01448-1PHP infoBoard V.7 Plus
อยากทราบว่า ลูกจ้างภารกิจ คืออะไรครับ

อยากทราบว่า ลูกจ้างภารกิจ คืออะไรครับ

golfeed2 - golfeed2 at hotmail.com
22/06/2012 - 20:21 - 101.51.79.xx
-ลูกจ้างชั่วคราวของ อปท.ที่มีสัญญาจ้างได้๑-๔ เป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาหรือเน้นประสบการณ์การทำงาน
w ลบ -
23/06/2012 - 09:39 - 1.4.133.xx

 

ทำไมเขาไม่บรรจุลูกจ้างของท้องถิ่นที่ทำงานเกิน 10 ปี

และผดด.ทำไมบรรจุได้ ทั้ง ๆที่ ผดด. งานไม่มากเหมือนลูกจ้างของ อบต.- - paa at hotmail.com
28/06/2012 - 14:29 - 118.172.224.xx

01448-1 No. 1


หน้า : 1