01100-1PHP infoBoard V.7 Plus
การแต่งตั้ง

ปลัด7 ได้รับการประเมินจากคณะกรรมการ วันที่ 31 ต.ค. และประชุม กทจ. วันที่ 9  ก.ย.  จะออกคำสั่งแต่งตั้งเป็นระดับ 8 ตั้งแต่วันใดได้บ้างครับ

p - tbnw2552 at hotmail.com
16/10/2011 - 19:27 - 182.52.36.xx
-แก้ไขเป็นวันที่ 9 พ.ย. ครับ
p ลบ -
16/10/2011 - 20:40 - 182.52.36.xx

 

กรณีขึ้น 8 ที่เดิม มีผลไม่ก่อนวันที่ประกาศผลการคัดเลือก (ข้อมูลอ้างอิง ดูตัวอย่างมติได้ที่เว็ปของ กทจ.ขอนแก่น)

กรณีขึ้น 8 ที่ใหม่ มีผลไม่ก่อนวันที่เดินทางมารายงานตัวรับตำแหน่ง ณ ที่เทศบาลแห่งใหม่บุคลากร 8 - 1112 at 000.com
16/10/2011 - 23:42 - 223.205.128.xx
-มติ กทจ.ขอนแก่นครั้งที่เท่าไหร่ละครับ
w ลบ -
17/10/2011 - 09:35 - 125.26.225.xx
-ไม่ใช่ไม่ก่อนวันที่ กทจ.ให้ความเห็นชอบหรือครับ
-หรือน่าจะหลังจากวันที่ กทจ.ให้ความเห็นชอบ ถ้าไปแต่งตั้งก่อนวันที่ กทจ.ให้ความเห็นชอบ มันจะชอบตามกฎหมายอะไร
w ลบ -
17/10/2011 - 09:39 - 125.26.225.xx
ให้ไปดูอย่างมติ กทจ.ขอนแก่น ครั้งที่ 9/54 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2554 หน้า 45
นักวิเคราะห์ 8 ลบ -
17/10/2011 - 18:44 - 223.205.128.xx
-ดูแล้วครับ ก็คือแต่งตั้งได้ไม่ก่อนวันที่ 15 ก.ย.54 ก็ตรงกัน
w ลบ -
17/10/2011 - 19:52 - 182.52.38.xx
-ถ้าในความหมายนี้ กรณีขึ้น 8 ที่เดิม มีผลไม่ก่อนวันที่ประกาศผลการคัดเลือก (ข้อมูลอ้างอิง ดูตัวอย่างมติได้ที่เว็ปของ กทจ.ขอนแก่น)
-ผมว่ามันก่อนที่ ก.ท.จ.มีมติเห็นชอบ


w ลบ -
17/10/2011 - 19:56 - 182.52.38.xx
ถูกต้องแล้วครับ มีผลก่อนมติ กทจ. เห็นชอบตามกฎหมาย
ทำนองการเลื่อนระดับสาย 1 ขึ้น 2 , สาย 2 ขึ้น 3 แหละครับ มีผลไม่ก่อนวันที่ผู้บับคับบัญชาชั้นต้นลงความเห็น ต่อให้เสนอ กทจ.อีก 3 - 5 เดือนข้างหน้า กทจ.ก็จะบอกว่ามีมติไม่ก่อนวันที่ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นลงความเห็นครับ
อย่าสงสัยอีกเลย เพราะกฎหมายกำหนดไว้เช่นนั้น หาก กทจ.ไม่มีมติเช่นนั้นก็จะไม่ชอบด้วยกฎหมายครับ
บุคลากร 8 ลบ -
18/10/2011 - 08:17 - 223.206.238.xx
ช่างสังเกตดีเนาะ...ต่อไปคงเป็นบุคลากรที่เก่งมาก ๆ ของ อปท.
บุคลากร 8 ลบ -
18/10/2011 - 08:22 - 223.206.238.xx

01100-1 No. 1

ออกคำสั่งไม่ก่อนวันที่ ก.ท.จ.มีมติ โดยให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผ่านการประเมินบคลากร ฯ - vivas2549 at gmail.com
20/10/2011 - 16:20 - 118.175.74.xx

01100-1 No. 2

ดีมาก  ถูกต้องคับปลัดน้อย - localman99 at hotmail.com
22/10/2011 - 05:20 - 125.26.144.xx

01100-1 No. 3


หน้า : 1