01098-1PHP infoBoard V.7 Plus
การพิจารณาความชอบที่ไม่เป็นธรรมของ อปท.

     เนื่องด้วยกระผมเรียนจบมาในระดับ ป.โท มาหลายด้าน โดยเฉพาะในสายบริหารทั้งบริหารรัฐกิจและบริธุรกิจกับกฎหมาย ผมอยากเสนอความคิดเห็นบางประการเกี่ยวกับการพิจารณาความชอบ นี้เป็นเพียงความเห็นส่วนตัวในเชิงวิชาการนะครับ ขอให้ทุกท่านที่ผ่านมาได้กรุณาให้ความเห็นด้วยนะครับ...

         กรณีศึกษา

         เทศบาล ก. และ ข. เป็นเทศบาลขนาดเล็ก

         ทั้ง 2 เทศบาลมีรายได้เท่ากัน มีภารกิจเท่ากัน พื้นที่เท่ากน เพียงแต่ผู้บริหารมีความคิดต่างกัน

         เทศบาล ก. นายกเก่ง ปลัดเก่ง และลูกน้องเก่งจึงผู้บริหารจึงต้องการบรรจุพนักงานเพียง 15 คน ลูกจ้างรวม 30 คน รวม 45 คน โดยมีเหตุผลว่า เพื่อให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์มากที่สุด และ กทจ.ก็เคร่งครัดมากในการใช้คนของ อปท.

        เทศบาล ข. นายกเก่ง ปลัดเก่ง ลูกน้องก็เก่ง แต่นายกมีนโยบายบรรจุพนักงานมากถึง 30 คน ลูกจ้างรวม 70 คน รวม 100 คน โดยมีเหตุผลว่า เพื่อให้ครบ 40 % ตามกรอบ และเพื่อจะได้ช่วยคนตกงานให้มีงานทำและเพื่อซีละแสน ตามนโยบายน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า (หลักความสมยอม) ส่วนฝ่ายปลัดและพนักงานก็ดีใจที่ได้บรรจุคนมาก ๆ เพราะจะได้โควต้าเลื่อน 2 ขั้นเพิ่มขึ้น มีความก้าวหน้ามากขึ้น ซึ่งเป็นความสุดยอดของความปรารถนาของข้าราชการทุกคน อีกทั้งงานก็จะได้กระจายกันไปทำคนละนิดละหน่อยพอเป็นพิธี จะได้มีเวลาไปช็อบนาน ๆ และนินทากันซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ เพราะภารกิจแทบไม่มี

         เมื่อนำเงินเดือนทั้ง 2 เทศบาลมาเปรียบเทียบโดยการหาค่าเฉลี่ยแบบง่าย ๆ ก็จะได้ดังนี้

         เทศบาล  พนง+ลจ. เงินเดือนเฉลี่ย  รวมทั้งปี   

             ก.               45            20,000      10,800,000

             ข.              100           20,000      24,000,000

         เราก็จะเห็นผลต่างถึง 14,800,000.00 บาท

  และเมื่อนำขั้นความชอบมาหาค่าเฉลี่ยคร่าว ๆ เราก็จะได้ค่าเฉลี่ยคร่าว ๆ ดังนี้

        เทศบาล      พนง-ลจ.     ขั้นเฉลี่ย     รวมขั้นเฉลี่ย

              ก                45              600               27,000

              ข                100            600               60,000

       เราก็จะได้ผลต่างความชอบ 33,000 บาท

      สรุป  จะเห็นได้ว่าระบบโควต้าเงินเดือน 6 % และระบบอัตรา 2 ขั้นไม่เกิน 15 % ที่นำมาใช้กับ อปท.นี้เหมาะสมแล้วหรือไม่ 

        แล้วคราวหน้าผมจะได้นำเสนอหลักการและแนวทางที่เหมาะสมต่อไปนะครับ...ขอให้ติดตามกันด้วยนักวิเคราะห์ 8 - 11111 at 11111.com
16/10/2011 - 10:26 - 223.205.128.xx
เพิ่มเติมข้อสรุป เราจะเห็นผลต่างเงินเดือนถึง 14,800,000 บาท และขั้นความชอบต่างกันถึง 33,000 บาท เหตุใดเทศบาล ก.และ ข. ถึงได้มีการใช้จ่ายเงินเดือนต่างกันขนาดนั้น ทั้ง ๆ เป็นเทศบาลขนาดเล็ก ภารกิจ และพื้นที่เท่ากัน
แล้วเหตุใด เทศบาล ก. ซึ่งพนักงานทำงานหนักกว่า เทศบาล ข. ถึงได้ 2 ขั้นน้อยกว่าเทศบาล ข. ทั้ง ๆ คนของเทศบาล ก. ทำงานหนักกว่าเมื่อเทียบสัดส่วนความรับผิดและปริมาณงาน/คนแล้ว
ในทางตรงกันข้าม พนักงานเทศบาล ข. ซึ่งทำงานคนละนิดละน้อยกลับมีโอกาสได้ 2 ขั้นมากกว่า และมีจำนวนเงิน 6 % มากกว่า เทศบาล ก. เพราะบรรจุคนน้อยกว่า
จึงเป็นคำถามต่อมาว่า หลักการพิจารณาเช่นนี้เป็นธรรมกับ อปท.แต่ละแห่งแล้วหรือไม่ เทศบาล ก.ประหยัดงบประมาณเรื่องบุคคลได้ถึง 14 ล้านเศษ ทุกคนทำงานเก่งมาก แต่กลับได้ค่าตอบแทนเพียงนิดเดียว ในขณะที่เทศบาล ข. ฟุ่มเฟือยงบประมาณอย่างไร้ค่าแต่กลับได้ค่าตอบแทนดีกว่าเทศบาล ทั้ง ๆ ที่เทศบาล ข.ทำงานนิด ๆ หน่อย ๆ ..ลองนำไปคิดดูนะครับสมควรที่จะมีการปรับปรุงระบบการพิจารณาความชอบแบบเดิมที่ไม่เป็นธรรมนี้หรือไม่
หากคิดยังไม่ออกผมมีวิธีครับ...ตอนหน้าจะหาโอกาสมานำมาเสนอ ติดตามกันนะครับ
นักวิเคราะห์ 8 ลบ -
16/10/2011 - 11:28 - 223.205.128.xx

 

หน้า : 1