01385-1PHP infoBoard V.7 Plus
ย้ายตำแหน่งพนักงานจ้างภารกิจธุรการเป็นผู้ช่วยครู

อยากทราบว่าจากพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้ช่วยธุรการ จะให้ไปเป็นผู้ช่วยครูเด็กเล็ก จะทำแบบใหนดีคะ  จะต้องทำคำสั่งย้ายให้ไปช่วยงาน หรือว่า ทำประกาศรับใหม่ ถามท่ที่จังหวัดแล้วไม่แน่ใจ  จะได้เป็นแนวทางเดียวกัน 

gara - kdiei_msi at hotmail.com
23/05/2012 - 15:59 - 125.25.200.xx

 

ให้ข้อมูลนะครับ  (น่าจะต้องทำประกาศรับสมัครใหม่  ผช.ผดด. ต้องมีประสบการการสอนปฐมวัย 5 ปี จากสถานศึกษาอื่นๆ หรือประสบการณ์ 3 ปี สำหรับประสบการณ์การสอนปฐมวัยในท้องถิ่น) ทำงานครบ 3 ปี มีตำแหน่งว่างสามารถสอบกรณีพิเศษเป็นข้าราชการได้  นวช - weerapol.sat at hotmail.com
23/05/2012 - 17:38 - 125.24.25.xx

01385-1 No. 1

ประกาศรับสมัครแล้วสอบใหม่ ในตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก เท่านั้นคับเพราะพนักงานจ้างไม่ว่าภารกิจ หรือทั่วไป ไม่สามารถย้ายตำแหน่งได้dd - dd at hotmail.com
24/05/2012 - 09:33 - 110.77.205.xx
ตามนั้นครับ
KKK ลบ -
24/05/2012 - 10:46 - 118.175.72.xx
แล้วเวลาปฏิบัติราชการ ผช.ธุรการและตำแหน่งใหม่จะนับรวมกันได้ไหมเวลาคำนวนโบนัส

tamamy@hotmail.com ลบ -
24/05/2012 - 16:49 - 61.19.66.xx
รู้ได้ไงครับว่า ผช.ธุรการ จะสอบ ผ.ดด. ได้ ส่วนการรับโบนัส น่าจะคิดแยกจากตำแหน่งเดิม และตำแหน่งใหม่ว่าตำแหน่งเดิม ครบหลักเกณฑ์ การรับโบนัสหรือไม่ เช่นหลักการประเมินฯ ระยะเวลา เป็นต้น
MK007 ลบ -
28/05/2012 - 11:27 - 118.174.131.xx

01385-1 No. 2

ถ้าเป็นตำแหน่งใหม่ต้องกำหนดเป็นผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก คุณสมบัติเหมือนมาตรฐานกำหนดตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก (ปริญญาตรีด้านการศึกษา)

และเท่าที่ทราบน่าจะต้องสอบใหม่ จะใช้วิธีย้ายไม่ได้ ถึงแม้มาตรฐานพนักงานจ้างจะเปิดช่องให้นายกฯสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ไม่ได้เปลี่ยนตำแหน่งใหม่ (ได้แต่หน้าที่ใหม่) เพราะติดปัญหาที่กรอบอัตรากำลังและสัญญาจ้างระบุตำแหน่งเดิมบุคลาเกิน - vivas2549 at gmail.com
29/05/2012 - 16:25 - 118.175.74.xx

01385-1 No. 3


หน้า : 1