01767-1PHP infoBoard V.7 Plus
ขอทราบประเด็นของการประชุม คกก. กถ. เมือวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ครับ

ผมขอมาหวังพึ่ง รับข่าวสารข้อมูลจากเว็บสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทยละกันคับ

ผมอยากทราบว่าการประชุม คกก. กถ. เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ล่าสุดที่ผ่านมา คกก. เค้ามีการพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นของเงินเพิ่มคุณวุฒิเป็นอย่างไรบ้างครับ แล้วตัวแทนชาวท้องถิ่นเราที่ไปเป็นกรรมการ ได้มีการไฟท์ประเด็นเรื่องเงินเพิ่มคุณวุฒิเป็นอย่างไรบ้างครับ

ขอบคุณครับสำหรับคำตอบข้อมูลเป็นการล่วงหน้าครับ


Analyst - iii at gmail.com
26/02/2013 - 00:29 - 223.204.136.xx

 

เงียบ  เป็น  คำตอบที่ถูกต้อ

 ง ครับanan - anan at gmail.co.th
26/02/2013 - 10:32 - 118.175.86.xx

01767-1 No. 1

๑.๑ บัญชีเงินเดือนที่ ๑ ( ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๑๑ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ )
๑.๒ บัญชีเงินเดือนที่ ๒ ( ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไปจนถึงปัจจุบัน

ลูกน้อง ป.เชื้อ - loves at hotmail.com
26/02/2013 - 11:42 - 101.109.135.xx
ขอบคุณนะคับสำหรับข้อมูลดังกล่าว
แต่ ประเด็นที่คุณ ลูกน้อง ป.เชื้อได้ให้ข้อมูลนั่นมันไม่ใช่เกี่วกับเรื่องเงินเ่พ่ิมคุณวุฒิคับผม ซึ่งเรื่องดังกล่าวผมทราบเรื่องแล้วและได้ติดตามข้อมูลอยู่อย่างต่อเนื่องครับ
อย่างไรก็ดี คาดว่าคงไม่มีใครให้ข้อมูลเกี่ยวกะเรื่องเงินเพ่ิมคุณวุฒิได้แน่ๆ เพราะในเฟสบุ๊กของ ป. เชื้อ ก้อไม่ได้มีการให้ข้อมูลเพ่ิมเติมแต่อย่างใด จึงขอความกรุณาผู้รู้่ทั้งหลายในเว็บสมาคมฯ นี้ ช่วยให้ข้อมูลด้วยครับ
Analyst ลบ -
26/02/2013 - 12:24 - 110.164.75.xx
ใช่ครับท่าน เป็นข้อมูลเก่าที่เรารู้และติดตามมาตลอด ที่อยากทราบคือเงินเพิ่มตามคุณวุติครับ
จัดเก็บ ลบ -
26/02/2013 - 13:10 - 101.51.33.xx
ตอนนี้เรื่องใหญ่ที่สุด..ด.ด.ด....คือเรื่อง((((((((((เงินเพิ่มตามคุณวุฒิครับ))))))))))...............มีใครมีความเห็นแย้งใหมครับ.........................ถ้าไม้มีช่วยกันบอกท่านคณะกรรมการทั้งหลายหน่อยครับ.................ต้องช่วยกันนะครับเราข้าราชการชั้นผู้น้อยมีเป็นแสนๆๆๆ ......ช่วยกันครับ

gv[u:u ลบ -
26/02/2013 - 14:39 - 1.179.152.xx

01767-1 No. 2

ถูกต้องครับ พวกเราทั้งหลายพยายามติดตามข่าวเรื่องเงินเพิ่มรวมเป็นเงินเดือน 1 ต.ค. 53,1 ม.ค. 55 และ 1 ม.ค. 56 ยังเงียบอยู่เลยครับ ซึ่งในครังที่ 1 เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2553 นั้นเราได้เป็นเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ 1 เม.ษ. 54 มาปรับเงินเดือนและเงินเพิ่มตามคุณวุฒิอีก 5% ส่วน 1 ม.ค. 2555 และ 1 ม.ค. 2556 เราไม่ได้สิทธิเลยครับ เรื่องก็เงียบไปเลย ทั้งที่ผ่านอนุ ก.ถ. ตั้งแต่เดือน ธ.ค. 2555 ให้ส่งเรื่องให้ ก.กลาง ทั้ง 3 ก. ไปกำหนดบัญชีเงินเดือนใหม่ ส่วนเรื่องที่ท่านผู้แทนนำมาลงนั้นไม้ได้สิทธิอะไรหลอกครับ 2 บัญชีเงินเดือนที่ว่า เพราะบัญชีที่ 1 ซี 7-9 ที่เต็มขั้นแล้วถึงจะได้ แต่ก็ได้เป็นเปอร์เซ็นต์มาอยู่แล้วทุกปี และบัญชีที่ 2 ก็เพียงแต่ปรับเพิ่ม 5% เท่านั้นเองครับ สิ่งที่คนท้องถิ่นทั้งหลายรอคือรวมเงินเพิ่มเป็นเงินเดือนทั้ง 3 รอบ ครับ ช่วยแจ้งข่าวด้วยครับท่านปลัดเชื้อ ว่าวันที่ 21 ก.พ. ที่ผ่านมามีเรื่องนี้เข้าพิจารณาหรือเปล่า

