01558-1PHP infoBoard V.7 Plus
จ่ายเงินเดือนก่อนสิ้นเดือนก่อนสามวันทำการ

-เลขา ก.กลาง มีหนังสือถึงผู้ว่าทุกจังหวัดเมื่อปี ๒๕๔๘ ให้อปท.จ่ายเงินเดือนก่อนสิ้นเดือนก่อนสามวันทำการแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาล,อบต.อบจ.  แต่นัยหนังสือบอกว่าให้ กทจ.แจ้ง อปท.ก่อนจึงถือปฏิบัติ  แต่ กทจ.ไม่ได้แจ้ง อปท. แล้วอปท.ก็จ่ายฯ  ท่านเห็นอย่างไรครับ 

-จากเงื่อนไขข้างต้น ถ้าพนักงานจ้างขาดวันที่๓๐-๓๑ จะถือปฏิบัติอย่างไร เพราะหลักเกณจ้างพนักงานจ้างข้อ๗๔ บอกว่าวันที่ขาดหรือหนีราชการจะเบิกค่าตอบแทนให้มิได้  แก้ปัญาหาโดยให้เขาคืนเงินถ้าคืนก็จบ  แต่ถ้าไม่คืนจะเอาระเบียบใดบังคับ  ถ้าเขาลาออกไปแล้วเงินที่จ่ายไปอย่างว่าจะทำอย่างไรใครจะรับผิดชอบ  เข้าป.อาญา ม.๑๔๗ หรือไม่พี่น้องe - ras2504 at mail.com
14/09/2012 - 11:17 - 1.4.148.xx
ผมว่าจ่ายอย่างเดิมมันดีอยู่แล้ว ไม่ทราบว่าใครเป็นคนต้นคิดให้จ่ายก่อนสามวันทำการ มันมีประโยชน์อะไรกับคนที่เป็นหนี้สินครับ แทนที่จะมีโอกาสได้หายใจยาวๆ แต่ตอนนี้เจ้าหนี้มันรู้ก่อนลูกหนี้อีกว่าเงินเดือนออกเมื่อไร แล้วก็ตามทวงกันก่อนสิ้นเดือน ผมว่าผมขาดทุนนะครับเสียดอกวันที่ 24 - 25 ก่อนวันสิ้นเดือนตั้ง 5 - 6 วัน และเมื่อก่อนอาจยืดไปถึงต้นเดือน (หายใจยาวๆได้สำหรับคนชักหน้าไม่ถึงหลัง) แต่สำหรับคนที่ไม่ได้เป็นหนี้อะไร ก็จะพาลมาด่าผม แต่ผมก็ยังยืนยันนะครับว่าจะจ่ายเร็วไปทำไมครับไอ้คนที่คิดเรื่องนี้ขึ้นมา คิดได้แค่นี้เองหรือครับ ทำไมไม่คิดล้างหนี้ให้คนท้องถิ่นบ้างครับ กระสันแต่จะล้างหนี้ให้แต่ครู กี่รัฐบาลก็ล้างหนี้ให้ครู พนักงานเทศบาลนี่มันไม่มีคุณค่าแก่ประเทศชาติหรือครับจึงไม่เคยแม้จะพูดถึง .......
สู้มา 30 ปีหนี้ยังอยู่ครบ ลบ -
14/09/2012 - 16:08 - 101.109.157.xx
ขอให้ท่านไปอ่าน พ.ร.บ.การจ่ายเงินเดือนฯ ปี 35 ของพลเรือนจะรู้ว่าจ่ายก่อน 3 ทำคืออะไร มิใช้ กทจ.สั้งจ่าย แต่เพื่อให้เหมือนพลเรือน ส่วนที่บอกว่าถ้าหากไม่คืนเงินจะทำอย่างไร?? ก้อต้องฟ้องศาลสิครับ..หรือไม่ก็หักในเดือนถัดไปก็ได้หรือไม่ก็เล่นวินัย...โอ้เยอะแยะเลยถ้าจะเล่น
คนผ่านมา ลบ -
15/09/2012 - 12:54 - 1.4.150.xx
-เดี่๋ยวผมจะเอาหนังสือมาให้ดูน่ะ จะฟ้องว่าอย่างไร หักเงินเดือนต้องทำตามระเบียบไหนฮะ วินัยใครเพราะตนเองเป็นผู้เบิกให้เขาๆไม่ใช่ผู้ผิดนี้ ไม่เห็นจะเยอะตรงไหน เคยได้ยินนายเทศฯจ.ตากไหมศาลตัดสินจำคุก ๑๗๘ ปีไม่รอลงอาญาและไม่มีเหตุลดหย่อนโทษ เพราะเบิกค่าตอบแทนให้ สท.ที่หมดสมาชิกภาพโดยขาดการประชุมติดต่อกันสามครั้ง นี้ก็คล้ายกัน เข้าตาม ป.อาญา ม. ๑๔๗ ครับคนผ่านมา ดีน่ะที่ได้แลกเปลี่ยนกันเชิญครับ
