01153-1PHP infoBoard V.7 Plus
ขอชื่นชม ป.พิพัฒน์ กลุ่มเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ขอชื่นชม ป.พิพัฒน์ กลุ่มเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่น ผ่านสมาคมพนักงานเทศบาลฯ ที่ลงข่าวความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ทันสมัยตลอด  ซึ่งต่างกับสมาคมพนักงานเทศบาลฯ ค่อนข้างล่าช้า ขอความกรุณาปรับปรุงด้วย ขอรับ

พนักงานผู้น้อย - son.. at hotmail.com
2/12/2011 - 13:27 - 58.137.2.xx
แต่ผมเห็นต่างน่ะ สมาคมพนักงานเทศบาลฯ เขาก็ลง
a ลบ -
2/12/2011 - 15:46 - 182.52.34.xx
ลงครับแต่ข้ากว่า กลุ่มเพื่อข้าราชการส่วนท้องถิ่น ทุกเรื่อง...ไม่ใส่ความหรอก...ค่ะ
ร่วมด้วย ลบ -
4/12/2011 - 01:00 - 124.122.58.xx

 

มีออะไรก็เสนอแนะกันได้ครับเพราะเราคือเว็บสาธารณคนทำงานก็มีแต่คนอาสาไม่มีค่าตอบแทน และทีีสำคัญสมาคมฯไม่มีแหล่งรายได้ อาจจะมีัปัญหาล้าช้าในเรื่องการจัดส่งเอกสารบ้างครับ ต้องขออภัยท่านไว้ก่อนและอย่างไรก็ต้องขอบคุณท่านนะครับ


Admin : กรรมการฝ่ายวิชาการ กรรมการฝ่ายวิชาการ   [แก้ไข]
5/12/2011 - 07:59

01153-1 No. 1


หน้า : 1