บุคลากรเลย - ps_nn at windowslive.com
26/02/2013 - 13:28 - 1.1.237.xx
บ่อสมส่า สมลือ พิจารณาตัวเองได้แล้วตัวแทน กถ. จากท้องถิ่น ไม่ได้เรื่องสักเรื่อง
w ลบ -
26/02/2013 - 14:31 - 1.4.143.xx
ดดด..........................................................................คือเรื่อง((((((((((เงินเพิ่มตามคุณวุฒิครับ))))))))))...............มีใครมีความเห็นแย้งใหม.........................................................ถ้าไม้มีช่วยกันบอกท่านคณะกรรมการทั้งหลายหน่อยครับ.......................................ต้องช่วยกันนะครับเราข้าราชการชั้นผู้น้อยมีเป็นแสนๆๆๆ ......ช่วยกันครับ
เอบีซี ลบ -
26/02/2013 - 14:35 - 1.179.152.xx
กรรมการ ก.ถ. ทั้งหลาย ตอบคำถามให้ท้องถิ่นทั่วประเทศทราบหน่อย เหตุและผลมีที่มาที่ไปเป็นอย่างไร
ข้าราชการเงินเดือนน้อย ลบ -
26/02/2013 - 14:51 - 182.52.30.xx

01767-1 No. 3

***เชื้อ มึงทำท้องถิ่นได้ลงส. - sompong at hotmail.com
26/02/2013 - 21:25 - 101.51.113.xx

01767-1 No. 4

ผมลองนั่งทำการคำนวณดูเล่นๆ นะคับ
เงื่อนไข คือ ผมไม่ได้นำการเลื่อนขั้น (ปีละ 2 ครั้ง คือ เมษา กะ ตุลา ) และการเลื่อนระดับเมื่อมีคุณสมบัติ มาพิจารณานะคับ