e ลบ -
15/09/2012 - 19:28 - 1.4.158.xx
-หนังสือของเลขา กท. เมื่อปี ๒๕๔๘ http://www.nmt.or.th/roiet/selapum/DocLib17/IMG12_0001.pdf ถ้า กทจ.ไม่ได้มีหนังสือสั่ง อปท. แล้ว อปท.ปฏิบัติเลย ถ้าเกิดปัญหาขึ้นตามความเห็นแรกจะปฏิบัติอย่างไรครับ
q ลบ -
17/09/2012 - 11:43 - 1.4.139.xx
คุณครับ..ถ้าลูกน้องไม่ผิดแล้วจะไปหักเงินคืนทำไม..คุณบอกว่าลูกจ้างไม่มาทำงานก็แปรว่าลูกน้องขาดราชการก็เป็นวินัยตามมาตรฐานพนักงานจ้าง ก็ดำเนินการตามทางวินัย และหากผลสอบปรากฏว่ามีการเบิกเงินค่าจ้างให้ล่วงหน้า ก็ถือว่าลาภมิควรได้ตามกฏหมายแพ่ง ก็ฟ้องแพร่งสิ เราเป็นนิติบุคคลนะ..ถ้าคุณย้งไม่รู้ว่าลูกน้องทำผิดจะทำอย่างไรก็...(ไม่รู้จะแนะนำอย่างไร) ..กรณีการจ่ายเงินเดือนค่าจ้างตามกฏระเบียบอื่นนั้นคุณลืมแล้วหรือวว่า มท.สั่งการว่า..กรณีไม่มีระเบียบ กฏหมายของ อปท.ให้ใช้ของพลเรือน...
คนอยากผ่านไป ลบ -
17/09/2012 - 13:35 - 118.174.46.xx
-วินัยข้อไหนห้ามพนักงานจ้างขาดหรือหนีราชการ ระบุมาซิครับ
-ข้อ ๗๔ หลักเกณฑ์การจ้างพนักงานจ้าง บอกว่าวันที่พนักงานจ้างขาดหรือหนีราชการห้ามเบิกค่าตอบแทนให้เขา
-การที่ เลขา กท.สั่งทุกจังหวัดให้ อปท.จ่ายเงินเดือนแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนสิ้นเดือนก่อนสามวันทำการ สมมุติว่าเขาขาดวันที่ ๓๐-๓๑ เงินที่จ่ายไปแล้วทำไงที่นี้ ถ้าเลือกจะฟ้องมันก็จะพันตนเองละซิ พนักงานจ้างเขาก็ยอมรับที่จะให้หัก และสมมุติว่าเขาลาออกไปแล้วเงินที่จ่ายไปใครที่นี้จะรับผิดชอบครับ
e ลบ -
17/09/2012 - 19:39 - 1.4.155.xx
-เลขา กท.เฮงซวยไม่กำหนดวิธีแก้ปัญหาเอาไว้ สักแต่สั่ง อย่าทำเป็นเล่นน่ะครับกรณีนี้ผู้เบิกค่าตอบแทนในวันที่เขาขาดราชการเข้าตาม ป.อาญา ม.๑๔๗ โทษหนักมาก
ลบ -
17/09/2012 - 19:42 - 1.4.155.xx
ผมขอถามคุณหน่อย...ว่ากรณีลูกน้องขาดราชการแล้วหาระเบียบเอาผิดไม่ได้นิ่...คุณเป็นผู้บริหารหรือเปล่า..คุณได้อบอมหลักสูตรบริหารหรือยัง..คุณอบรมหลักสูตรวินัยหรือยัง..ถ้ายังก็เข้าอบรมซะ...
อยากผ่านไปแต่ผ่านไม่ได้ ลบ -
25/09/2012 - 15:27 - 118.174.46.xx

 

ระเบียบหรือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือนก่อนสามวันทำการ  ครับ

wisky24 - wisky24 at hotmail.com
29/04/2013 - 10:15 - 118.174.130.xx

01558-1 No. 1


หน้า : 1