01359-1PHP infoBoard V.7 Plus
ปรับเงินเดือนให้ได้ตามคุณวุฒิ 2555

ในส่วนของกรมส่งเสริมได้ไปแล้วปรับเงินเดือนให้ได้ตามคุณวุฒิการศึกษา ท้องถิ่นต้องรออีกตามเคยครับ เพราไม่มี ก.ถ. รายละเอียดดูได้ที่เว็บกรมส่งเสริมครับ

บุคลากรเลย - pongsapat.ph at gmail.com
14/05/2012 - 17:30 - 1.1.237.xx

 

เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิสำหรับผู็ที่มีวุฒิ ป.ตรี ที่บรรจุก่อน 1 ม.ค.2555 ผมคิดว่าควรดำเนินการให้เหมือน ก.ค.ศ.ของข้าราชการครูครับ คือ ให้ได้รับเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิเป็น ..ขั้นเงินเดือน..แทนการปรับเป็นตัวเงินเหมือนของ ก.พ.ข้าราชการพลเรือน เพราะเงินเดือนของข้าราชการท้องถิ่นเรายังเป็นขั้นเงินเดือนอยู่ครับ (ไปหาดูได้ครับตัวอย่างที่ ก.ค.ศ.ทำให้ข้าราชการครู)

เอ - aj2554 at hotmail.com
15/05/2012 - 13:51 - 183.88.77.xx

01359-1 No. 1

อยากทราบความเคลื่อนไหวการปรับอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น (ปรับ 8%) สำหรับข้าราชการที่ไม่เคยได้รับค่าครองชีพ หรือเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ หรือกรณีการปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนใหม่ เพราะขณะนี้พนักงานที่อายุงานน้อยเงินเดือนบวกค่าครองชีพจะเท่าหัวหน้างานแล้ว เมื่อไหร่จะสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรระดับหัวหน้างานที่ต้องใช้ทักษะและประสบการณ์ทำงานเพื่อองค์กรหัวหน้างาน - wanee_oiy at windowslive.com
28/09/2012 - 12:20 - 118.174.109.xx

01359-1 No. 2


หน้า : 1