:: ยกตัวอย่างของ ขรก.ท้องถิ่น สายงาน 3 ได้รับวุดโทก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ละกันนะคับ...
  1. เริ่มต้นที่ เงินเดือนหลังจากที่เลื่อนขั้น ณ ตุลาคม 2553 แล้ว ได้อยู่ 9,700 บาท
  2. ตามหนังสือ ว31 ลว. 17 กย 53 วุดป.โท เงินเดือน 9700 ตกอยู่ในช่วงที่จะทำให้ได้รับเงินเพิ่มคุณวุฒิ = 2,300 บาท ดังน้ันจะทำให้เงินเดือนสุทธิได้ = 9,700+2,300 = 12,000 บาท (กรณีนี้ทำให้ฐานเงินเดือนบรรจุใหม่ ป.ตรี 7,940 --> 8,700 || ป.โท 9,700 --> 12,000 || ป.เอก 13,110 --> 16,200)
  3. ตามหนังสือ ว9 ลว. 9 พค 54 มีการปรับฐานเงินเดือน ขรก. ร้อยละ 5 ดังน้ัน จากตัวอย่าง ขรก. เงินเดือน 12,000 บาท ปรับเพิ่มร้อยละ 5 ---> 12,600 บาท (กรณีนี้ทำให้ฐานเงินเดือนบรรจุใหม่ ป.ตรี 8,700 --> 9,140 || ป.โท 12,000 --> 12,600 || ป.เอก 16,200 --> 17,010)
  4. ตามหนังสือ ว3 ลว. 21 มีค 55 มีการปรับเงินเพิ่มคุณวุฒิ โดยดูจากฐานเงินเดือน ก่อน 1 มกราคม 2555 ซึ่งจากตัวอย่าง ขรก. เงินเดือนก่อน 1 มกราคม 2555 = 12,600 บาท  ซึ่งตกอยู่ในช่วงที่จะทำให้ได้รับเงินเพิ่มคุณวุฒิ = 2,700 บาท ดังน้ันจะทำให้เงินเดือนสุทธิได้ = 12,600+2,700 = 15,300 บาท (กรณีนี้ทำให้ฐานเงินเดือนบรรจุใหม่ ป.ตรี 9,140 --> 11,680 || ป.โท 12,600 --> 15,300 || ป.เอก 17,010 --> 19,000)
  5. ตามหนังสือ ว20 ลว. 27 ธค 55 มีการปรับเงินเพิ่มคุณวุฒิ โดยดูจากฐานเงินเดือน ก่อน 1 มกราคม 2556 ซึ่งจากตัวอย่าง ขรก. เงินเดือนก่อน 1 มกราคม 2556 = 15,300 บาท  ซึ่งตกอยู่ในช่วงที่จะทำให้ได้รับเงินเพิ่มคุณวุฒิ = 1,100 บาท ดังน้ันจะทำให้เงินเดือนสุทธิได้ = 15,300+1,100 = 16,400 บาท (กรณีนี้ทำให้ฐานเงินเดือนบรรจุใหม่ ป.ตรี 11,680 --> 13,300 || ป.โท 15,300 --> 16,400 || ป.เอก 19,000 --> 20,000)
  6. และอนาคตปรับครั้งสุดท้าย ตามหนังสือ ว20 ลว. 27 ธค 55 มีการปรับเงินเพิ่มคุณวุฒิ โดยดูจากฐานเงินเดือน ก่อน 1 มกราคม 2557 ซึ่งจากตัวอย่าง ขรก. เงินเดือนก่อน 1 มกราคม 2557 = 16,400 บาท  ซึ่งตกอยู่ในช่วงที่จะทำให้ได้รับเงินเพิ่มคุณวุฒิ = 1,100 บาท ดังน้ันจะทำให้เงินเดือนสุทธิได้ = 16,400+1,100 = 17,500 บาท (กรณีนี้ทำให้ฐานเงินเดือนบรรจุใหม่ ป.ตรี 13,300 --> 15,000 || ป.โท 16,400 --> 17,500 || ป.เอก 20,000 --> 21,000)
ทั้งหมดนี้ก็คือการปรับโดยอิงจากหนังสือสั่งการของ กพ.ครับ ผมลองเอามาคำนวณเล่นๆ โดยยังไม่นำเงินที่ได้จากการเลื่อนขั้นตอนเมษา และตุลา รวมถึงเงินที่ได้จากการเลื่อนระดับ (ปรับซี) มาพิจารณานะคับ ดังน้ันในความเป็นจริงจะได้เงินมากกว่านี้ครับ กล่าวคือ คนบรรจุใหม่จะได้ตามที่ผมคำนวณ แต่คนที่บรรจุก่อน มีคุณวุฒิตามเงือนไขและเวลาที่กำหนด จะได้มากก่านี้คับ เช่น ตามข้อ 5. คนบรรจุใหม่ ป.ตรีจะได้ 13,300 ||ป.โท จะได้่  16,400 || แต่คนที่บรรจุก่อนอย่างที่บอกจะต้องได้ไม่ต่ำกว่านี้คับ ป.ตรีจะได้มากกว่า 13,300 (และยังคงได้ค่าครองชีพชั่วคราว 15,000) ส่วน ป.โทจะได้มากกว่า 16,400 ทำให้ฐานเงินคุณมากกว่า 15,000 ไปแล้ว ค่าครองชีพก้อจะไม่ได้คับ ซึ่งการปรับของ กพ. จะปรับคร่ังสุดท้าย 1 มกราคม 2557 ครับ ซึ่งจะทำให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ ป.ตรี เงินเดือน = 15,000 ณ ตอนนั้นค่าครองชีพก้อจะไม่ได้แล้วครับ ส่วน ป.โทก้อปรับขึ้นไปอยู่ที่ 17,500 ครับ ฉะนั้น คนที่บรรจุก่อน กอ้จะได้ไปตามส่วนๆ เหลือ่มล้ำกันไปครับ...........ซึ่งสำหรับท้องถิ่นเรา ยังไงก้อต้องรอดูครับว่าจะได้อย่างไร มีเงื่อนไขอะไรเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ และหากทางกถ. มีมติแล้ว เราอาจจะได้แค่เพียงตัวเลข อาจจะไม่ได้ตัวเงินย้อนหลังก้อเป็นได้คับ หมายถึงว่า มานั่งคำนวณใหม่ว่าท้ายสุดแล้วเราจะได้ขั้นเงินอยูีที่เท่าไหร่  แล้วก้อจะนับ 1 ใหม่ด้วยขั้นเงินเดือนดังกล่าวครับ ทั้งนี้ทั้งน้ันเป็นเพียงแนวความคิดของผมนะคับ อาจจะไม่ได้เป้นไปตามนี้ แต่ทว่าผมมีข้อสังเกตมานั่งคิด การปรับโครงสร้างเงินเดือนของระดับ 7 8 9 หากเค้าสามารถได้รับเงินตกเบิก นั่นหมายความว่าระดับปฏิบัติอย่างเรา ก็ย่อมมีสิทธิได้รับเงินตกเบิกด้วยเช่นเดียวกัน......(แล้วท้องถิ่นจะเอาเงินไหนมาจ่ายให้คับ?????) ติดตามข้อมูลข่าวสารกันต่อไปครับ..ย้ำ!! เป็นแค่แนวคิดส่วนตัวนะคับ


