01474-1PHP infoBoard V.7 Plus
เทศบาลขนาดใหญ่(ปลัด 9)สามารถเปิดกรอบฝ่ายบริหาร 6 ได้หรือไม่

ขอสอบถามข้อสงสัยซักข้อนะครับ ไม่ทราบว่า เทศบาลขนาดใหญ่ ป.9 ผอ.8 ฝ.7 สามารถจะเปิด ฝ่าย 6 ได้หรือไม่ครับ

เอ๊ดดี้ - eddie_1019 at hotmail.com
11/07/2012 - 19:18 - 171.4.36.xx
ได้ ซิ ครับ ตามประกาศ กท เรื่อง มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดขนาดเทศบาลและระดับตำแหน่งผู้บริหารเทศบาล ลว ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๐(รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดไว้ชัดเจน ว่า หัวหน้าส่วนราชสำนัก ๙ หัวหน้าส่วนราชการ ระดับกอง ๘ หัวหน้าฝ่าย ๗หรือ๖ คำชี้แจงตามเอกสารปรากฏแนบท้าย แล้วจะส่ง อีเมล ไปให้นะครับ ถ้าอยากได้กรุณาตอบยืนยันด้วย ครับ
ป๘ ว่าที่ ป ๙ ลบ -
11/07/2012 - 22:08 - 223.205.116.xx

 

กำหนดได้ก็จริงแต่ดูความเหมาะสมด้วยเพื่อประโยชน์ความก้าวหน้าทางราชการและบุคลากร ไม่ใช่เปิดเพื่อใครคนใด เช่น ผอ.8 ฝ่ายอื่นๆ 7 แต่ขอเปิดฝ่าย 6 เพื่อใครบางคน เช่นนี้ ก. ไม่เห็นชอบครับ เพราะจะกระทบกับความก้าวหน้าของบุคคลอื่นๆ คราบนิติกร - itipol_law at hotmail.com
12/07/2012 - 13:45 - 118.174.34.xx
ผมว่าข้อความของคุณนิติกร ดูจะขัดแย้งกันเอง นะครับ ด้วยความเคารพ ในเมื่อหลักเกณฑ์บัญญัติไว้อย่างชัดเจน หากจะเป็นความก้าวหน้าของบุคคลอื่น ก็ต้อง ให้มีการแข่งขันกันเพื่อความเป็นธรรม ไงครับไม่ใช่เปิดเพื่อใครบางคน
ลบ -
12/07/2012 - 21:30 - 171.4.136.xx
เมื่อหลักเกณฑ์ได้ จะเปิดให้ใครแล้วจะทำไม คนทำดีก็ได้ต้องดีซิครับ คนถูกใจก็ต้องส่งเสริม ดังนั้น การมีตัวแล้วจะผิดกฎหมายอะไร เพราะกฎเกณฑ์มันให้นี้นา
นิติกร 8 ลบ -
14/07/2012 - 20:09 - 49.49.177.xx
อยากให้เปิดสอบแบบยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพราะไม่มีเส้นมีแต่ความตั้งใจทำงาน ทำงัยดี
อิๆๆ ลบ -
19/07/2012 - 14:05 - 203.114.114.xx
คุณนิติกร 8 ก็ไม่อยากเชื่อว่าคนเป็นนิติกร จะตอบกระทู้ แบบไม่มีกึ๋นของนิติกร เลยเชียวนา
ผ่านมา ลบ -
20/07/2012 - 13:53 - 125.26.67.xx

01474-1 No. 1


หน้า : 1