวัสดีค่ะ ขอคำปรึกษาหน่อยค่ะ ดิฉันเรียนจบ ป.ตรี 4 ปี บริหารธุรกิจ การตลาด จากนั้นก็เรียนหลักสูตร ป.บัณฑิต 1 ปี มีใบประกอบวิชาชีพครู และใบอนุญาตการสอน ตอนนี้ทำงานอยู่ที่เทศบาลใกล้บ้านตำแหน่งคนงาน ทำงานเกี่ยวกับแผนที่ภาษี อยากทราบว่าจะสอบเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งใดได้บ้างค่ะ

ดวงพร - rakwongcb15 at hotmail.com
26/03/2013 - 11:57 - 1.179.155.xx

01055-1 No. 10


หน้า : 1