Analyst - iii at gmail.com
27/02/2013 - 00:09 - 223.204.136.xx
(แล้วท้องถิ่นจะเอาเงินไหนมาจ่ายให้คับ?????)...........ข้อนี้อย่าคิดมากซิครับมันเป็นเงินที่เราควรได้รับ.....ของ ก.พ....กรมบัญชีกลาง (รัฐบาล) ยังมีเงินให้เลย..ของพวกเราก็ต้องเหมือนกันซิครับ คุณ Analyst
เอบีซีดี ลบ -
27/02/2013 - 08:43 - 1.179.152.xx
เพิ่มเพดานของซี 7-8-9 เค้ายังไม่คิดเลย สิทธิของเราที่ควรจะได้มาตั้งนานแล้ว ตอนนี้คิดแค่ทำยังไง ขอให้ไ้ด้เงินเดือนเท่ากับพวก กพ. ก่อนเถอะ
ขรก.ที่ถูกลืม ลบ -
27/02/2013 - 11:27 - 182.52.30.xx

01767-1 No. 5

ผมทราบข่าวมาจากบุคลากร ซึ่งเค้าไปอบรมมาอาทิตย์ที่แล้วคับ เห็นว่า เค้าเห็นบัญชีเงินเดือนของระดับปฏิบัติอ่ะคับ นั่นแสดงว่าคงจะได้ปรับเงินคุณวุฒิตามเงื่อนไขที่เราจะได้เป็นก้อนเดียวกะเงินเดือนคับและไม่น้อยไปกว่าของ กพ.ครับ ยังไงก้อคงต้องรอให้มันเป็นไปตามกระบวนการของทางผู้รับผิดชอบคับ ซึ่งที่ผ่านมาจากข้อมูลบอกว่าที่ช้าเพราะว่ามีการไม่เห็นด้วยในบางประเด็นอะไรสักอย่่าง ผมกอ้ไม่แน่ชัด เอาเป็นว่ารอๆ กันไปครับมันเป็นสิทธิของพวกเราครับที่จะต้องได้รับโดยความชอบธรรม เพียงแต่ว่าคนที่รู้ข้อมูลเรื่องพวกนี้ ไมไ่ด้ออกมาให้ข้อมูลที่เป็นแนวทางให้แก่พวกเรา ทำให้คนที่ตั้งหน้าตั้งตารอคอย เค้าไม่เห็นถึงความชัดเจนและความเป็นไป แต่ผมได้ฟังจากการพูดคุยกับบุคลากรของหน่วยงานผม เค้าให้ข้อมูลมาตามที่ผมว่าอ่ะคับ.......เพื่อนๆ ที่เป็นบุคลากรที่ไปอบรมมา ช่วยๆ กันหน่อยคับมาให้ข้อมูลแก่เพื่อนๆ คนอื่นๆ ด่้วย จะได้มีกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไปครับ

Analyst - iii at gmail.com
27/02/2013 - 17:26 - 110.164.75.xx

01767-1 No. 6

thank

sin - sinjai at gmail.cm
24/03/2013 - 17:10 - 103.9.151.xx

01767-1 No. 7

<a href="http://www.google.com/">google</a>

[url=http://www.google.com/]google[/url]

http://www.google.com/sin - sinjai at gmail.cm
24/03/2013 - 17:10 - 103.9.151.xx

01767-1 No. 8


หน้า : 1